Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Grupa specjalistów podejmująca współpracę w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 535/11/2022 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 18 listopada 2022 r. ze zmianami.

Aktualny skład zespołu:

 • Maria Langowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim (Sekretarz Zespołu);
 • Lucyna Kubalak-Wojciechowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim;
 • Anna Kochanowska - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim (Przewodnicząca Zespołu);
 • Monika Wierzba - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim;
 • Ewa Szynalewska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim;
 • Aurelia Chyła – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim;
 • Izabela Orlikowska - Kawska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Beata Podwojska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim;
 • Beata Malinowska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim;
 • Alicja Jakubus – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim;
 • Aurelia Jankowska – przedstawiciel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie;
 • Weronika Chlistowska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej - Płaczek w Starogardzie Gdańskim;
 • Karolina Przybyłowicz - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim;
 • Adam Tempski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim;
 • Tomasz Rocławski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim;
 • Agnieszka Buczyńska - przedstawiciel Prezydenta Miasta Starogard Gdański, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior