Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Informacje dotyczące usług opiekuńczych:

Usługi opiekuńcze dla osób powyżej 75 r. - usługi świadczone w każdy dzień tygodnia.

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/410/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania w związku art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/410/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2021 r. Bez względu na sytuację dochodową z ponoszenia opłat za świadczone usługi opiekuńcze zwolnione są osoby w wieku 75 lat i powyżej.

Usługi opiekuńcze bez względu na wiek – odpłatność w zależności od dochodu.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 40,90 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują zgodnie z ⸹2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w celu uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, motywowania do aktywności, treningu i umiejętności samoobsługi. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem jest uzależnione od wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.

Informacje dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych:

Pełny koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 51,70 zł.

Inne Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Odpłatność ustalana w zależności od kryterium dochodowego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański cena za 1 godzinę realizowanych przez podmiot zewnętrzny wynika z umowy zawartej pomiędzy MOPS, a podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji tego zadania.

Druki do pobrania:

  1. Druk zaświadczenia lekarskiego w sprawie zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (PDF, 94.31 KB)
  2. Druk zaświadczenia lekarskiego w sprawie zakresu pielegnacji (PDF, 188.55 KB)
  3. Druk zaświadczenia lekarskiego w sprawie zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PDF, 94.56 KB)

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior