Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na:

  • pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
  • pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia,
  • opał,
  • odzież,
  • niezbędne przedmioty użytku domowego,
  • drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
  • koszty pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. 

Zasiłek celowy może by przyznany też w formie biletu kredytowanego.

 Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior