Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują:

 1. Pomoc środowiskową, w tym:
  1. rozpatrywanie i ocenę potrzeb osób i rodzin oczekujących wsparcia i wymagających pomocy społecznej,
  2. udzielenie niezbędnej pomocy osobom  i rodzinom oraz doprowadzenie do ich usamodzielnienia,
  3. udzielenie prawem przewidzianej pomocy materialnej,
  4. pobudzanie osobistej aktywności w zaspakajaniu indywidualnych potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  5. wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej zleconych Gminie przez administrację rządową oraz zadań należących do obowiązków Gminy, zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej,
  6. wykonywanie innych zadań określonych uchwałami Rady Miasta Starogard Gdański i zarządzeniami Prezydenta.
 2. Pomoc instytucjonalną, w tym:
  1. rozpoznawanie potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie zorganizowanej w wyspecjalizowanych do tego jednostkach,
  2. współpracę w zakresie tworzenia nowych niezbędnych jednostek organizacyjnych,
  3. zabieganie o przyznanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów działalności podstawowej i administracyjno- gospodarczej,
  4. występowanie do Rady Miasta Starogard Gdański o utworzenie nowych jednostek organizacyjnych działających w obrębie Gminy.
 3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami kościelnymi o charytatywnym charakterze w zakresie realizowanych przez nie zadań z pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Państw Europejskiego Obszaru gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2022 r. kryteria dochodowe kwalifikujące do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej są następujące:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - dochód nie może przekraczać kwoty 776,00 zł,
 • w przypadku osoby wspólnie gospodarującej w rodzinie - gdy dochód na osobę nie przekracza 600,00 zł.

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej wsparcia udziela się z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy domowej,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zespoły pracy socjalnej:

Zespół do spraw pierwszego kontaktu:

 • Monika Turzyńska

Zespoł do spraw aktywizacji zawodowej i społecznej:

 • Rejon 1 - Janina Matyszczak
  • Bociania, Chrztu Polski, Dąbka, Derdowskiego, Dobrzańskiego-Hubala, Dominika, Dyducha, Edelmana, Fieldorfa „Nila”, Gołębia, Gorzeńskiego, Graniczna, Grzybka, Hillar, Kalinowskiego, Kleeberga, Kormorania, Kręta, Krucza, Kryzana, Kutrzeby, Kwiatowa, Łabędzia, Nagórskiego, Niemojewskiego, Obrońców Poczty Gdańskiej, Pawia, Pola, Poprzeczna, Rogali, Roweckiego „Grota”, Sadowa, Skarszewska, Sosabowskiego, Sowia, Starzyńskiego, Stolarska, Sucharskiego, Świętojańska, Unruga, Wryczy, Wyszyńskiego, Zamenhofa, Żabia, Żurawia, Żytnia
  • Szpital dla Nerwowo i Psychocznie Chorych.
 • Rejon 2 - Beata Mazur
  • Braterska, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Lubichowska, Leszczynowa, Morelowa, os. Kopernika, Ogrodowa, Rodzinna, Skośna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa.
 • Rejon 3 - Adam Zgoda
  • Aleja Jana Pawła II, Armii Krajowej, Bądkowskiego, Blocka, Bohaterów Westerplatte, Darowana, Dąbrowskiego, Falkowskiego, Farmaceutów, Górskiego, Gwiaździsta, Jabłowska, Kraziewicza, Księżycowa, Milewskiego, Okrężna, os. 800-lecia, Pogodna, Pomorska, Pelplińska, Rebelki, Reymonta, Rolna, Sambora, Schulza, Słoneczna, Sienkiewicza, Staszica, Szornaka, Tulipanów, Wróblewskiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.
 • Rejon 4 - Robert Rogaczewski
  • al. Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Wybickiego, Kanałowa.
 • Rejon 5 - Dorota Luchowska
  • Basztowa, Boczna, Browarowa, Brzozowa, Buchholza, Ceynowy, Dmowskiego, Iwaszkiewicza, Kochanki, Kołłątaja, Korczaka, Krasickiego, Kościuszki (numery nieparzyste), Legionów, Leśna, Lipowa, Majowa, Mickiewicza, Norwida, Północna, Przy Młynie, Słowackiego, Tczewska, Traugutta, Wiosenna, Wodna, Zajezdna, Zielona.
 • Rejon 6 - Hanna Jagła
  • Bursztynowa, Bulwar Diepholz, Dzierżonia, Drzymały, Gimnazjalna, Hallera, Kasprzaka, Kociewska, Korytybska, Kilińskiego, Lange, Os. Nadzieja, Nad Wierzycą, Sikorskiego, Świętej Elżbiety, Zielna, Złota.
 • Rejeon 7 - Agnieszka Fleischer
  • Abrahama, Andersa, Asnyka, Bolta, Chełmońskiego, Chojnicka, Cicha, Gryfa Pomorskiego, Hermanowska, Heweliusza, Jaszczurkowców, , Kozia, Krzywa, Maczka, Matejki, Monte Casino, Mostowa, Obrońców Wybrzeża, Okulickiego, Pillara, Podgórna, Południowa, Prusa, Rataja, Rodziny Czosków, Rycerska, Spichrzowa, Sychty, Szewska, Witosa.
  • Szpital dla Nerwowo i Psychocznie Chorych.
 • Rejon 8 - Honorata Nalezińska
  • Gdańska, Kolejowa, Kościuszki (parzyste), Osiedlowa, Plac Koszarowy, Plac 16 dywizji, Przedmieście, Przejezdna, Sobieskiego, Unii Europejskiej, Areszt Śledczy.
 • Rejon 9 - Ilona Walnedziak
  • Balewskiego, Brejskiego, Bilikiewicza, Bablińskiej, Bohaterów Getta, Borówkowa, Broniewskiego, Danusi, Dolna, Danuty Siedzikówny „Inki”, Działkowa, Górna, Gusowskiego, Jacobsonów, Juranda ze Spychowa, Kopicza, Magazynowa, Maja, Murarska, Niepodległości, Nierzwickiego, Piaskowa, Polna, Rzeczna, Schwabe, Szpitalna, Jagiełły, Ściegiennego, Jagodowa, Jeżynowa, Piechowskiego, Poziomkowa, Przanowskiego, Sędzickiego, Szturmowskiego, Wiejska, Zblewska, Zbożowa, Żołnierzy Wyklętych, os. Nad Jarem, os. Piastów, Powstańców Warszawskich, Selmanowicza „Zagończyka”, Szarych Szeregów.
  • Kociewskie Centrum Zdrowia.
 • Rejon 10 - Joanna Murglin
  • Bajana, Chopina, Droga Owidzka , Harcerska, Orlińskiego, Orzeszkowej, Owidzka, Parkowa, Piłsudskiego, Skalskiego, Skarżyńskiego, Sportowa.
 • Rejon 11 - Monika Wieczorek - Steppuhn
  • Cesarza, Kellera, Kleszczyńskiego, Kopernika, Krótka os. Konstytucji 3 Maja, os. Szumana, Paderewskiego, Stefańskiego.
 • Rejon 12 - Natalia Maćkiewicz
  • Kocborowska, Konopnickiej, Łąkowa, Malinowa, Droga Nowowiejska, os. 60 Lecia ONP, Rynek, Skłodowskiej - Curie, Szwoleżerów, Tuwima, Wiśniowa, Zachodnia

Zspoł do spraw przeciwdziałania przemocy domowej:

 • Lucyna Kubalak-Wojciechowska
 • Maria Langowska
 • Ewa Szynalewska

Zespół do spraw usług opiekuńczych i wsparcia instytucjonalnego:

 • Bożena Mindak
 • Katarzyna Dąbrowska
 • Danuta Michalska

Zespół do spraw asysty rodzinnej:

 • Joanna Treder
 • Magdalena Liss-Peplinska
 • Agnieszka Wujec
 • Izabela Lis
 • Magda Chełkowska
 • Agnieszka Rekowska
 • Renata Szoplik

NUMERY KONTAKTOWE:

Pracownicy Socjalni

 Danuta Michalska

Katarzyna Dąbrowska

Honorata Nalezińska

58 56 244 58

nr. wew. 23

Janina Matyszczak

Adam Zgoda

Hanna Jagła

Robert Rogaczewski

58 56 244 58

nr. wew. 24

Beata Mazur

Ilona Walendziak

Agnieszka Fleischer

Natalia Maćkiewicz

58 56 244 58

nr. wew. 25

nr. wew. 26

Monika Wieczorek - Steppuhn

Joanna Murglin

Dorota Luchowska

58 56 244 58

nr. wew. 27

Joanna Treder

58 56 244 58

nr. wew. 41

 

Asystenci rodziny

Wujec Agnieszka

Liss-Peplinska Magdalena

Agnieszka Wujec

Izabela Lis

Magda Chełkowska

Agnieszka Rekowska

Renata Szoplik

58 56 244 58

nr. wew. 42

 

Procedura Niebieskiej Karty

Kubalak-Wojciechowska Lucyna

Langowska Maria

Ewa Szynalewska

58 56 244 58

 nr. wew. 16

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: MOPSStarogardGd
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior