Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej mieszkanie wspomagane to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwić integrację społeczną.

Umieszczanie osoby w mieszkaniu wspomaganym to rodzaj wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców.

W mieszkaniu wspomaganym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Podstawą przyznania wsparcia w mieszkaniu wspomaganym jest decyzja, wydawana po dokonaniu ustaleń między podmiotem kierującym do tej formy wsparcia, podmiotem prowadzącym mieszkanie treningowe lub wspomagane oraz osobą ubiegającą się o pobyt w tym mieszkaniu lub jej przedstawicielem ustawowym, zwanych dalej „kontraktem mieszkaniowym”. Kwalifikacja osoby ubiegającej się o pobyt odbywa się na podstawie dokumentów potwierdzających spełnianie przesłanek. Nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Decyzja dotyczyć może jedynie osób pełnoletnich, a pobyt w mieszkaniu jest czasowy. Jedynie w określonych wypadkach możliwe jest skierowanie na pobyt stały.

Osoba przebywająca w mieszkaniu wspomaganym otrzymuje wsparcie w zależności od jej potrzeb. Pracownicy MOPS nadzorują funkcjonowanie osoby skierowanej do mieszkania wspomaganego.

Pobyt w mieszkaniu wspomaganym jest odpłatny. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Mieszkanie wspomagane (wcześniej chronione) w Starogardzie Gdańskim powstało w ramach rządowego programu „Za życiem”. Jego remont i urządzenie kosztowało Miasto ponad 290 tys. zł. Niecałe 50 % tej kwoty (125 tys. zł) dofinansowało Ministerstwo Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej. Poza czterema sypialniami, lokal posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię połączoną z jadalnią i wspólnym pokojem dziennym oraz łazienkę. Mieszkanie o pow. ponad 84 m2 znajduje się na parterze i jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu mieszkania jest także sprzęt RTV i komputer, a każdy mieszkaniec oprócz łóżka i szafy ma do dyspozycji swoje własne biurko.

Niżej dokumenty do pobrania:

  1. Rozporządzenie Ministra rodziny i polityki społecznej 1 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (PDF, 85.86 KB)
  2. Uchwała nr LXVI/749/2023 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie wspomagane (PDF, 212.35 KB)
  3. Uchwała Nr LIV 575/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (PDF, 172.19 KB)
  4. Regulamin mieszkania wspomaganego (PDF, 161.65 KB)
  5. Załącznik nr 1 - kontrakt mieszkaniowy (PDF, 129.06 KB)
  6. Załącznik nr 2 - Ocena pobytu w mieszkaniu wspomaganym i procesu usamodzielniania (PDF, 127.22 KB)
  7. Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy (PDF, 135.85 KB)
  8. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (PDF, 91.66 KB)

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior