Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Komu może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy:

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio:

  • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • kryterium dochodowego osób w rodzinie.

Przyznany specjalny zasiłek celowy nie podlega zwrotowi.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior