Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Zasady kierowania i odpłatność zostały ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Skierowanie do domu pomocy społecznej przysługuje: osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania mieszkańca zgodnie z art. 60 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Osoba skierowana do domu pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ponosi koszt utrzymania w wysokości 70% własnego dochodu, pozostałą część wnoszą osoby obowiązane tj. małżonek, zstępni przed wstępnymi lub gmina.

Jeżeli osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy.

Do pobrania:

  1. Druk zaświadczenia lekarskiego wskazujący profil domu pomocy społecznej (PDF, 121.97 KB)

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior