W dniu 23.12.2022 r. i 30.12.2022 r. przyjmowanie interesantów do godziny 13:00

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w grudniu 2022 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 21.12.2022 r.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska

Dofinansowanie projektu z UE: 1 974 534,04 zł

 

24 listopada br. odbyła się druga edycja konferencji pod nazwą „PRZYS-ta-NEK RODZINA 2”, którą zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu „Stacja Starogard Gdański - społeczne usługi wsparcia rodziny”, realizowanego przez Chorągiew Gdańską ZHP oraz Gminę Miejską Starogard Gdański

Osoby, które są zainteresowane zapoznaniem się z wystąpieniami prelegentów, mogą przysłać taką informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani Anna Drężek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - uzasadniła organizację konferencji: „W obecnych realiach przed osobami realizującymi działania na rzecz wsparcia rodziny stoją coraz trudniejsze wyzwania, zarówno te związane ze zmieniającymi się okolicznościami, na które nikt z nas bezpośrednio nie ma wpływu, jak również, a może przede wszystkim te związane z nastawieniem osób, które takiego wsparcia potrzebują. Każdy z nas zdaje sobie sprawę jak trudne jest udzielanie wsparcia, a jeszcze trudniejsze motywowanie do zmiany. Dlatego tak istotnym działaniem jest korzystanie z doświadczenia osób, które nie tylko są wybitnymi specjalistami, ale również w przystępny sposób podzielą się z nami swoją wiedzą”.

Podczas tegorocznej konferencji wysłuchaliśmy 5 prelegentów: Pani Iwony Lewandowskiej - wieloletniego pedagoga oraz terapeuty środowiskowego, która opowiedziała, jak ułatwić nastolatkowi start w dorosłość. Następną prelekcję wygłosiła Pani Krystyna Dudzis, psychoterapeutka systemowa, położna, pedagog, specjalistka do spraw rodziny, która przedstawiła deficyty w relacjach i ich konsekwencje w dorosłości. Ostatnie wystąpienie w pierwszej części konferencji miała Pani Kamila Olga Stępień-Rejszel, psycholog, pedagog i wykładowca akademicki, a jej wystąpienie dotyczyło motywowania i wspierania młodych ludzi.

Kolejne prelekcje wygłosiło dwoje wykładowców z Uniwersytetu Gdańskiego: Pani prof. Beata Pastwa – Wojciechowska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,  kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej, autorka licznych prac naukowych, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pani Profesor przedstawiła nam informacje o wzorcach rodzinnych, które wpływają na zachowanie następnych pokoleń. Ostatni wykład na naszej konferencji wygłosił doktor Marcin Szulc, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej, który uświadomił nam, że zmęczenie rodziców i opiekunów może być czymś więcej niż zwykłym pogorszeniem nastroju i kondycji.

- Bardzo często nasze wydarzenia organizujemy w partnerstwie, tak było i tym razem – mówi Dyrektor MOPS – bardzo dziękuję za współpracę Komendzie Hufca ZHP w Starogardzie Gdańskim, która zawsze służy wsparciem, a szczególnie druhowi Michałowi Hincowi, który był konferansjerem na naszej konferencji oraz Panu Mariuszowi Szwochowi (Studio MARIO – Profesjonalne usługi FOTO-VIDEO, znajdujące się w Starogardzie Gdańskim, al. Niepodległości 4, box 69) za w pomoc przy realizacji nagrania.

- Jestem uczestniczką Projektu „Stacja..” – mówi Pani Ania, która brała udział w konferencji -nie miałam okazji uczestniczyć w poprzedniej edycji, jednak jestem pod dużym wrażeniem dzisiejszych wystąpień. Poruszane zagadnienia były bardzo interesujące, z jednej strony motywują do wytężenia wysiłków w celu jeszcze lepszych relacji z dziećmi, z drugiej strony dają dużo do myślenia na temat schematów oraz zakorzenionych zwyczajów. Prelegenci oraz ich wystąpienia były różnorodne, każde z nich było bardzo interesujące, a poziom prelekcji bardzo wysoki.

W naszej konferencji uczestniczyło wielu pedagogów, specjalistów, rodziców oraz zaproszonych gości, którym bardzo dziękujemy za obecność.

- Dziękuję za zabranie głosu – mówi Dyrektor MOPS – Pani Ewie Szczypior, która jest Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pani Ewa poinformowała nas o aktualnych oraz planowanych zmianach dotyczących przepisów prawa, m.in. o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, co będzie miało wpływ na zmianę działania np. grup roboczych; jak również o nowelizacji ustawy o Niebieskiej Karcie. Pani Ewa mówiła również o potrzebie poprawy współpracy interdyscyplinarnej, co możliwe jest np. poprzez zawarcie koalicji na danym obszarze przez lokalnych decydentów, którzy będą chcieli pochylić się nad zjawiskiem przemocy, biorąc pod uwagę wnioski i propozycje specjalistów.

- Dziękuję także – kontynuuje Pani Anna Drężek – Panu insp. Bogusławowi Ziembie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Starogardzie Gd., który podczas swojej wypowiedzi, przedstawiając informację na temat działań i interwencji podejmowanych przez starogardzkich policjantów, podkreślił konieczność interdyscyplinarnych działań wszystkich podmiotów, m.in. OPS, PCPR, służby zdrowia, oświaty, NGO i policji.

Organizując konferencję postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę osób, które z różnych względów nie mogły uczestniczyć w naszym spotkaniu. Osoby, które są zainteresowane zapoznaniem się z wystąpieniami prelegentów, mogą przysłać taką informację na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i po 10 grudnia br. otrzymają link do nagrania z konferencji. Link będzie aktywny do dnia 03.01.2023 roku.

 

Niżej galeria zdjęć:

Dwie uśmiechnięte kobiety stoją przy drewnianym stole na, którym leżą dokumeny oraz teczki promocyjne z identyfikatorami

Białe teczki promocyjne leżące na drewnianym stole, z logiem Projektu Stacja Starogard oraz identyfikatory na konferencję.

Trzy uśmiechnięte kobiety stojące obok siebie. Dwie trzymają szklankę z kawą. W tle makramy na oknach oraz drewniane stoły.

Ludzie siedzący na sali podczas konferencji Stacja Starogard.

Dyrektor Ośrodka stojący przed mównicą, przemawia do zgromadzonych ludzi na konferencji.

Kobieta z pomarańczowym szalem na szyji przemawia przy mównicy. Przy oknie stoi mężczyzna, prowadzący ubrany na czarno, w ręku trzyma podkładkę i spogląda na zegarek

Uśmiechnięta kobieta stoi na sali w szarej, długiej za kolana bluzie. W tle rollup MOPS

Mężczyzna w stroju policjanta przemawia na mównicy w tle rollup Ośrodka.Prelegentka ubrana w pomarańczową marynarkę garniturową i białą bluzę przemawia do bezprzewodowego mikrofonu, w tle prezentacja i logo MOPS

Prelegentka, kobieta stojąca przy mównicy spogląda w stronę ekranu projekcyjnego gdzie wyświetlana jest prezetnacja.

Prelegent, mężczyzna z wąsem w okularach z ciemnymi oprawkami przemawia do zgromadzonych osób. Za nim wyświetla się prezentacja. Na sali siedzą słuchacze.

W związku z koniecznością zakończenia roku budżetowego informujemy:

  • jeśli wnioskodawca złoży kompletny wniosek o pomoc społeczną do 5 grudnia 2022 r. przyznanie pomocy i wypłata świadczeń nastąpi w bieżącym roku,
  • natomiast wnioski złożone po 5 grudnia będą realizowane w styczniu 2023 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w listopadzie 2022 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.11.2022 r.

Od września do listopada 2022 r. Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim realizował projekt socjalny dedykowany mieszkańcom Starogardu Gdańskiego zainteresowanym lepszą jakością opieki i wychowania.

W ramach projektu zorganizowano cykl 5 spotkań edukacyjno-psychologicznych w formie warsztatowej, odbywających się co dwa tygodnie w godzinach popołudniowych. Łącznie w zajęciach wzięło udział 29 mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Spotkania były prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa – Panią Barbarę Liedtke-Kątnik, specjalistę z zakresu komunikacji, motywacji, rozwiązywania konfliktów i budowania relacji.

„Pani Barbara Liedtke-Kątnik od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem i zachwyca swoją wiedzą, charyzmą i doświadczeniem. Jest dla Nas gwarancją profesjonalizmu oraz niepowtarzalnej atmosfery sprzyjającej refleksji nad własną postawą wychowawczą” – mówi Joanna Treder, Koordynator asysty rodzinnej, jedna z autorek projektu.

„Nasz projekt był odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie. Na co dzień, wykonując swoje obowiązki służbowe, dostrzegamy jak wielu dorosłych ma problemy związane z opieką i wychowaniem dzieci. Ponadto zdiagnozowaliśmy problem wciąż niewystarczającej pomocy świadczonej na rzecz dziecka i rodziny. Stąd pomysł na realizację tego typu działań” – dodaje Agnieszka Wujec, asystent rodziny.

Zajęcia miały na celu:

  • wsparcie rodziców w procesie zdobywania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych;
  • podniesienie kompetencji rodzicielskich tak, aby przeciwdziałać problemom wychowawczym;
  • uświadomienie rangi rodziny w życiu dziecka;
  • podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat ich praw i obowiązków;
  • wskazanie jak prawidłowo wypełniać funkcje rodzicielskie;
  • podniesienie poziomu wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego potrzeb;
  • uświadomienie jak zachowanie rodzica i relacje w rodzinie wpływają na dziecko oraz jak mądrze podejmować decyzje, aby utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi;
  • wskazanie jak rozsądnie spełniać oczekiwania dzieci oraz wprowadzać je w otaczający świat, w taki sposób, aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

„Dzięki praktycznej wiedzy zdobytej w trakcie warsztatów szczera i otwarta rozmowa z dzieckiem nie powinna być już dla rodziców problemem” – podsumowuje Magdalena Liss-Peplinska, asystent rodziny.

„Tegoroczne zajęcia, podobnie jak ich pierwsza edycja, spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Uświadomiły Nam także, że mieszkańcy Starogardu mają dużą potrzebę objęcia tego typu wsparciem i wymiany doświadczeń.

Wszyscy uczestnicy wyrażali zadowolenie z formy zajęć i sposobu ich prowadzenia, a co najważniejsze wskazali szereg tematów które chcieliby poruszyć w przyszłości. I to właśnie po te tematy sięgniemy realizując kolejne projekty” – zapewnia Izabela Lis, asystent rodziny.

„ Dla nas jako autorów projektu opinie uczestników są szczególnie ważne i motywujące do dalszej pracy” – podsumowują autorki projektu.

Autorami i realizatorami projektu były: Joanna Treder, Izabela Lis, Magdalena Liss-Peplinska, Agnieszka Wujec, Marta Jankowska.

Niżej dwie fotografie:

Dziecko tu i teraz inwestycja w przyszlosc 1

 

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w październiku 2022 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.10.2022 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego we wrześniu 2022 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.09.2022 r.

Od 16 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miasta Starogard Gdański można składać wnioski o dodatek węglowy.

Wszystkie niezbędne informacje wraz ze wzorem wniosku dotyczące dodatku węglowego można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Informacja dotycząca dalszego wsparcia na pokrycie kosztów posiłków w szkole (PL)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż rodzice/opiekunowie dzieci z Ukrainy mogą ubiegać się o dalsze wsparcie na pokrycie kosztu posiłków w szkole od września 2022 roku.

Ośrodek na wniosek rodzica/opiekuna będzie wypłacał zasiłki na pokrycie całości lub części kosztu posiłków i to rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do regulowania należności za posiłki w szkole, z których skorzystały dzieci.

W celu otrzymania wsparcia w formie zasiłku należy złożyć wniosek o pomoc w biurze Ośrodka w godzinach jego pracy wraz z oświadczeniem na temat sytuacji rodzinnej i dochodowej. Po złożeniu wniosku pracownik socjalny uda się do miejsca zamieszkania. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w sprawie, jeśli spełnione zostaną przesłanki, zostanie wydana decyzja, w której określony zostanie wysokość świadczenia oraz okres, na jaki zostało ono przyznane. Wypłata świadczenia może nastąpić na wskazane konto osobiste lub w kasie Ośrodka. Z przyznanego zasiłku rodzice/opiekunowie zobowiązani będą dokonać opłaty za posiłki wydawane przez szkołę/przedszkole.

Jednocześnie wskazujemy, iż prawo do świadczeń pomocy społecznej, w tym posiłków w szkole, przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 776,00 dla osób samotnie gospodarujących i 600,00 zł na osobę dla osób pozostających w rodzinie.

ІНФОРМАЦІЯ (UA)

Муніципальний центр соціального захисту населення у Старогарді Гданському повідомляє, що батьки/опікуни дітей з України можуть звернутися за додатковою підтримкою для покриття вартості харчування в школі з вересня 2022 року.

За бажанням батьків/опікунів центр сплачуватиме допомогу на покриття всієї або частини вартості харчування, і саме батьки/опікуни будуть зобов'язані сплачувати за шкільне харчування, яким користуються діти.

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву про отримання коштів на харчування до Центру соціального захисту (MOPS) в робочий час разом із довідкою про вашу сім'ю та ситуацію з доходами. Після подачі заяви, соціальний працівник прийде за місцем Вашого проживання, де проведе бесіду з одним із представників родини. Якщо всі умови відповідають дійсності, буде винесено рішення, про визнання та розмір пільги і термін, на який вона була надана. Допомога може бути виплачена на вказаний особовий рахунок або в касі Центру. Батьки/опікуни будуть зобов'язані оплачувати харчування, надане школою/дитячим садком, з наданої допомоги.

При цьому зазначаємо, що право на соціальну допомогу, в тому числі на шкільне харчування, мають фізичні особи та сім'ї, дохід яких не перевищує 776,00 злотих для одиноких фермерів і 600,00 злотих на людину в сім’ї.