Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w październiku 2022 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.10.2022 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego we wrześniu 2022 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.09.2022 r.

Od 16 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miasta Starogard Gdański można składać wnioski o dodatek węglowy.

Wszystkie niezbędne informacje wraz ze wzorem wniosku dotyczące dodatku węglowego można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Informacja dotycząca dalszego wsparcia na pokrycie kosztów posiłków w szkole (PL)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż rodzice/opiekunowie dzieci z Ukrainy mogą ubiegać się o dalsze wsparcie na pokrycie kosztu posiłków w szkole od września 2022 roku.

Ośrodek na wniosek rodzica/opiekuna będzie wypłacał zasiłki na pokrycie całości lub części kosztu posiłków i to rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do regulowania należności za posiłki w szkole, z których skorzystały dzieci.

W celu otrzymania wsparcia w formie zasiłku należy złożyć wniosek o pomoc w biurze Ośrodka w godzinach jego pracy wraz z oświadczeniem na temat sytuacji rodzinnej i dochodowej. Po złożeniu wniosku pracownik socjalny uda się do miejsca zamieszkania. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w sprawie, jeśli spełnione zostaną przesłanki, zostanie wydana decyzja, w której określony zostanie wysokość świadczenia oraz okres, na jaki zostało ono przyznane. Wypłata świadczenia może nastąpić na wskazane konto osobiste lub w kasie Ośrodka. Z przyznanego zasiłku rodzice/opiekunowie zobowiązani będą dokonać opłaty za posiłki wydawane przez szkołę/przedszkole.

Jednocześnie wskazujemy, iż prawo do świadczeń pomocy społecznej, w tym posiłków w szkole, przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 776,00 dla osób samotnie gospodarujących i 600,00 zł na osobę dla osób pozostających w rodzinie.

ІНФОРМАЦІЯ (UA)

Муніципальний центр соціального захисту населення у Старогарді Гданському повідомляє, що батьки/опікуни дітей з України можуть звернутися за додатковою підтримкою для покриття вартості харчування в школі з вересня 2022 року.

За бажанням батьків/опікунів центр сплачуватиме допомогу на покриття всієї або частини вартості харчування, і саме батьки/опікуни будуть зобов'язані сплачувати за шкільне харчування, яким користуються діти.

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву про отримання коштів на харчування до Центру соціального захисту (MOPS) в робочий час разом із довідкою про вашу сім'ю та ситуацію з доходами. Після подачі заяви, соціальний працівник прийде за місцем Вашого проживання, де проведе бесіду з одним із представників родини. Якщо всі умови відповідають дійсності, буде винесено рішення, про визнання та розмір пільги і термін, на який вона була надана. Допомога може бути виплачена на вказаний особовий рахунок або в касі Центру. Батьки/опікуни будуть зобов'язані оплачувати харчування, надане школою/дитячим садком, з наданої допомоги.

При цьому зазначаємо, що право на соціальну допомогу, в тому числі на шкільне харчування, мають фізичні особи та сім'ї, дохід яких не перевищує 776,00 злотих для одиноких фермерів і 600,00 злотих на людину в сім’ї.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w sierpniu 2022 roku:

 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 29.08.2022 r.

 

PROJEKT SOCJALNY
"DZIECKO TU I TERAZ - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ"
EDYCJA II (2022r.)

 

PROJEKT SOCJALNY

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lipcu 2022 roku:

 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.07.2022 r.

 

Aktualną ofertę pracy można zobaczyć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nowy okres świadczeniowy 2022/2023 w MOPS Starogard Gdański dla zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 1 lipca 2022 r. – tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2022 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez portale: EMP@TIA, ePUAP (/MOPSStarogardGd/) oraz poprzez bankowość elektroniczną, ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.

Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wnioski w formie papierowej przyjmuje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6:

 • poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00

ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2022 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2022 r.;
 • we wrześniu i w październiku 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2022 r.;
 • w listopadzie i w grudniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do 30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2022r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2022 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2022 r.;
 • we wrześniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2022 r.;
 • w październiku 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2022 r.;
 • w listopadzie 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2023 r.;
 • w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2022 r.

Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022 świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2022 r.

Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletnez wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia;
 • numer telefonu, który jest pomocny do kontaktu z klientem.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Goleniowie.

W konferencji udział wzięli liderzy senioralnych środowisk z całej Polski (m.in. z Goleniowa, Gorzowa, Wrocławia, Kołobrzegu, Myśliborza, Świdwina, Maszewa, Dębna, Chojnic, Gryfic, Krakowa, Białogardu, Sławna, Szczecina, Poznania, Czerska) oraz przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych dbający o dobrostan seniorów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radny Senior (zakładka „Aktualności”). Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

Z kolei pod adresem strony internetowej (YouTube) można prześledzić zapis video całej konferencji (wystąpienia poszczególnych ekspertów, jak i panele dyskusyjne).

W bogatym programie „Srebrnej Konferencji” znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli co wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego
 • Lokalne polityki senioralne, czyli jak systemowo podejść do rozwiązywania problemów osób starszych.
 • Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla Seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”, jako konkretna odpowiedź samorządu lokalnego na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.
 • Znaczenie rad seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów /w budowaniu polityki senioralnej w Polsce
 • Niechciany temat: Co zrobimy z naszą starością? Tematy tabu czyli: alkoholizm, depresja, lekomania, samobójstwa wśród osób starszych.
 • Innowacje w usługach społecznych.
 • Kultura dla seniorów – jak w środowisku lokalnym czynić ofertę dostępną, wartościową i atrakcyjną?
 • Rady seniorów – ustawa i praktyka. Inicjatywa zdrowo-roszczeniowa seniorów.
 • Polityka zdrowotna na przykładzie chorób neurologicznych seniorów i rehabilitacja w wieku senioralnym

Organizatorem „Srebrnej Konferencji” była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina.

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Sala konferencyjna, na niej siedzą ludzie zwróceni w stronę kobiety, która przemawia, za nią banery oraz puszczana projekcja. Obok Mężczyzna przy stoliku.

Sala konferencyjna przed prezentacją dwa stoliki z białymi obrusami, a przy nim cztery osoby. Przed nimi słuchacze.