W dniu 27.09.2019 odbędzie się wernisaż wystawy malarskiej Aleksandry Szmaglińskiej, która jest uczestniczką Środowiskowego Domu Samopomocy (MOPS) w Starogardzie Gdańskim.

Rozpoczęcie wernisażu odbędzie się o godzinie 11:00 (piątek) w Starogardzkim Centrum Kultury przy ulicy Jana Pawła II 3. Wystawa potrwa do 18.10.2019. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 Obraz ywkonany przez Aleksandrę Szmaglińska oraz tekst na plakacie

Informujemy, iż 27 grudnia 2019 r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim będzie nieczynny. W zamian ustanowiono, że dniem do odpracowania będzie 5 października 2019 roku.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do udziału w projekcie socjalnym, którego głównym celem jest wskazanie znaczenia środowiska rodzinnego dla prawidłowego rozwoju dziecka i jego właściwego funkcjonowania w przyszłości. Projekt skierowany jest do mieszkańców Starogardu Gdańskiego zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, wzmocnieniem umiejętności wychowawczych oraz kompetencji opiekuńczych i rodzicielskich. Spotkania prowadzić będzie Pani Barbara Liedtke-Kątnik – psycholog specjalizujący się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu motywowania i rozwiązywania konfliktów, zarządzania zespołem, efektywnej komunikacji, współpracy i budowania zespołu.

 

SPOTKANIA O GODZ. 17.00 W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, AL. JANA PAWŁA II 6

24 września:

 • DZIECKO I JEGO POTRZEBY NA RÓŻNYCH ETAPACH ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO CZYLI RZECZ O TYM JAK JE ROZPOZNAWAĆ I WŁAŚCIWIE ZASPOKAJAĆ.

8 października:

 • RODZICIELSKI PROFIL KOMPETENCJI – WSPIERAJĄCE I DESTRUKCYJNE POSTAWY WOBEC DZIECKA, O NIEŁATWYCH WYBORACH RODZICIELSKICH MIĘDZY BLISKOŚCIĄ A DYSTANSEM.

22 października:

 • JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ Z TRUDNYMI EMOCJAMI DZIECKA W RÓŻNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, A JAK Z WŁASNYMI?

5 listopada:

 • WYZWANIA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM – SZTUKA ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH MIĘDZY RODZICEM A DZIECKIEM.

19 listopada:

 • NARZĘDZIA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ. JAK ROZMAWIAĆ, BY EFEKTEM BYŁO POROZUMIENIE NA LINII RODZIC – DZIECKO.

3 grudnia:

 •  RODZINA JAKO MIEJSCE BUDOWANIA TOŻSAMOŚCI SKUTECZNOŚCI I ODPORNOŚCI DZIECKA - JAK MOGĘ SPRAWIĆ JAKO RODZIC, BY TAK SIĘ STAŁO.

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod numerem telefonu 507 439 200 w godz. 8.00 - 15.00 lub poprzez e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Prosimy o zgłoszenie ewentualnej  potrzeby opieki nad dziećmi w trakcie trwania spotkań.

Informacje na temat projektu https://www.facebook.com/ambasador.dziecka

Realizatorzy: Joanna Treder, Daria Nadolska, Monika Kościelnik - Stypa

 

Niżej przedstawiamy plakat:

Plakat MOPS z tekstem oraz małą grafiką ku dołu, która przedstawia dwójkę dzieci oraz drzewo w koło kwiaty i spadające liście.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osoby w wieku do 18 lat, u której rozpoznano autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwoju.

Usługi obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania (terapia społeczna 3 godz. tygodniowo, trening samoobsługi 2 godz. tygodniowo, terapia behawioralna 1 godz. tygodniowo), świadczone w miejscu zamieszkania od września 2019 r. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej z następujących placówek:

 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tut. Ośrodkiem).


Oferty można składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 5, lub mailowo na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 28.08.2019 do godz. 12.00. O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż złożonych ofert, które nie zostaną wybrane, nie odsyła do oferenta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza wykonawców do składania ofert na usługę usunięcia awarii przeciekającego dachu Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim.

 

Do oszacowania kosztów eliminacji przecieków, nieszczelności pokrycia dachowego, wymiany zniszczonych (uszkodzonych) obróbek blacharskich oraz wymiany uszczelek, niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Przybliżona powierzchnia dachu: 490 m2.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 512090436 lub pisząc na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2019 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.

 

Moduły i obszary, które są realizowane w roku 2019, to:
MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową:

 

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania  z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym adresowana do osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie elektrycznym (dofinansowanie do wózka o napędzie elektrycznym do kwoty 10 000 zł.),

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

 

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:
 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej

www.pcprstarogard.pl

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2019:
 • Moduł I   - od 01 marca 2019 do 31 sierpnia 2019 r.
 • Moduł II
 • na semestr letni – od 1 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. 
 • na semestr zimowy – od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przywrócenia terminu składania wniosków.

W Module II wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl, a także link do strony na www.pcprstarogard.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym – „Aktywny Samorząd”.

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r., w tym I okres projektu realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., a II okres projektu realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Cel Projektu GraduatON

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub
  Uzyskały absolutorium (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub
  Są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Więcej informacji na stronie Link do projektu Graduaton.

 

Baner projektu GraduatOn. Obraz przedzielony na pół po prawej stronie ludzie pracujący w biurze po lewej napisy.

Nowy okres świadczeniowy 2019/2020 w MOPS Starogard Gdański dla świadczenia dobry start 300+, świadczenia wychowawczego 500+, zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 1 lipca 2019 r. –
tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2019 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

Baner przedstawiający cztery kolorowe małe loga, programu 500+, 300+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych


ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA KAŻDE ŚWIADCZENIE
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
, ponieważ:
można je wysłać z dowolnego miejsca,
bez przychodzenia do Ośrodka,
bez oczekiwania w kolejce,
wniosek będzie sprawniej rozpatrywany,
wypłata może nastąpić szybciej niż ustawowe terminy.

 

 Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wnioski przyjmuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6:
w sierpniu 2019 r.
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 18:00
od września 2019 r.
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00


ŚWIADCZENIE DOBRY START

Terminy wypłat 300+:

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2019 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2019 r. - wypłata do 30 września 2019 r.;
 • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2019 r. - wypłata w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2019 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start wysyłane są przez tut. Ośrodek z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Wnioski o 500+ złożone:

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2019 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2019 r. - wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca do 31 października 2019 r.;
 • we wrześniu 2019 r. - wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca do 29 listopada 2019 r.;
 • w październiku 2019 r. - świadczenie przyznane od października - wypłata do 31 grudnia 2019 r.;
 • w listopadzie 2019 r. - świadczenie przyznane od listopada - wypłata do 31 stycznia 2019 r.;
 • w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. - świadczenie przyznane od miesiąca złożenia wniosku - wypłata do 28 lutego 2020 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1.07.2019 r. do 30.09.2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30.09.2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 31 października 2019 r.

Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start wysyłane są przez tut. Ośrodek z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2019 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 29 listopada 2019 r.;
 • we wrześniu i w październiku 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2019 r.;
 • w listopadzie i w grudniu 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2020 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do  30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2018/2019, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2019 r.

 

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2019 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 października 2019 r.;
 • we wrześniu 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 29 listopada 2019 r.;
 • w październiku 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2019 r.;
 • w listopadzie 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 stycznia 2020 r.;
 • w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2020 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2018 r.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2018/2019, świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2019 r.


Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne – z wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start;
 • numer telefonu, który jest niezbędny do przesłania SMS z informacją o odbiorze decyzji na pozostałe świadczenia.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie www.mops.starogard.pl

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ pod numer + 48 222 309 900 (Wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz instytucji, które otrzymują lub potencjalnie mogłyby otrzymywać środki z Funduszu Sprawiedliwości).

Strona internetowa: www.numersos.pl

E:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje z poniższych plakatów:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne).

Plakat nr 1:

 Plakat Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiający powyży tekst artykułu.

Plakat nr 2:

Drugi plakat Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiający test w artykule

 

 „Drogowskaz bycia odpowiedzialnym rodzicem/opiekunem małego dziecka” to projekt socjalny, który był realizowany przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim od października 2018 r. do czerwca br.

Celem projektu było wsparcie przyszłych rodziców, rodziców i opiekunów w procesie wychowania dziecka, a skierowany był głównie  do osób planujących lub spodziewających się dziecka oraz do opiekunów dzieci w wieku do 10 roku życia.

Łącznie w zajęciach wzięło udział 36 rodzin.

Mieszkańcy Starogardu w ramach organizowanych zajęć mogli zwiększyć swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze oraz poszerzyć wiedzę na temat właściwego sprawowania opieki nad dziećmi. W trakcie zajęć specjaliści z różnych dziedzin, będący pracownikami instytucji wspierających i pomocowych z terenu naszego miasta, przekazali wiedzę na temat sposobów komunikacji z dzieckiem, sposobów wspierania rozwoju dziecka, metod radzenia sobie
z emocjami przeżywanymi w trakcie opieki nad dzieckiem, a także na temat możliwości kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Przekazano informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia dla rodzin, w tym m.in.: dla młodych rodziców/opiekunów, dla dzieci o specjalnych potrzebach czy też w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych.

Z pewnością udział w projekcie wpłynął na uświadomienie rodzicom/opiekunom jak mądrze podejmować decyzje, utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi, rozsądnie spełniać ich oczekiwania, a także jak wprowadzać dziecko w otaczający go świat, w taki sposób, aby zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy:

 • Pani Alicji Czarnej z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8;
 • Pani Henryce Bona z Kociewskiego Centrum Zdrowia;
 • Pani Jolancie Grojs z SP ZOZ Przychodna Lekarska;
 • Pani Dorocie Dorau ze Stowarzyszenia „Można Inaczej”;
 • Pani Marii Kłos ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
 • Pani Aureli Jankowskiej z Centrum Pomocy Dzieciom FDDS;
 • Pani Annie Breska z Centrum Pomocy Dzieciom FDDS;
 • Panu Kajetanowi Golickiemu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Panu Krystianowi Harań z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • asystentom rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Pracownikom ŚDS, a szczególnie Pani Aleksandrze Formela, Adrianie Szulc, Joannie Karapuda, Iwonie Migowskiej;
 • Starogardzkiemu Centrum Kultury;
 • Ognisku Pracy Pozaszkolnej;
 • Ośrodkowi Sportu i Rekreacji;
 • wolontariuszom ze Stowarzyszenia „Można Inaczej”.

Autorami i realizatorami projektu były: Monika Kościelnik-Stypa, Joanna Treder, Daria Nadolska, Janina Matyszczak, Maria Gołąbek.

25 czerwca br. w gościnnych progach Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej, radośnie podsumowaliśmy realizację projektu: 

Zdjęcie przedstawia dziewczynkę w czerwonych okularach z wymalowaną twarzą, która stoi nad stołem gdzie ma zamiar kolorować.

Dwóch chłopców z wymalowanymi twarzami kuca przy ognisku trzymając w ręku kij z nabitą kiełbaską. Dzieci patrzą w stronę fotografia, a w tle stoisko z jedzeniem.

Fotografia przedstawia grupę dzieci, która wraz z opiekunem piecze kiełbaski przy ognisku.

Asystentka rodziny stojąca nad dziewczyna która maluje, w tle dzieci oraz mężczyzna.

Chłopiec i dziewczynka siedzący na trawie, chłopiec trzyma czerwono-białe hulahop a w środku niego siedzi dziewczynka i je kanapkę.

Asystentka rodziny stojąca nad grupą dzieci, które się bawią.

Grupa dzieci siedzacych na zielonej trawie układająca rożne figury geometryczne z kolorowych plastikowych podłużnych rurek.