W dniu 12.06.2020 r. (piątek) tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w czerwcu 2020 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.06.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 26.06.2020 r.

Od dnia 11 maja 2020 r. zmieniamy godziny otwarcia i przyjmowania interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wejście A - Pomoc społeczna - otwarte w godz. 9:00 - 13:00

Wejście B - Świadczenia wychowawcze i rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - otwarte w godz.  9:00 - 13:00

W związku z utrzymującym się stanem epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że:
  • najbezpieczniejszą oraz zalecaną formą załatwiania spraw oraz przesyłania dokumentów do tut. Ośrodka  jest platforma EPUAP (MOPSStarogardGd);
  • istnieje również możliwość przesłania dokumentów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dotyczy korespondencji w sprawach pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych) oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dotyczy korespondencji w sprawach świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, karty dużej rodziny, pomocy materialnej dla uczniów) w formie zaszyfrowanej (np. programem 7zip). Hasło do zaszyfrowanego dokumentu należy przekazać „drugim” kanałem tj. rozmowa telefoniczna z pracownikiem Ośrodka.
  • przesyłanie dokumentów w formie niezaszyfrowanej (od „nadawca” – do „odbiorca”) może nieść za sobą konsekwencję możliwości przejęcia korespondencji przez nieuprawnioną osobę, wycieku danych czy też błędnego wysłania niezaszyfrowanej dokumentacji do nieodpowiedniego nadawcy, za co Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że w maju 2020 r. kasa w tutejszym Ośrodku czynna będzie w dniach:

8 maja 2020 r.  (piątek)  w godz. 10:00 – 13:00

20 maja 2020 r.  (środa) w godz. 10:00 - 13:00

25 maja 2020 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 13:00

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w maju 2020:


Świadczenia wychowawcze - 19.05.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.05.2020 r.

Kolorowa ulotka informacyjna dotycząca wspólnych działań przeciw Covid-19

BądźMY RAZEM - wesprzyj działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Zrób zakupy dla sąsiada.
Zrealizuj jego receptę w aptece.
Wyprowadź psa.
Pomóż skontaktować się z rodziną.
Zapytaj jak się czuje.
POMÓŻ i BĄDŹ.

Codziennie otrzymujemy w Ośrodku zgłoszenia z prośbą o wsparcie, zwłaszcza o zrobienie zakupów i wykupienie leków. Dziękujemy Państwu za zaufanie do nas.
Reagujemy, pomagamy, wspieramy.
Pracownicy MOPS wraz z Wolontariuszami interwencyjnie działają.
APELUJEMY wszystkich Państwa o szczególną wrażliwość w tym trudnym czasie.

 

PROSIMY Państwa o POMOC SĄSIEDZKĄ i wsparcie naszych działań.

 

RAZEM pomóżmy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym. Zachowanie ostrożności podczas pomagania. Zachowaj bezpieczną odległość w kontaktach z drugą osobą.

MOPS
tel. 58 5624458 poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00
tel. 501-309-968 – w godz. 7:30 – 19:00

Policja
tel. 58 7370222

Straż miejska
tel. 58 5306095

 

 

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwietniu 2020:

Świadczenia wychowawcze - 17.04.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.04.2020 r.
Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. po 14 marca 2020 r.) okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przepisy mają zastosowanie do cudzoziemców, którym w okresie od 14 marca 2020 r. wygasło prawo do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu utraty ważności odpowiednich kart pobytu/dokumentów pobytowych.

Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych wiąże się z przedłużeniem uprawnień do świadczeń pod warunkiem spełnienia innych warunków oraz wyrażonego zainteresowania pobierania danych świadczeń i dalszego zamieszkiwania z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Przedłużenie okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wiąże się z automatycznym dokonywanym z urzędu wydłużeniem prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, m.in. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz zasiłku dla opiekuna.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność:

  • upłynęła między 9 grudnia 2019 r. a 7 marca 2020 r. – zachowują ważność przez 60 dni  od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie (pod warunkiem złożenia do 7 marca 2020 r. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Starogardzie Gdańskim kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),
  • upływa od 8 marca 2020 r. – zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno-rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii tj. od 14 marca 2020 r. albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.  Przedłużone zostaną również orzeczenia, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 8 marca 2020 r.

W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, prawo zostanie ustalone nie dłużej niż  do końca okresu zasiłkowego tj. 31 października 2020 r.

PRZEDŁUŻENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ NIE WYMAGA SKŁADANIA W TUT. OŚRODKU ŻADNEGO WNIOSKU !!