Okres jesienno - zimowy jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych. Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury osoby, które nie mają własnych domów narażone są na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu.

Pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej w ramach podejmowanych działań w każdą środę monitorują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne i zagrożone wychłodzeniem organizmu.

W trakcie przeprowadzania kontroli pracownicy socjalni oferują pomoc. Pamiętajmy, że wrażliwość ludzka oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać ten czas osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Nie bądźmy obojętni, każda pomoc ma znaczenie.

W dniu 22.12.2023 r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

W związku z koniecznością zakończenia roku budżetowego informujemy, że:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku o pomoc społeczną do dnia 5 grudnia 2023 r. rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczeń nastąpi w grudniu bieżącego roku,
 • ewentualna wypłata świadczeń na wnioski złożone po 5 grudnia 2023 r. nastąpi w styczniu 2024 r.

World Adoption Day od wielu lat obchodzony jest na całym świecie. Jego inicjatorem jest Hank Fortener, który propagowanie adopcji rozpoczął poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji. To właśnie 9 listopad przypada ŚWIATOWY DZIEŃ ADOPCJI będący idealną okazją, by nie tylko uświadamiać, czym jest sam proces adopcyjny ale też obalać mity związane z przysposobieniem.

Symbolem ŚWIATOWEGO DNIA ADOPCJI jest „uśmiechnięta dłoń”, która symbolizuje pomoc i radość.

Światowy Dzień Adopcji 2023


Tego dnia rodziny na całym świecie świętują bycie razem i wspominają pierwsze spotkanie. Wiele osób rezygnuje z pomysłu adopcji ze względu na długi i mozolny proces jaki czeka rodziców adopcyjnych. Należy jednak pamiętać, że cała procedura ma na celu zapewnienie dziecku stabilnego domu i rodziców, którzy są w stanie zapewnić dziecku byt i rozwój.

Z myślą o wydarzeniu, 9 listopada planowany jest Dzień Otwarty Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, który znajduje się przy al. Gen. Józefa Hallera 14 w Gdańsku. Tego dnia będzie możliwość spotkań indywidualnych dla mieszkańców województwa pomorskiego zainteresowanych tematyką przysposobienia.

Więcej informacji dotyczących obchodów wydarzenia można uzyskać ze strony internetowej Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w listopadzie 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.11.2023 r.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osób posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji.

 

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje:

– Fundację Wolność i Demokracja
– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Kto może skorzystać z projektu:

• osoby, które z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy przybyli z Ukrainy na terytorium Polski po 01.01.2023 r. (także te osoby, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022, nie otrzymały pomocy w projekcie w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r.).
• osoby, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022, otrzymały jakąkolwiek pomoc w ramach realizacji projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r. mogą otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnych kursów nauki języka polskiego.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

1. Działalność 3 punktów koordynacyjno-informacyjnych.
Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim i ukraińskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach legalizacji pobytu oraz spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

Fundacja Wolność i Demokracja
tel. +48 519 023 817 ; tel.: +48 518 254 853; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego –
tel. 22 100 14 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
tel.+48 539 537550, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Działalność 6 punktów pomocowo-konsultacyjnych, które oferują:

 • Refundację kosztów transportu
 • Organizację bezpłatnego kursu j. polskiego
 • Bezpłatne podręczniki do nauki j. polskiego
 • Refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
 • Refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu j. polskiego
 • Refundację kosztów ewakuacji z Ukrainy do Polski
 • Konsultacje indywidualne w zakresie:
  legalizacji pobytu,
  spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce(np.: informacje o świadczeniach socjalnych w Polsce dla uchodźców, opiece zdrowotnej, wyrobieniu PESEL, praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informacje o możliwości wsparcia dla osób posiadających Kartę Polaka, również w ramach projektu “Pomoc Polakom z Ukrainy”).

Z każdej formy pomocy w ramach projektu Pomoc Polakom z Ukrainy w 2023 r. można skorzystać jednokrotnie za pośrednictwem tylko jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja lub Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego lub Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023”

Punkty pomocowo-konsultacyjne funkcjonują w:

Warszawie:

– Aleje Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa – punkt zarządzany przez Fundację Wolność i Demokracja, tel.: +48 519 023 817 tel.: +48 518 254 853. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa – punkt zarządzany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, tel. 22 100 14 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – tel. +48 539 537 550,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krakowie

– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, +48 506 006 760, 12 422 43 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
ul. Sławkowska 17, pokój 109, 31-016 Kraków

Poznaniu

– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, +48 508 113 512, 61 8531961, 61 8527121, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań

Wrocławiu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, +48 509 696 253, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Rynek 31/32, 50-102 Wrocław

Informacje na temat projektu dostępne są na stronie Fundacji Wolność i Demokracja.

Pojekt Pomoc Polakom z Ukrainy

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w październiku 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.10.2023 r.

Zapraszamy osoby chętne do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, które posiadają:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna.

1. Zapraszamy również osoby, które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z niżej wymienionych kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie,

2. ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w ppkt 3,

3. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach:

 • pedagogika,
 • psychologia,
 • politologia,
 • politologia i nauki społeczne
 • socjologia,

4. do dnia 1 listopada 2007 r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia – bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność,

5. przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskały dyplom ukończenia tych studiów.

Niżej plakat:

 

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego we wrześniu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.09.2023 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w sierpniu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 29.10.2023 r.