Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwietniu 2020:

Świadczenia wychowawcze - 17.04.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.04.2020 r.
Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. po 14 marca 2020 r.) okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przepisy mają zastosowanie do cudzoziemców, którym w okresie od 14 marca 2020 r. wygasło prawo do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu utraty ważności odpowiednich kart pobytu/dokumentów pobytowych.

Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych wiąże się z przedłużeniem uprawnień do świadczeń pod warunkiem spełnienia innych warunków oraz wyrażonego zainteresowania pobierania danych świadczeń i dalszego zamieszkiwania z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Przedłużenie okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wiąże się z automatycznym dokonywanym z urzędu wydłużeniem prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, m.in. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz zasiłku dla opiekuna.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność:

 • upłynęła między 9 grudnia 2019 r. a 7 marca 2020 r. – zachowują ważność przez 60 dni  od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie (pod warunkiem złożenia do 7 marca 2020 r. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Starogardzie Gdańskim kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),
 • upływa od 8 marca 2020 r. – zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno-rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii tj. od 14 marca 2020 r. albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.  Przedłużone zostaną również orzeczenia, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 8 marca 2020 r.

W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, prawo zostanie ustalone nie dłużej niż  do końca okresu zasiłkowego tj. 31 października 2020 r.

PRZEDŁUŻENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ NIE WYMAGA SKŁADANIA W TUT. OŚRODKU ŻADNEGO WNIOSKU !!

Od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.
 
Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00, dostępna jest nasza linia 800 100 100 (więcej informacji na stronie 801810810).
 
Dziewczynka siedząca na kanapie w ręku trzyma książkę
 
800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.
 
Dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem można przeczytać na stronie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - link do artykułu.
 
Dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie. To dzięki niemu możemy dawać dzieciom siłę. Teraz, w tym wyjątkowo trudnym czasie, jest to ogromnie potrzebne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że w związku ze stanem epidemii wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie na zakup żywności dla dzieci, które dotychczas były objęte pomocą w formie posiłku w szkole.

Świadczenie będzie realizowane do wysokości średniego kosztu posiłku obliczonego dla miejskich szkół i przedszkoli, w formie przelewu na konto bankowe.

O pomoc mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

Zgłoszenia w sprawie można dokonać pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pod nr tel. : + 48 58 562 44 58 lub +48 58 561 29 32 w godzinach od 8.00 -15.00, od poniedziałku do piątku.

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim zawiadamia, że osoby bezrobotne mające wyznaczony termin stawiennictwa od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania powinny zrealizować go w formie telefonicznej lub e-mailowej. W powyższej sprawie prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta w wyznaczonym terminie stawiennictwa:

 - pośrednictwo pracy tel. 58 690 33 64, 58 690 33 65 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

- doradztwo zawodowe tel. 58 690 33 61, 58 690 33 62 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Jeśli lęk utrudnia funkcjonowanie na tyle, że nie jesteś w stanie skupić się na pracy, nauce, rodzinie albo masz myśli samobójcze, warto zasięgnąć profesjonalnej pomocy. Kryzys psychiczny to moment, kiedy czujesz, że problemy cię przerastają, czujesz, że więcej już nie udźwigniesz. Jego powodem może być również życie w ciągłym stresie. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty.

Nie czekaj! Daj sobie pomóc!

Pomocy udzielają:

 • Stowarzyszenie „Można Inaczej” w Starogardzie Gdańskim oferuje  konsultacje psychologiczno-terapeutyczne. Rozmowę ze specjalistą  można umówić pod nr tel. 668355093 lub 606998370 oraz za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim pod nr tel. 58 5624458 lub 501309968
 • Punkt Interwencji Kryzysowej CPD w Starogardzie Gdańskim oferuje wsparcie psychologiczno-terapeutyczne pod nr tel. 585310045 lub online po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych.
 • Instytut Psychologii Zdrowia (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) prowadzi Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123, który powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116-123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.
 • Infolinia Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, działa całodobowo, 7 dni w tygodniu pod nr tel. 800-70-2222. Linia Wsparcia jest całkowicie bezpłatna. Pod numerem telefonu, mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na czacie dyżurują psychologowie z Fundacji ITAKA. Informacja o dyżurach znajduje się na stronie www.liniawsparcia.pl.
 • Informacji można zasięgnąć również dzwoniąc na infolinię Ministerstwa Zdrowia pod numer telefonu 800-190-590.

Polecamy zapoznać się z instrukcją WHO, Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak. Eksperci zalecają stosowanie się do komunikatów publikowanych przez oficjalne, potwierdzone źródła, takie jak komunikaty WHO i strony rządowe (witryna Ministerstwa Zdrowia czy Głównego Inspektoratu Sanitarnego). Znajdziecie tam m.in. informacje o tym, jak dbać o siebie i swoje otoczenie oraz w jaki sposób zminimalizować ryzyko.

Należy też sprawdzać fakty.

(aktualizacja 19.03.2020 r.)

Jedzenie można zamówić na telefon lub odebrać na wynos:

Na Podgrodziu - Karczma Słowiańska
Nie zwalnia tempa. Każdy, kto ma ochotę na pyszności serwowane przez kuchnię, może w sobotę i w niedzielę zamawiać dania na wynos pod nr tel.: 731800442 lub 518131990.

Restauracja Centrum
Przygotowano tu ofertę cateringową. - Jeżeli potrzebujecie lub macie ochotę na nasze jedzonko, dzwońcie z jednodniowym wyprzedzeniem, a dostarczymy je dla Was - czytamy na facebooku restauracji. - Jednocześnie informujemy, że wszystkie standardy bezpieczeństwa i higieny są u nas od zawsze na pierwszym miejscu. Już od trzydziestu lat świadczymy usługi gastronomiczne w każdej postaci. Prosimy o kontakt w godzinach od 9.00 do 20.00: 500643450 Karolina, 606259762 Agata.

Restauracja Browar Rynek
Kontakt w sprawie zamówień: 665333961.

Bar mleczny Junior
Jesteśmy dla Was w tym ciężkim czasie. Zapewnimy Wam ciepły i pełnowartościowy posiłek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, sprzedajemy wyłącznie na wynos - czytamy na fanpage'u baru.- Najlepiej zamówienia składać telefonicznie. Paczka z zamówieniem będzie przygotowana i wystarczy wtedy tylko odebrać. Dania są codziennie na świeżo przygotowane i spokojnie do 3 dni wytrzymają w lodówce. Śmiało można również mrozić. Wiemy jak to trudny czas dla wszystkich. Jednak nie bójcie się zamawiać jedzenia z małych knajpek. Od Waszego wsparcia zależy mnóstwo rodzinnych biznesów, w Waszych rękach jest przyszłość wielu pracowników. Korzystajcie z usług lokalnych sklepów, lokalnych knajpek, by wspomóc utrzymanie się ich na rynku. Znakomici ludzie z tych wszystkich miejsc, robią wszystko, by zapewnić funkcjonowanie lokali, utrzymać pracę, zapewnić byt - podkreśla załoga Juniora.

Restauracja Biały Kruk
Jak możemy przeczytać na fanpage'u Białego Kruka, od poniedziałku 16, marca wprowadzono możliwość zakupu dań na wynos. Specjalnie przygotowane zestawy można zamawiać przez telefon: 606-759-877.

poniedziałek - piątek: godz. 11:00 - 17:00
Sobota:                      godz. 11:00 - 16:00
niedziela:                    nieczynne.

Kuchnia Poznańska
Jest możliwość zakupu dań na wynos. Odbiór tylko osobisty. Nr tel. 608438734.

Papudajnia Starogard Gdański
Możecie składać zamówienia telefonicznie: 881288848.

Dzienna Dawka Kawiarnia
- Przez cały ten okres, polecamy składać zamówienia sms + 48 511963643, z zamówieniem i datą odbioru!
Wszystko będzie czekało zapakowane na drogę - informują na fanpage'u właściciele kawiarni.

Witches Bistro
- My czarownice wszystko dla Was przygotujemy, poczarujemy, dowieziemy - czytamy na stronie bistro. Nr tel. 572640231.

Pub & Pizzeria Gusto Skarszewy
- Od 16.03 (poniedziałek) do 19.03 (czwartek) lokal będzie nieczynny - informują na facebooku właściciele. - Od 20.03 (piątek) do 22.03 (niedziela) przyjmujemy zamówienia telefoniczne na wynos i dowóz od godziny 12.00 do godzin zamknięcia. Nr tel.: 881201222.

Pizzeria Smaków
- W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) informujemy, że od 14.03.2020 zamówienia są przyjmowane tylko na dowóz oraz na odbiór własny bez możliwości konsumpcji w lokalu - informują właściciele. - Zamówienia pod nr telefonu 58 7737000.

Da Grasso Starogard Gdański
- Drodzy Przyjaciele pamiętajcie, że ulubioną pizzę i inne danie możecie: zamówić telefonicznie 504 908 873, lub online na dagrasso.pl. Możliwość płatności kartą w dowozie lub przelewem zamawiając online - czytamy na fanpage'u pizzerni

Bella Napoli
Zamówienia są przyjmowane tylko na dowóz i do odbioru własnego. Nr tel. 511285555.

Doner King Kebab
Zamówienia możecie składać wyłącznie telefonicznie na wynos na dwa sposoby. - Zamówienia telefoniczne z odbiorem osobistym. Możecie do nas dzwonić i umawiać się na odbiór osobisty na wynos, na konkretną godzinę.
Zalecamy płatność kartą - czytamy na fanpage'u. - Zamówienia telefoniczne z naszym dowozem. Starogard Gdański tel. 58 5322907, Pruszcz Gdański tel. 662450260, Zblewo tel. 728215102. Robimy to dla nas wszystkich! "Przed nami prawdziwy sprawdzian z człowieczeństwa, empatii i odpowiedzialności." Trzymajcie się i zostańcie w domach.

Donner Kebab Hassan
Zamówienia na wynos lub z dowozem: 58 7752072.

Tabu Pizza
Świadczy usługi na wynos bądź z dowozem. - W miarę możliwości zachęcamy do płatności on-line poprzez naszą stronkę tabupizza.pl bądź pizzaportal - czytamy na fanpage'u pizzerni. Przy płatności kartą, po każdej transakcji terminalem będzie on odpowiednio dezynfekowany.

Zamówienia można składać telefonicznie: 501033731.


Makarena

- Nasze spaghetti i quesadille serwujemy wyłącznie na dowóz lub odbiór osobisty na zewnątrz lokalu - czytamy na facebooku Makareny. - Koszt dowozu to 3 złote na terenie miasta dla zamówień do 49 zł a wszystkie zamówienia od 50 zł dowieziemy gratis. Możliwość płatności kartą i taki sposób zapłaty preferujemy. Zamówienia można składać pod nr tel. 533322992

Kuchnia Jadwigi i Helenki
Sprzedaż posiłków wyłącznie na wynos. - Nie będziemy pobierali w tym czasie opłat za opakowania jednorazowe. Istnieje tez możliwość zamówienia obiadów na konkretną godzinę, aby móc zostać obsłużonym jeszcze szybciej. Podjęliśmy tez odpowiednie kroki aby maksymalnie odizolować klienta od obsługi, a kontakt miedzy nimi ograniczyć do minimum. Wszyscy jesteśmy zdrowi i niech tak zostanie. Liczymy na zrozumienie i zapraszamy - czytamy na fanpage'u Kuchni Jadwigi i Helenki. Nr tel. do składania zamówień: 733303408.

Krewetka Starogard Gdański
- Zgodnie z obowiązującymi zasadami od dnia 16.03.2020 r. aż do odwołania, będziemy prowadzić sprzedaż naszych dań wyłącznie na wynos lub dowóz - czytamy na fanpage'u Krewetki. Zamówienia można składać pod nr tel.: 732 691 995.

OX American Pub
Oferuje dania na wynos oraz na dowóz. Zamówienia można składać pod nr tel. 731 324 259.

Pizzeria Chili
Nr tel. 58 5626200

Restauracja Rodos
Zamówienia można składać na wynos lub z dowozem. Dowóz na terenie Starogardu 3 zł.
Tel: 58 5626862.

(Aktualizacja 19.03.2020) - (Starogard Gdański)

W TYM SZCZEGÓLNYM CZASIE BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI, SOLIDARNI, STOSUJMY SIĘ DO ZALECEŃ, DBAJMY O ZDROWIE NASZE, NAJBLIŻSZYCH OSÓB, OSÓB PRACUJĄCYCH I POMAGAJĄCYCH.

od 19 marca 2020 r.

 dla interesantów Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie czynny od godziny 10:00 do 13:00.

 

Drogi kliencie, kontrahencie, pomyśl i zadbaj o siebie i o nas,

jeżeli nie musisz nie przychodź.

 

Prosimy wszelkie niezbędne sprawy załatwiać:

telefonicznie:

Pomoc społeczna: +48 58 562 44 58

Dodatek mieszkaniowy, energetyczny: +48 58 561 29 84

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny: +48 58 561 29 32

Sekretariat, Administracja: +48 58 561 29 38

 

lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz do naszej skrzynki ESP na platformie ePuap przeznaczony do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych: /MOPSStarogardGd/domyslna

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wrażliwi na potrzeby osób wymagających szczególnej troski: starszych, samotnych
czy niepełnosprawnych, informujemy że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim podejmuje następujące działania:
 1. W przypadku uzyskania informacji od SANEPID-u dotyczącej w szczególności osoby samotnej, starszej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną domową, rozeznawać będziemy sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem; pracownik socjalny Ośrodka nawiąże kontakt z osobą w kwarantannie domowej telefonicznie.
 2. Osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym lub innym wymagającym wsparcia poddanym kwarantannie domowej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Można Inaczej, udzielać będziemy pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej; zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 pod tel. Ośrodka nr 58 5624458 i nr 501309968; zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w Stowarzyszeniu Można Inaczej pod tel. nr 668355093 i nr 606998370.
 3. W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem, i np. przy pomocy dalszej rodziny, sąsiadów czy znajomych, zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, może zgłosić swoją sytuację telefoniczne, od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 pod nr tel. 58 5624458 lub 501309968; sprawy rozpatrywać będziemy indywidualnie.
 4. W stosunku do osób, które wskutek przejścia choroby, po leczeniu w szpitalu wymagają chociażby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, mogą być przyznane tego typu świadczenia. W tym celu można zgłosić swoją sytuację telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 pod tel. Ośrodka nr 58 5624458; sprawy rozpatrywać będziemy indywidualnie.

W działaniach pomocowych niezwykle ważny jest wspólny wysiłek dostępnych służb na terenie naszego miasta oraz udział wszystkich ludzi dobrej woli.

BądźMY RAZEM.