Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w sierpniu 2022 roku:

 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 29.08.2022 r.

 

PROJEKT SOCJALNY
"DZIECKO TU I TERAZ - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ"
EDYCJA II (2022r.)

 

PROJEKT SOCJALNY

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lipcu 2022 roku:

 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.07.2022 r.

 

Aktualną ofertę pracy można zobaczyć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nowy okres świadczeniowy 2022/2023 w MOPS Starogard Gdański dla zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 1 lipca 2022 r. – tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2022 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez portale: EMP@TIA, ePUAP (/MOPSStarogardGd/) oraz poprzez bankowość elektroniczną, ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.

Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wnioski w formie papierowej przyjmuje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6:

 • poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00

ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2022 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2022 r.;
 • we wrześniu i w październiku 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2022 r.;
 • w listopadzie i w grudniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do 30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2022r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2022 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2022 r.;
 • we wrześniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2022 r.;
 • w październiku 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2022 r.;
 • w listopadzie 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2023 r.;
 • w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2022 r.

Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022 świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2022 r.

Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletnez wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia;
 • numer telefonu, który jest pomocny do kontaktu z klientem.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Goleniowie.

W konferencji udział wzięli liderzy senioralnych środowisk z całej Polski (m.in. z Goleniowa, Gorzowa, Wrocławia, Kołobrzegu, Myśliborza, Świdwina, Maszewa, Dębna, Chojnic, Gryfic, Krakowa, Białogardu, Sławna, Szczecina, Poznania, Czerska) oraz przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych dbający o dobrostan seniorów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radny Senior (zakładka „Aktualności”). Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

Z kolei pod adresem strony internetowej (YouTube) można prześledzić zapis video całej konferencji (wystąpienia poszczególnych ekspertów, jak i panele dyskusyjne).

W bogatym programie „Srebrnej Konferencji” znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli co wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego
 • Lokalne polityki senioralne, czyli jak systemowo podejść do rozwiązywania problemów osób starszych.
 • Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla Seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”, jako konkretna odpowiedź samorządu lokalnego na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.
 • Znaczenie rad seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów /w budowaniu polityki senioralnej w Polsce
 • Niechciany temat: Co zrobimy z naszą starością? Tematy tabu czyli: alkoholizm, depresja, lekomania, samobójstwa wśród osób starszych.
 • Innowacje w usługach społecznych.
 • Kultura dla seniorów – jak w środowisku lokalnym czynić ofertę dostępną, wartościową i atrakcyjną?
 • Rady seniorów – ustawa i praktyka. Inicjatywa zdrowo-roszczeniowa seniorów.
 • Polityka zdrowotna na przykładzie chorób neurologicznych seniorów i rehabilitacja w wieku senioralnym

Organizatorem „Srebrnej Konferencji” była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina.

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Sala konferencyjna, na niej siedzą ludzie zwróceni w stronę kobiety, która przemawia, za nią banery oraz puszczana projekcja. Obok Mężczyzna przy stoliku.

Sala konferencyjna przed prezentacją dwa stoliki z białymi obrusami, a przy nim cztery osoby. Przed nimi słuchacze.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w czerwcu 2022 roku:

 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.06.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania propozycji cenowych na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby niepełnoletniej powyżej 12 roku życia– usługi psychoterapii z psychoterapeutą w nurcie psychodynamicznym metodą EMDR, w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wymiarze usług: 3 godziny zegarowe w tygodniu.

Kwalifikacje

Zgodnie z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 (Dz. U. 2019 poz. 1285) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2021 poz. 2400);
 2. Zaleceniami Konsultanta Krajowego w zakresie Psychiatrii;
 3. Zaleceniami Polskiej Rady Psychoterapii;
 4. Zaleceniami Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR:

osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze – psychoterapię w nurcie psychodynamicznym metodą  EMDR posiada kwalifikacje, które muszą być spełnione łącznie:

1) Posiada Certyfikat psychoterapeuty;

lub posiada status osoby w trakcie certyfikacji, czyli:

a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

b) ukończyła przynajmniej 2 lata z 4-letniego szkolenia psychoterapii w wymiarze co najmniej 1200 godzin;

c) posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracuje pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty;


2) Posiada Certyfikat/Zaświadczenie/Dyplom ukończenia pełnego podstawowego szkolenia EMDR prowadzonego przez akredytowanego przez EMDR Europe trenera;

3) Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Psychoterapii.

 

Propozycje cenowe za 1 godzinę zegarową można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd) do dnia 07.06.2022r. do godz. 13.00.

Maksymalna kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi, zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: 80 zł brutto za 1 godzinę zegarową.

Do propozycji cenowej należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymienione w niniejszym zaproszeniu. W punkcie 3)oraz w przypadku osoby ubiegającej się o certyfikację, zamawiający wymaga kserokopii oświadczenia superwizora oraz kserokopii oświadczenia osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty. Wykonawca spełniający wymagania, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie wezwany do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentacji.

 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (308.66 KB)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania propozycji cenowych na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby niepełnoletniej powyżej 12 roku życia– usługi terapii psychotraumatologicznej – terapii EMDR w terminie od 01 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wymiarze usług: 3 godziny zegarowe w tygodniu.

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Prawo do wykonywania zawodu psychotraumatologa – certyfikat/zaświadczenie/dyplom ze wskazanym kodem 229910, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Dz. U.2021 poz. 2285 z dnia 13 listopada 2021 r. – oryginał do wglądu.
 2. Certyfikat/zaświadczenie/dyplom ukończenia przynajmniej I stopnia szkolenia w terapii EMDR.

 

Propozycje cenowe za 1 godzinę zegarową można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd) do dnia 25.05.2022r. do godz. 13.00.

Maksymalna kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi: 80 zł brutto za 1 godzinę zegarową.

Niżej obowiązek informacyjny w pdf:

 1. Obowiązek informacyjny (89.38 KB)

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w maju 2022 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.05.2022 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.05.2022 r.