Wypłaty w kasie MOPS zasiłków stałych i zasiłków okresowych zaplanowane na 25 grudnia 2020 r. zostały przesunięte na 17 grudnia 2020 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w grudniu 2020 roku:


Świadczenia wychowawcze - 18.12.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 21.12.2020 r.

Informujemy osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach FEAD - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, do której otrzymania kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej, iż od dnia 26 listopada 2020 r. podwyższono kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymania takiej pomocy.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

 • 1.542,20 złdla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1.161,60 złdla osoby w rodzinie.

Wsparcie w formie pomocy żywnościowej skierowane jest do osób i rodzin znajdują  się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), czyli z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W październiku 2020 r. ruszyła długo zapowiadana druga część programu Czyste Powietrze. Przypominamy, że od 15.05.2020 r. działa pierwsza część programu Czyste Powietrze – tzw. podstawowy poziom dofinansowania. Aby uzyskać dofinansowanie w ramach poziomu podstawowego trzeba spełniać łącznie 2 poniższe warunki:

 • Beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego,
 • Beneficjent musi osiągać dochód do 100 000 zł rocznie.

Powyższe kryteria pozwalają na uzyskanie dotacji na poziome 30% poniesionych kosztów na wymianę źródła ciepła oraz dodatkowo zrealizowaną przy okazji wymiany źródła ciepła termomodernizację budynku. Podstawowy poziom dofinansowania pozwala uzyskać nawet do 30 tys. złotych.

25 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką

(Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła + instalacja fotowoltaiki)

20 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką

(Wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła + instalacja fotowoltaiki)

Druga odsłona programu skierowana jest do uboższej części społeczeństwa. W ramach programu Czyste Powietrze 2.0. właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach na osobę nieprzekraczających 1 400 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł miesięcznie (gospodarstwa jednoosobowe) mają szansę na dotację w wysokości 60% kosztów inwestycji, maksymalnie do 37 000 zł.

Jednak takie rodziny, aby otrzymać dofinansowanie o podwyższonej intensywności, przed złożeniem wniosku w ramach programu Czyste Powietrze muszą uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Żądanie wydania zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą albo poprzez ePUAP. Należy je złożyć w odpowiedniej jednostce na terenie gminy zgodnej z adresem zamieszkania.

Na terenie Starogardu Gdańskiego wydawaniem wyżej wymienionych zaświadczeń zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się na al. Jana Pawła II 6.

 

 

Do końca listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia Dobry Start.

"Dobry start" to świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną – przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w urzędzie.

Może go złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Celem uniknięcia ponownego złożenia wniosku prosimy o sprawdzenie, czy w okresie od lipca 2020 r. nie ubiegali się już państwo o wypłatę powyższego świadczenia.

W związku z epidemią COVID-19 biuro przyjmowania wniosków w MOPS Starogard Gdański czynne jest w godzinach od 8:00 do 11:00.

Szanowni Państwo,

 
w związku z epidemią COVID-19 oraz niedającymi się przewidzieć następstwami tej sytuacji, organizatorzy: Stowarzyszenie Można Inaczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  podjęli  decyzję o odwołaniu konferencji  „WySTARczy chcieć – RAZEM można więcej” towarzyszącą realizacji projektu „RAZEM – STOP przemocy”,  która miała odbyć się w dniu 24 listopada br.
 
Przepraszamy za wszelkie zaistniałe niedogodności i mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować konferencję w przyszłym roku, o czym będziemy Państwa informować.

Ulotka zaproszeniowa - posiada czerwony stempel Odwołano

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na co dzień zajmuje się osobami w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Rozwijająca się epidemia spowodowała, że brakuje personelu, aby zaopiekować się wszystkimi mieszkańcami Starogardu Gdańskiego wymagającymi pomocy. Aktualnie największe wsparcie potrzebne jest osobom samotnym i seniorom, osobom niesamodzielnym, z potwierdzonym lub podejrzanych zakażeniem w kierunku COVID-19, przebywających we własnych mieszkaniach.

W związku z powyższym Ośrodek poszukuje pełnoletnich wolontariuszy, którzy chcą świadczyć jakąkolwiek pomoc wolotaryjną dla osób ze zdiagnozowanym COVID-19.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 58 56 244 58 w godzinach 8.00 – 11.00 (poniedziałek - piątek) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w listopadzie 2020 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.11.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.11.2020 r.

9 Listopada - Światowy Dzień Adopcji. Namaluj na dłoni uśmiechniętą buźkę i pokaż ją innym!

Pamiętaj, że publikując znak rozpoznawczy akcji zwiększasz świadomość na temat dzieci czekających na rodzinę!!. Więcej na oficjalnej stronie internetowej poe-gdansk.pl

W Stowarzyszeniu "Można Inaczej" działa Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych.

Nasi specjaliści udzielają wsparcia stacjonarnie albo telefonicznie.

Rejestracja:

Telefon: 58 56 004 59

Poniedziałek - Środa w godzinach: 15:00 - 18:30