Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r., w tym I okres projektu realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., a II okres projektu realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Cel Projektu GraduatON

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub
  Uzyskały absolutorium (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub
  Są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Więcej informacji na stronie Link do projektu Graduaton.

 

Baner projektu GraduatOn. Obraz przedzielony na pół po prawej stronie ludzie pracujący w biurze po lewej napisy.

Nowy okres świadczeniowy 2019/2020 w MOPS Starogard Gdański dla świadczenia dobry start 300+, świadczenia wychowawczego 500+, zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 1 lipca 2019 r. –
tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2019 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

Baner przedstawiający cztery kolorowe małe loga, programu 500+, 300+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych


ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA KAŻDE ŚWIADCZENIE
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
, ponieważ:
można je wysłać z dowolnego miejsca,
bez przychodzenia do Ośrodka,
bez oczekiwania w kolejce,
wniosek będzie sprawniej rozpatrywany,
wypłata może nastąpić szybciej niż ustawowe terminy.

 

 Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wnioski przyjmuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6:
w sierpniu 2019 r.
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 18:00
od września 2019 r.
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00


ŚWIADCZENIE DOBRY START

Terminy wypłat 300+:

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2019 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2019 r. - wypłata do 30 września 2019 r.;
 • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2019 r. - wypłata w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2019 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start wysyłane są przez tut. Ośrodek z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Wnioski o 500+ złożone:

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2019 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2019 r. - wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca do 31 października 2019 r.;
 • we wrześniu 2019 r. - wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca do 29 listopada 2019 r.;
 • w październiku 2019 r. - świadczenie przyznane od października - wypłata do 31 grudnia 2019 r.;
 • w listopadzie 2019 r. - świadczenie przyznane od listopada - wypłata do 31 stycznia 2019 r.;
 • w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. - świadczenie przyznane od miesiąca złożenia wniosku - wypłata do 28 lutego 2020 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1.07.2019 r. do 30.09.2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30.09.2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 31 października 2019 r.

Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start wysyłane są przez tut. Ośrodek z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2019 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 29 listopada 2019 r.;
 • we wrześniu i w październiku 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2019 r.;
 • w listopadzie i w grudniu 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2020 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do  30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2018/2019, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2019 r.

 

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2019 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 października 2019 r.;
 • we wrześniu 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 29 listopada 2019 r.;
 • w październiku 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2019 r.;
 • w listopadzie 2019 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 stycznia 2020 r.;
 • w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2020 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2018 r.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2018/2019, świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2019 r.


Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne – z wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start;
 • numer telefonu, który jest niezbędny do przesłania SMS z informacją o odbiorze decyzji na pozostałe świadczenia.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie www.mops.starogard.pl

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ pod numer + 48 222 309 900 (Wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz instytucji, które otrzymują lub potencjalnie mogłyby otrzymywać środki z Funduszu Sprawiedliwości).

Strona internetowa: www.numersos.pl

E:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje z poniższych plakatów:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne).

Plakat nr 1:

 Plakat Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiający powyży tekst artykułu.

Plakat nr 2:

Drugi plakat Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiający test w artykule

 

 „Drogowskaz bycia odpowiedzialnym rodzicem/opiekunem małego dziecka” to projekt socjalny, który był realizowany przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim od października 2018 r. do czerwca br.

Celem projektu było wsparcie przyszłych rodziców, rodziców i opiekunów w procesie wychowania dziecka, a skierowany był głównie  do osób planujących lub spodziewających się dziecka oraz do opiekunów dzieci w wieku do 10 roku życia.

Łącznie w zajęciach wzięło udział 36 rodzin.

Mieszkańcy Starogardu w ramach organizowanych zajęć mogli zwiększyć swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze oraz poszerzyć wiedzę na temat właściwego sprawowania opieki nad dziećmi. W trakcie zajęć specjaliści z różnych dziedzin, będący pracownikami instytucji wspierających i pomocowych z terenu naszego miasta, przekazali wiedzę na temat sposobów komunikacji z dzieckiem, sposobów wspierania rozwoju dziecka, metod radzenia sobie
z emocjami przeżywanymi w trakcie opieki nad dzieckiem, a także na temat możliwości kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Przekazano informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia dla rodzin, w tym m.in.: dla młodych rodziców/opiekunów, dla dzieci o specjalnych potrzebach czy też w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych.

Z pewnością udział w projekcie wpłynął na uświadomienie rodzicom/opiekunom jak mądrze podejmować decyzje, utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi, rozsądnie spełniać ich oczekiwania, a także jak wprowadzać dziecko w otaczający go świat, w taki sposób, aby zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy:

 • Pani Alicji Czarnej z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8;
 • Pani Henryce Bona z Kociewskiego Centrum Zdrowia;
 • Pani Jolancie Grojs z SP ZOZ Przychodna Lekarska;
 • Pani Dorocie Dorau ze Stowarzyszenia „Można Inaczej”;
 • Pani Marii Kłos ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
 • Pani Aureli Jankowskiej z Centrum Pomocy Dzieciom FDDS;
 • Pani Annie Breska z Centrum Pomocy Dzieciom FDDS;
 • Panu Kajetanowi Golickiemu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Panu Krystianowi Harań z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • asystentom rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Pracownikom ŚDS, a szczególnie Pani Aleksandrze Formela, Adrianie Szulc, Joannie Karapuda, Iwonie Migowskiej;
 • Starogardzkiemu Centrum Kultury;
 • Ognisku Pracy Pozaszkolnej;
 • Ośrodkowi Sportu i Rekreacji;
 • wolontariuszom ze Stowarzyszenia „Można Inaczej”.

Autorami i realizatorami projektu były: Monika Kościelnik-Stypa, Joanna Treder, Daria Nadolska, Janina Matyszczak, Maria Gołąbek.

25 czerwca br. w gościnnych progach Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej, radośnie podsumowaliśmy realizację projektu: 

Zdjęcie przedstawia dziewczynkę w czerwonych okularach z wymalowaną twarzą, która stoi nad stołem gdzie ma zamiar kolorować.

Dwóch chłopców z wymalowanymi twarzami kuca przy ognisku trzymając w ręku kij z nabitą kiełbaską. Dzieci patrzą w stronę fotografia, a w tle stoisko z jedzeniem.

Fotografia przedstawia grupę dzieci, która wraz z opiekunem piecze kiełbaski przy ognisku.

Asystentka rodziny stojąca nad dziewczyna która maluje, w tle dzieci oraz mężczyzna.

Chłopiec i dziewczynka siedzący na trawie, chłopiec trzyma czerwono-białe hulahop a w środku niego siedzi dziewczynka i je kanapkę.

Asystentka rodziny stojąca nad grupą dzieci, które się bawią.

Grupa dzieci siedzacych na zielonej trawie układająca rożne figury geometryczne z kolorowych plastikowych podłużnych rurek.

 

Od 1 Lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach -m.in. bez kryterium dochodowego.

Aby otrzymać rządowe świadczenie Rodzina 500+ złóż wniosek*. Możesz to zrobić już od 1 lipca online:

Emp@tia: Bankowość Elektroniczna (PUE, ZUS)

 

Natomiast od 1 sierpnia będziesz mógł złożyć wniosek także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

*Pamiętaj o konieczności złożenia wniosku zarówno, gdy chcesz:

  kontynuować pobieranie świadczenia 500+ na dane dziecko,
 • ubiegać się o świadczenie 500+ na dziecko na które aktualnie nie pobierasz świadczeń z Programu

 

Niżej znajduje się plakat:

Plakat przedstawia rodzinę z psem oraz kotem stojąca na plaży. Plakat jest kolorowy i zrobiony w stylistyce prostego rysunku komputerowego

KOMUNIKAT

Informujemy, że 21 czerwca 2019 r.(piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim będzie nieczynny.

OGŁOSZENIE O NABORZE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Pomoc rodzin wpierających określona jest w art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze pozn. zm.).
Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
 • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, pomocy dzieciom w nauce, zarządzania budżetem rodziny oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
 1. złożyć wniosek w tej sprawie w MOPS Starogard Gdański;
 2. umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w Starogardzie Gdańskim;
 3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora MOPS w Starogardzie Gdańskim na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 4. podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd. tel. 58-5612938.

Wzór wniosku w formacie .PDF:
Wniosek rodzin wspierających (225.75 KB)

Lokalny Punkt Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Starogardzie Gdańskim.

Punkt oferuję bezpłatną pomoc prawną i mediacyjną, psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz materialną. W ramach tej ostatniej osoby pokrzywdzone przestępstwem m.in. mogą otrzymać

 • bony na zakup środków czystości i higieny oraz na odzież, bieliznę i obuwie,
 • bony na zakup żywności czy lekarstw lub świadczeń zdrowotnych,
 • bony na zakup podstawowego domowego wyposażenia.

Punkt może również sfinansować zakwaterowanie lub opłaty za czynsz czy media.

Z powyższego wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu starogardzkiego pokrzywdzeni w wyniku

 • przemocy domowej,
 • kradzieży,
 • pobicia,
 • zgwałcenia,
 • oszustwa,
 • uszkodzenia mienia,
 • wypadku komunikacyjnego,
 • groźby karalnej lub innego przestępstwa oraz osoby, które nie otrzymują należnych alimentów.

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem zapewniamy nieodpłatne m.in.:

 • pomoc prawną i mediacje
 • pomoc psychologiczną
 • wparcie osób pierwszego kontaktu
 • pomoc materialną
 • dopłaty do kosztów czynszu i wynajmu mieszkania
 • dopłaty do zakupów lekarstw oraz świadczeń zdrowotnych
 • dopłaty do zakupu odzieży, obuwia, żywności
 • dopłaty do zakupu podstawowego wyposażenia domowego
Aby uzyskać pomoc należy przyjść do Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

(ul. Chojnicka 12/3B, Starogard Gdański) w

 • poniedziałek 14:30-16:30
 • wtorek, środa i czwartek 12:30-16:30
 • sobota 9:00-15:00

lub zadzwonić pod całodobową infolinie : 537 506 066.

- Jesteśmy nastawieni, żeby pomóc wszystkich osobom pokrzywdzonym niezależnie od płci czy wieku, chcemy też, żeby ludzie nie bali się prosić o pomoc i zaufali naszym intencją. – informuje Bartosz Burczyk Koordynator działań Punktu

Jednocześnie prosimy wszystkie osoby, które chcą skorzystać z naszej pomocy o dostarczenie na pierwszą wizytę dokumentów dotyczących danej sprawy. Jeśli poszkodowany żadnych dokumentów nie posiada, osoby pierwszego kontaktu przeprowadzają pogłębiony wywiad, a prawnicy poinformują o przysługującym uprawnieniach oraz pomogą przygotować odpowiednie pisma.

Dodajmy, że pomoc materialną udzielamy indywidualnie w zależności od wyników diagnozy, którą dokonujemy.

Działalność Punktu jest współfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a Wykonawcą jest Stowarzyszenie Integracja na Plus.

 

 

Plakat a na nim zakłopotana kobieta oraz godziny otwarcia i dane teleadresoe do Punktu (jak w tekście artykułu)

Na białym tle tablicy napisane są godziny otwarcia (jak wyżej w tekście)

Logo System Obsługi Wsparcia
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przystąpił do projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”, mającego na celu usprawnienie procesu aplikowania o środki PFRON za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW. 


- Dysponujemy tabletem wzbogaconym o stosowne oprogramowanie i specjalistyczny informator, dzięki którym pracownicy Ośrodka będą w stanie informować o możliwości składania wniosków, a także udzielać pomocy w wypełnieniu dokumentów drogą elektroniczną - informuje Pani Bożena Bielińska specjalista w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do tej pory wnioski o dofinansowanie PFRON można było złożyć tylko papierowo. System SOW umożliwia osobom z niepełnosprawnością aplikowanie o środki PFRON będące w gestii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim za pomocą internetu. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej można uzyskać informację na temat wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, podpisać umowę oraz rozliczyć dofinansowanie.

Aby zainteresowana osoba mogła złożyć wniosek o dofinansowanie drogą elektroniczną, wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Informacje na ten temat znaleźć można na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  https://tiny.pl/tg9bc.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, będące dysponentem środków PFRON dla mieszkańców Powiatu Starogardzkiego umieszcza na swojej stronie internetowej aktualne informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania http://www.pcprstarogard.pl/

Według informacji uzyskanej z PCPR, od 1 marca 2019 r. możliwe jest złożenie elektronicznego wniosku na wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd”, który obejmuje  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowaną do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski składać można:

 • na semestr letni - od 1 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r.;
 • na semestr zimowy - od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.
Logo PCPR
PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2019 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2019, to:

MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1
– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania  z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1
– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2
– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pcprstarogard.pl

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2019:
• Moduł I
- od 01 marca 2019 do 30 sierpnia 2019 r.
• Moduł II

 • na semestr letni – od 1 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r.
 • o na semestr zimowy – od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

W Module II wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl, a także link do strony na www.pcprstarogard.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym – „Aktywny Samorząd”.