Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lipcu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.07.2023 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w czerwcu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.06.2023 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w maju 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 29.05.2023 r.

Zapraszamy do udziału w Konferencji „PRZYS-ta-NEK RODZINA 3” organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Konferencja odbywa się w ramach projektu „Stacja Starogard Gdański, Wejherowo - społeczne usługi wsparcia rodziny” realizowanego przez Chorągiew Gdańską ZHP oraz Gminę Miejską Starogard Gdański.

Listwa EU

Dofinansowano projektu z UE: 1 974 534,04 zł

Celem Konferencji jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat:

„W jaki sposób wspierać dziecko w kształtowaniu poczucia własnej wartości i samoakceptacji”.

Mamy zamiar zainspirować uczestników Konferencji do przyjrzenia się relacjom w rodzinie oraz propagować wiedzę na temat warunków sprzyjających rozwojowi emocjonalnemu dziecka.
Konferencja odbędzie się 25 maja 2023 r. w Pomorskiej Szkole Wyższej, ul. Kościuszki 112/114 w Starogardzie Gdańskim i adresowana jest przede wszystkim do rodziców i specjalistów pracujących z rodziną.

Zapraszamy do rejestracji pod adresem: Konferencja Przystanek Rodzina 3 gdzie znajdą Państwo także szczegółowe informacje oraz agendę wydarzenia.

Niżej umieszczono program oraz informację na temat prelegentów w formacie PNG:

 1. Program Konferencji PRZYS-ta-NEK RODZINA 3 (1.53 MB)
 2. Informacje o prelegentach Konferencja PRZYS-ta-NEK RODZINA 3 (2.05 MB)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, w terminie od 01.06.2023 r. do 15.12.2023 r.

Świadczenie usług polegać będzie w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

lub

 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Asystentem nie może być osoba będąca: członkiem rodziny uczestnika ( za członków  rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem

Oferty można składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP: MOPSStarogardGd/SkrzynkaESP/ do dnia 23.05.2023 r. do godz. 12.00

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailem.

Niżej załączniki do pobrania:

 1. Formularz oferty (69.97 KB)
 2. Obowiązek informacyjny (89.38KB)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 01.06.2023 r. do 15.12.2023 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP: MOPSStarogardGd/SkrzynkaESP/ do dnia 23.05.2023 r. do godz. 12.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załącznik do pobrania w .PDF:

 1. Formularz oferty (69.92 KB)
 2. Obowiązek informacyjny (89.38 KB)

Od dnia 01.05.2023 zmieniają się godziny pracy Ośrodka:

 • Przyjmowanie interesantów będzie odbywało się od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00 do 15:00, a w piątek od godz. 8:00 do 13:30.
 • Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 - 15:15, a w piątek od 7:00 do 14:00.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwietniu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 26.04.2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, w terminie od 02.05.2023 r. do 22.12.2023 r.

Świadczenie usług polegać będzie w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

lub

 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Asystentem nie może być osoba będąca: członkiem rodziny uczestnika ( za członków  rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP: MOPSStarogardGd/SkrzynkaESP/ do dnia 20.04.2023 r. do godz. 13.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailem.

Załącznik:

 1. Formularz oferty (68.31 KB)
 2. Klauzula informacyjna (89.38 KB)

 

Więcej szczegółów dotyczących programu można przeczytać na naszej stronie internetowej w zakładce Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 02.05.2023 r. do 22.12.2023 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP MOPSStarogardGd/SkrzynkaESP/ do dnia 20.04.2023 r. do godz. 12.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załącznik:

 1. Formularz oferty (68.24 KB)
 2. Obowiązek informacyjny (89.38 KB)