Komunikat:

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w marcu 2020:


Świadczenia wychowawcze - 19.03.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 26.03.2020 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych od organizatora spotkania w ramach projektu socjalnego „Dziecko tu i teraz – inwestycja w przyszłość” edycja II zostają przeniesione na inny termin, o którym będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Za utrudnienia przepraszamy.
Aplikacja Twój Parasol powstała w ramach projektu „Efektywna Policja – ochrona ofiar i świadków przemocy” i programu Unii Europejskiej „Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)”. W stworzenie jej ogólnopolskiej wersji włączyli  się funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Co ciekawe, do polskiego projektu dołączyły Niemcy, Litwa i Łotwa, dzięki czemu aplikacja dostępna jest na terenie wymienionych krajów.

Stanowi ona niezwykle praktyczne i skuteczne narzędzie skierowane zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami - poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia bowiem dostęp do bazy organizacji oferujących pomoc osobom pokrzywdzonym. „Nawet jadąc autobusem czy w bezpiecznym dla siebie momencie, osoba doznająca przemocy może przeczytać o wielu aspektach przemocy w rodzinie. Dowie się również, co może zrobić w sytuacji, w której się znalazła” – mówi o aplikacji kom. Paweł Mikitiuk, naczelnik Wydziału Prewencji KRP Warszawa I (Śródmieście), zaangażowany w tworzenie aplikacji.

Oprócz wspomnianej powyżej roli edukacyjnej Twój Parasol ma również na celu umożliwienie osobom pokrzywdzonym przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym, które mogą zostać wykorzystane później, bez pozostawienia śladów w smartfonie. Dodatkowo aplikacja pozwala zarówno na kontakt ze wcześniej skonfigurowanym adresem email, jak i na szybki wybór telefonu alarmowego 112.

Twój Parasol działa w dwóch trybach (jawnym oraz ukrytym). W celu zapewnienia dyskrecji w użytkowaniu jawną częścią aplikacji stanowią - odpowiednie do lokalizacji - dane pogodowe. Z kolei w trybie ukrytym Twojego Parasola użytkownik może wysłać prośbę o pomoc, a także szybko wybrać połączenie z numerem alarmowym.

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest możliwość prowadzenia ukrytego notatnika, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, co później może służyć jako materiał dowodowy. Istotnym jest tu fakt, iż dane nie są zapisywane w pamięci telefonu, lecz automatycznie wysyłane na wskazany wcześniej e-mail.

Warto podkreślić, iż Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ jako pierwsza organizacja w obszarze pomagania osobom doświadczającym przemocy została Partnerem aplikacji mobilnej Twój Parasol. Podpisanie Porozumienie ma na celu promocję tego narzędzia wśród wszystkich osób, które będą potrzebować pomocy w trudnych sytuacjach rodzinnych związanych z przemocą. Co ważne, pozwoli to osobom narażonym na sytuacje, związane z przemocą w rodzinie, uzyskać jeszcze większe wsparcie.

Na koniec dodać należy, iż Twój Parasol można zainstalować na smartfonie z systemem operacyjnym Android lub iOS. Do partnerów aplikacji należą Komenda Stołeczna, komendy w Wilnie, Rydze oraz Berlinie, a także wspomniane już Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. "Twój Parasol" jest możliwy do pobrania na Google Play i Apple Store po wyszukaniu hasła „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR. Działa w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim i wietnamskim.

Niżej plakat:

Plakat z napisem STOP! kolorowa parasolka oraz tekst informacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do udziału w II edycji projektu socjalnego, którego głównym celem jest wskazanie znaczenia i roli środowiska rodzinnego dla prawidłowego rozwoju dziecka i jego przyszłości.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Starogardu Gdańskiego zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, wzmocnieniem umiejętności wychowawczych oraz kompetencji opiekuńczych i rodzicielskich. Poprzez udział w spotkaniach rodzice będą mieli okazję omówić problemy wychowawcze współczesnych rodzin, poznać potrzeby swoich dzieci, skuteczne sposoby budowania relacji z poszczególnymi członkami rodziny, a także alternatywne sposoby rozładowywania negatywnych emocji.

SPOTKANIA O GODZ. 17.00 W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, AL. JANA PAWŁA II 6 (WEJŚCIE A).

3 marca:

 • SZCZĘŚLIWY RODZIC, SZCZĘŚLIWA RODZINA, SZCZĘŚLIWE DZIECKO, UTOPIA, MARZENIE CZY REALNY CEL.

17 marca:

 • JAK BUDOWAĆ SATYSFAKCJONUJĄCE RELACJE POMIĘDZY NOWYM PARTNEREM A DZIECKIEM I POZOSTAŁYMI CZŁONKAMI RODZINY.

31 marca:

 • O CO WARTO ZADBAĆ BY MINIMALIZOWAĆ SKUTKI ROZSTANIA RODZICÓW/PARTNERÓW.

7 kwietnia:

 • WYZWANIA I ZADANIA RODZICÓW WOBEC SIEBIE I SWOICH DZIECI.

23 kwietnia:

 • SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI.

5 maja:

 • OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ RODZINY.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane pod numerem telefonu 507 439 200 w godz. 8.00 - 15.00 lub poprzez e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat projektu https://www.facebook.com/ambasador.dziecka
Realizatorzy: Joanna Treder, Daria Nadolska, Monika Kościelnik – Stypa, Lucyna Kubalak - Wojciechowska

Niżej przedstawiamy plakat:

plakat projekt dziecko tu i teraz 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza psychologów do składania ofert na przeprowadzenie 6 spotkań z rodzicami, w ramach drugiej edycji projektu socjalnego "Dziecko tu i teraz - inwestycja w przyszłość".

Pliki do pobrania:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (57 KB)
 2. Załącznik nr 1 (Oferta) (21 KB)
 3. Załącznik nr 2 (Klauzula informacyjna) (124 KB)
 4. Załącznik nr 3 (Umowa - wzór) (77 KB)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 2 osób, u których rozpoznano autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwoju.

Usługi obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania (terapia społeczna 3 godziny tygodniowo, trening samoobsługi 2 godziny tygodniowo, terapia behawioralna 1 godzina tygodniowo), świadczone w miejscu zamieszkania od marca 2020 r., w wymiarze ok. 24 godzin miesięcznie dla każdej osoby. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).


Oferty można składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, I piętro lub mailowo, na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 24.02.2020 r. do godz. 11.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Klauzula informacyjna - PDF (86.03 KB)

Komunikat:
Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lutym 2020:

Świadczenia wychowawcze - 19.02.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 26.02.2020 r.
Od 05-07.02.2020 w godzinach od 10:00 - 14:00 będzie wydawana pomoc żywnościowa w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) przy ul. Tczewskiej 3 w Starogardzie Gdańskim (Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej)

 

Komunikat:
Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w styczniu 2020 roku:
 
 1. Świadczenia wychowawcze - 17.01.2020 r.
 2. Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny - 28 - 29.01.2020

Plakat - Telefonu zaufania dla osób starszych

Treść plakatu:

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB STARSZYCH - 22 635 09 54
*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora sieci

mali bracia Ubogich Stowarzyszenie przyjaciele osób starszych

Motto: "Troski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem maleją o połowę..."


JEŻELI POTRZEBUJESZ BRATNIEJ DUSZY, ŻYCZLIWOŚCI, JEST CI SMUTNO, JEŚLI COŚ CIĘ TRAPI, ODCZUWASZ PUSTKĘ I BEZRADNOŚĆ


ZADZWOŃ:

22 635 09 54

WYSŁUCHAMY, POMOŻEMY, UDZIELIMY INFORMACJI, ZAPEWNIAMY DYSKRECJĘ I ANONIMOWOŚĆ


GODZINY DYŻURÓW TELEFONU:
Poniedziałek godz. 17.00 - 20.00
Środa godz. 17.00 - 20.00
Czwartek godz. 17.00 - 20.00
Dyżur na temat choroby Alzheimera
Środa godz. 14.00 – 16.00


Partnerem merytorycznym Telefonu Zaufania dla osób starszych są eksperci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego