Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie.


+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.

lub na e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz do naszej skrzynki ESP na platformie ePuap przeznaczony do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych: /MOPSStarogardGd/domyslna

 

Zachęcamy również do składania wniosków drogą elektroniczną.


 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w STAROGARDZIE GDAŃSKIM

ul. Kanałowa 5

83-200 Starogard Gdański

tel./fax. 58 562-40-11

tel. alarmowy 699-670-418

Telefon alarmowy funkcjonuje po godzinach pracy Stacji oraz w dni wolne od pracy.

Na alarmowy telefon Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim prosimy dzwonić jedynie w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji, w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej takich jak: zagrożenia biologiczne (bioterroryzm), wystąpienia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zaraźliwą, masowych zatruć pokarmowych, podejrzenia zanieczyszczenia ujęć wodnych zaopatrujących mieszkańców w wodę do spożycia.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

GODZINY OTWARCIA:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

w godzinach:  7:30 - 15:05

 

Niżej Poradnik Rzecznika Praw Pacjenta (ulotka):

Ulotka dotycząca Koronawirusa - opis zasad bezpieczeństwa strona 1.jpg

KORONAWIRUS A PRAWA PACJENTA (Poradnik Rzecznika Praw Pacjenta)

Pacjencie, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa oraz Twoimi prawami i obowiązkami, które odnoszą się i są zalecane w obecnej sytuacji.


PAMIĘTAJ! NAWET JEDEN CHORY MOŻE BYĆ ŹRÓDŁEM ZAKAŻENIA INNYCH OSÓB


W przypadku rozpoznania u Ciebie koronawirusa masz prawo być otoczony opieką lekarską. Niezwłocznie TELEFONICZNIE powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub oddział zakaźny szpitala.

 • UNIKAJ KONTAKTU z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
 • NIE ZGŁASZAJ się osobiście do swojego lekarza rodzinnego, przychodni lub stacji sanitarno-epidemiologicznej.Wszelkie wątpliwości dotyczące Twojego stanu zdrowia konsultuj TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet.


Jeżeli NIE miałeś kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem a masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – ZAPYTAJ FARMACEUTĘ osobiście lub TELEFONICZNIE o zalecane środki zapobiegania infekcji.


Jeżeli NIE miałeś kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, a chorujesz przewlekle i skończyły Ci się leki nie musisz osobiście zgłaszać się do przychodni – SKONTAKTUJ się TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet i poproś o wystawienie e-recepty.

 

 • Jeżeli posiadasz Internetowe Konto Pacjenta receptę odbierzesz SMS-em lub e-mailem.
 • Jeżeli nie posiadasz Internetowego Konta Pacjenta, poproś aby kod e-recepty został Ci podany TELEFONICZNIE, sms-em lub e-mailem.

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę.
E-receptę zrealizujesz na podstawie czterocyfrowego kodu i swojego nr PESEL.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne innychosób:
mogą zostać wstrzymane lub ograniczone odwiedziny w szpitalach. Nadal możesz kontaktować się z bliskimi telefonicznie lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet
może zostać ograniczone prawo rodziców (opiekunów) do przebywania w szpitalu razem z dziećmi lub do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Jeżeli jesteś chory na chorobę zakaźną możesz zostać poddany obowiązkowej hospitalizacji. Masz obowiązek poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, izolacji oraz zażycia wskazanych przez lekarza leków.

 

Niżej Poradnik Rzecznika Praw Pacjenta (ulotka str 2):

Ulotka dotycząca Koronawirusa - opis zasad bezpieczeństwa strona 2.jpg

 

W celu jak najszybszego powrotu do zdrowia i nie zarażania innych osób stosuj się do zaleceń personelu medycznego.

Jeżeli jesteś osobą zdrową, która pozostawała w kontakcie z osobami chorymi prawdopodobnie zostaniesz poddany kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Kwarantanna może być zastosowana kilka razy, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.


Twoja rodzina, osoba bliska lub twój opiekun faktyczny powinni być niezwłocznie poinformowani o twojej hospitalizacji lub kwarantannie.

PACJENCIE! PAMIĘTAJ MASZ PRAWO DO:
• informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach leczenia i czasu ich trwania;
• leczenia,
• leczenia innych chorób niż choroba zakaźna;
• zachowania w TAJEMNICY wszelkich informacji z Tobą związanych, w tym o Twoim stanie zdrowia;
• poszanowania intymności i godności;
• zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych;
• dostępu do Twojej dokumentacji medycznej, która może być Ci udostępniona do wglądu, w formie kopii,
wydruku lub odpisu;
• zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium. Twoje żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne.

Podczas kwarantanny mogą zostać wstrzymane odwiedziny osób Ci bliskich. Jeżeli kwarantannie podlega dziecko, rodzicom również może zostać ograniczony kontakt osobisty z dzieckiem. Pacjenci nadal będą mieli możliwość kontaktu z bliskimi TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet.


Jeżeli jesteś w pracy masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem NIE zgłaszaj się osobiście do przychodni, poproś swojego lekarza o konsultację TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych
środków komunikacji elektronicznej przez internet.


Obowiązujące przepisy dają możliwość wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy (L4) również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

W celu przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem Twój pracodawca może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy zdalnie. Jeżeli obawiasz się o swoje zdrowie zapytaj swojego pracodawcę o taką możliwość.
W celu przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem mogą zostać zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola lub szkoły. Jeżeli w tym czasie będziesz opiekować się dzieckiem do lat 8, przysługuje Ci zasiłek
opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.


W sytuacji wątpliwości lub podejrzenia koronawirusa więcej informacji uzyskasz na Telefonicznej Informacji Pacjenta.
Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

 

 

Komunikat:

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w marcu 2020:


Świadczenia wychowawcze - 19.03.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 26.03.2020 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych od organizatora spotkania w ramach projektu socjalnego „Dziecko tu i teraz – inwestycja w przyszłość” edycja II zostają przeniesione na inny termin, o którym będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Za utrudnienia przepraszamy.
Aplikacja Twój Parasol powstała w ramach projektu „Efektywna Policja – ochrona ofiar i świadków przemocy” i programu Unii Europejskiej „Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)”. W stworzenie jej ogólnopolskiej wersji włączyli  się funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Co ciekawe, do polskiego projektu dołączyły Niemcy, Litwa i Łotwa, dzięki czemu aplikacja dostępna jest na terenie wymienionych krajów.

Stanowi ona niezwykle praktyczne i skuteczne narzędzie skierowane zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami - poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia bowiem dostęp do bazy organizacji oferujących pomoc osobom pokrzywdzonym. „Nawet jadąc autobusem czy w bezpiecznym dla siebie momencie, osoba doznająca przemocy może przeczytać o wielu aspektach przemocy w rodzinie. Dowie się również, co może zrobić w sytuacji, w której się znalazła” – mówi o aplikacji kom. Paweł Mikitiuk, naczelnik Wydziału Prewencji KRP Warszawa I (Śródmieście), zaangażowany w tworzenie aplikacji.

Oprócz wspomnianej powyżej roli edukacyjnej Twój Parasol ma również na celu umożliwienie osobom pokrzywdzonym przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym, które mogą zostać wykorzystane później, bez pozostawienia śladów w smartfonie. Dodatkowo aplikacja pozwala zarówno na kontakt ze wcześniej skonfigurowanym adresem email, jak i na szybki wybór telefonu alarmowego 112.

Twój Parasol działa w dwóch trybach (jawnym oraz ukrytym). W celu zapewnienia dyskrecji w użytkowaniu jawną częścią aplikacji stanowią - odpowiednie do lokalizacji - dane pogodowe. Z kolei w trybie ukrytym Twojego Parasola użytkownik może wysłać prośbę o pomoc, a także szybko wybrać połączenie z numerem alarmowym.

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest możliwość prowadzenia ukrytego notatnika, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, co później może służyć jako materiał dowodowy. Istotnym jest tu fakt, iż dane nie są zapisywane w pamięci telefonu, lecz automatycznie wysyłane na wskazany wcześniej e-mail.

Warto podkreślić, iż Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ jako pierwsza organizacja w obszarze pomagania osobom doświadczającym przemocy została Partnerem aplikacji mobilnej Twój Parasol. Podpisanie Porozumienie ma na celu promocję tego narzędzia wśród wszystkich osób, które będą potrzebować pomocy w trudnych sytuacjach rodzinnych związanych z przemocą. Co ważne, pozwoli to osobom narażonym na sytuacje, związane z przemocą w rodzinie, uzyskać jeszcze większe wsparcie.

Na koniec dodać należy, iż Twój Parasol można zainstalować na smartfonie z systemem operacyjnym Android lub iOS. Do partnerów aplikacji należą Komenda Stołeczna, komendy w Wilnie, Rydze oraz Berlinie, a także wspomniane już Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. "Twój Parasol" jest możliwy do pobrania na Google Play i Apple Store po wyszukaniu hasła „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR. Działa w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim i wietnamskim.

Niżej plakat:

Plakat z napisem STOP! kolorowa parasolka oraz tekst informacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do udziału w II edycji projektu socjalnego, którego głównym celem jest wskazanie znaczenia i roli środowiska rodzinnego dla prawidłowego rozwoju dziecka i jego przyszłości.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Starogardu Gdańskiego zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, wzmocnieniem umiejętności wychowawczych oraz kompetencji opiekuńczych i rodzicielskich. Poprzez udział w spotkaniach rodzice będą mieli okazję omówić problemy wychowawcze współczesnych rodzin, poznać potrzeby swoich dzieci, skuteczne sposoby budowania relacji z poszczególnymi członkami rodziny, a także alternatywne sposoby rozładowywania negatywnych emocji.

SPOTKANIA O GODZ. 17.00 W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, AL. JANA PAWŁA II 6 (WEJŚCIE A).

3 marca:

 • SZCZĘŚLIWY RODZIC, SZCZĘŚLIWA RODZINA, SZCZĘŚLIWE DZIECKO, UTOPIA, MARZENIE CZY REALNY CEL.

17 marca:

 • JAK BUDOWAĆ SATYSFAKCJONUJĄCE RELACJE POMIĘDZY NOWYM PARTNEREM A DZIECKIEM I POZOSTAŁYMI CZŁONKAMI RODZINY.

31 marca:

 • O CO WARTO ZADBAĆ BY MINIMALIZOWAĆ SKUTKI ROZSTANIA RODZICÓW/PARTNERÓW.

7 kwietnia:

 • WYZWANIA I ZADANIA RODZICÓW WOBEC SIEBIE I SWOICH DZIECI.

23 kwietnia:

 • SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI.

5 maja:

 • OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ RODZINY.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane pod numerem telefonu 507 439 200 w godz. 8.00 - 15.00 lub poprzez e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat projektu https://www.facebook.com/ambasador.dziecka
Realizatorzy: Joanna Treder, Daria Nadolska, Monika Kościelnik – Stypa, Lucyna Kubalak - Wojciechowska

Niżej przedstawiamy plakat:

plakat projekt dziecko tu i teraz 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza psychologów do składania ofert na przeprowadzenie 6 spotkań z rodzicami, w ramach drugiej edycji projektu socjalnego "Dziecko tu i teraz - inwestycja w przyszłość".

Pliki do pobrania:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (57 KB)
 2. Załącznik nr 1 (Oferta) (21 KB)
 3. Załącznik nr 2 (Klauzula informacyjna) (124 KB)
 4. Załącznik nr 3 (Umowa - wzór) (77 KB)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 2 osób, u których rozpoznano autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwoju.

Usługi obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania (terapia społeczna 3 godziny tygodniowo, trening samoobsługi 2 godziny tygodniowo, terapia behawioralna 1 godzina tygodniowo), świadczone w miejscu zamieszkania od marca 2020 r., w wymiarze ok. 24 godzin miesięcznie dla każdej osoby. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).


Oferty można składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, I piętro lub mailowo, na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 24.02.2020 r. do godz. 11.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Klauzula informacyjna - PDF (86.03 KB)

Komunikat:
Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lutym 2020:

Świadczenia wychowawcze - 19.02.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 26.02.2020 r.
Od 05-07.02.2020 w godzinach od 10:00 - 14:00 będzie wydawana pomoc żywnościowa w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) przy ul. Tczewskiej 3 w Starogardzie Gdańskim (Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej)

 

Komunikat:
Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w styczniu 2020 roku:
 
 1. Świadczenia wychowawcze - 17.01.2020 r.
 2. Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny - 28 - 29.01.2020