Od 16.06.2020 w godzinach od 9:30 do 12:00 będzie wydawana pomoc żywnościowa w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) przy ul. Tczewskiej 3 w Starogardzie Gdańskim (Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 2 osób, u których rozpoznano autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwoju.

Usługi obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania (terapia społeczna 3 godziny tygodniowo, trening samoobsługi 2 godziny tygodniowo, terapia behawioralna 1 godzina tygodniowo), świadczone w miejscu zamieszkania od lipca 2020 r., w wymiarze ok. 24 godzin miesięcznie dla każdej osoby. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:
 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej
  z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
  z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.
Wymagana dokumentacja:
 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa
  w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa
  w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 23.06.2020 r. do godz. 11.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Klauzula informacyjna w formacie PDF (86.03 KB)

W dniu 12.06.2020 r. (piątek) tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w czerwcu 2020 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.06.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 26.06.2020 r.

Od dnia 11 maja 2020 r. zmieniamy godziny otwarcia i przyjmowania interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wejście A - Pomoc społeczna - otwarte w godz. 9:00 - 13:00

Wejście B - Świadczenia wychowawcze i rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - otwarte w godz.  9:00 - 13:00

W związku z utrzymującym się stanem epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że:
 • najbezpieczniejszą oraz zalecaną formą załatwiania spraw oraz przesyłania dokumentów do tut. Ośrodka  jest platforma EPUAP (MOPSStarogardGd);
 • istnieje również możliwość przesłania dokumentów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dotyczy korespondencji w sprawach pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych) oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dotyczy korespondencji w sprawach świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, karty dużej rodziny, pomocy materialnej dla uczniów) w formie zaszyfrowanej (np. programem 7zip). Hasło do zaszyfrowanego dokumentu należy przekazać „drugim” kanałem tj. rozmowa telefoniczna z pracownikiem Ośrodka.
 • przesyłanie dokumentów w formie niezaszyfrowanej (od „nadawca” – do „odbiorca”) może nieść za sobą konsekwencję możliwości przejęcia korespondencji przez nieuprawnioną osobę, wycieku danych czy też błędnego wysłania niezaszyfrowanej dokumentacji do nieodpowiedniego nadawcy, za co Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że w maju 2020 r. kasa w tutejszym Ośrodku czynna będzie w dniach:

8 maja 2020 r.  (piątek)  w godz. 10:00 – 13:00

20 maja 2020 r.  (środa) w godz. 10:00 - 13:00

25 maja 2020 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 13:00

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w maju 2020:


Świadczenia wychowawcze - 19.05.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.05.2020 r.

Kolorowa ulotka informacyjna dotycząca wspólnych działań przeciw Covid-19

BądźMY RAZEM - wesprzyj działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Zrób zakupy dla sąsiada.
Zrealizuj jego receptę w aptece.
Wyprowadź psa.
Pomóż skontaktować się z rodziną.
Zapytaj jak się czuje.
POMÓŻ i BĄDŹ.

Codziennie otrzymujemy w Ośrodku zgłoszenia z prośbą o wsparcie, zwłaszcza o zrobienie zakupów i wykupienie leków. Dziękujemy Państwu za zaufanie do nas.
Reagujemy, pomagamy, wspieramy.
Pracownicy MOPS wraz z Wolontariuszami interwencyjnie działają.
APELUJEMY wszystkich Państwa o szczególną wrażliwość w tym trudnym czasie.

 

PROSIMY Państwa o POMOC SĄSIEDZKĄ i wsparcie naszych działań.

 

RAZEM pomóżmy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym. Zachowanie ostrożności podczas pomagania. Zachowaj bezpieczną odległość w kontaktach z drugą osobą.

MOPS
tel. 58 5624458 poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00
tel. 501-309-968 – w godz. 7:30 – 19:00

Policja
tel. 58 7370222

Straż miejska
tel. 58 5306095

 

 

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwietniu 2020:

Świadczenia wychowawcze - 17.04.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.04.2020 r.