Fundacja Hospicyjna prowadzi odbywający się w formule online cykl spotkań dla Opiekunów Rodzinnych.

04.02.2022 g. 13:30 - Zapraszamy na bezpłatny webinar live z psycholożką Anną Marlęgą – Woźniak z Fundacji Hospicyjnej pt.: "Jak być z bliskim nieuleczalnie chorym? Elementy komunikacji z osobą ciężko i przewlekle chorą."

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ:  Link do zapisu na webinarium (piątek)

Choroba bliskiej osoby wiele zmienia w relacjach rodzinnych. W jaki sposób ułożyć sobie komunikację z chorym bliskim, gdy jesteś opiekunem? W jaki sposób ułożyć komunikację w rodzinie? Jak rozpoznać i poradzić sobie z syndromem wypalenia opiekuna? Zapraszamy Cię na szkolenie, na którym opowiemy, co przeżywa osoba przewlekle i nieuleczalnie chora oraz przedstawimy Ci sposoby skutecznego komunikowania się z nią.

 

Grafika z tekstem - spotkanie dla Opiekonow Rodzinnych

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w styczniu 2022 roku:


Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.01.2022 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych w styczniu 2022 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.01.2022 r.


Komunikat w sprawie zmiany organu właściwego w sprawach świadczenia wychowawczego 500+

 

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, niezależnie od okresu którego dotyczą, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest organem właściwym w sprawie i nie będzie przyjmował ani rozpatrywał wniosków o to świadczenie.
Wypłata przyznanego przez tut. Ośrodek świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana do końca okresu na jaki zostało przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.
Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych na dalszy okres (od czerwca 2022r.) będzie można składać od 1 lutego 2022 r., ale już bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Więcej na ten temat przeczytasz w tym miejscu:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Udostępniamy druk wniosku o dodatek osłonowy!

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego udostępniamy Państwu druk do pobrania i zapraszamy do składania wniosków.

Wzór wniosku do pobrania w formacie .PDF:

Druk wniosku o dodatek osłonowy (301.34 KB)

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2 - 3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4 - 5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim?

Wnioski będzie można składać:

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 2. tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :
  a) wrzucając wniosek – druki wniosków będą dostępne niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego wzór druku wniosku – do skrzynki podawczej ustawionej przed wejściem B Ośrodka przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim.
  Ważne: przed wrzuceniem wniosku do specjalnej skrzynki podawczej włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.
  b) osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim, wejście B.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w biurach Ośrodka wejście A i B oraz na stronie internetowej Ośrodka, niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego wzór druku wniosku (zamieścimy dla Państwa odrębny komunikat tej sprawie).

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 56 129 32 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. po otrzymaniu dotacji rządowej. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2022 r. poz. 1).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania propozycji cenowych na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby – usługi terapii psychotraumatologicznej.

 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. ukończone szkolenie z zakresu podstaw psychotraumatologii lub inne równorzędne, spełniające wymogi szkoleniowe PTPt (zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa) w ilości minimum 180 godzin szkolenia,
 3. odbyła minimum 90 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej po ukończeniu szkolenia (superwizje należy rozpocząć po odbyciu co najmniej 50% szkolenia),
 4. odbyła co najmniej 30 godzinach psychoterapii własnej (terapii indywidualnej) lub 6 miesięcy psychoterapii grupowej w nurcie wglądowym,
 5. pracuje z osobami po przeżytych traumach w ramach wyuczonego zawodu,
 6. uzyskała pozytywną opinię rady merytorycznej,
 7. złożyła wniosek do PTPt.


Propozycje cenowe można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 15.01.2022 r. do godz. 13.00 lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).

Niżej obowiązek informacyjny w pdf:

 1. Obowiązek informacyjny (89.38 KB)

31 grudnia 2021 r. w Sylwestra Ośrodek będzie czynny do godziny 13:00

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w grudniu 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 17.12.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 20.12.2021 r.

Rozpoczynamy zapisy do GRUPY WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB STARSZYCH.

- Jeżeli w domu opiekujesz się chorą, starszą lub niesamodzielną osobą dorosłą, szukasz wsparcia psychologicznego, chcesz porozmawiać o wyzwaniach, z którymi się mierzysz i zadbać o siebie, dołącz do grupy wsparcia online organizowanej w ramach projektu opiekunrodzinny.pl

- Grupa ma charakter zamknięty i będzie prowadzona od stycznia 2022 roku przez doświadczoną psycholożkę Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku, Annę Marlęgę-Woźniak.

- Termin pierwszego spotkania grupy to 11 stycznia 2022 roku.

- Spotkania będą się odbywały poprzez platformę ClickMeeting.

Konieczny jest więc dostęp do Internetu oraz sprzęt wyposażony w kamerę i mikrofon.

Udział w grupie wsparcia jest bezpłatny.

Grupa będzie liczyła maksymalnie 10 osób.

Link do rejestracji

Grafika Opiekunowie Rodzinni