Projekt w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

STOP krzywdzeniu RAZEM można więcej

Rejestracja:
Ambasador dziecka
kontakt
tel: 570 623 057
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
termin: 05.11.2018
Realizator projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Konferencja:
21 listopada 2018
Miejsce: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Starogard Gdański ul. Pelplińska 19 (Sala Audytorium)
godz.: 9:15-14:00

PARTNERZY:
polpharma
mozna Inaczej
PATRONAT
HONOROWY:
RZECZNIK PRAW DZIECKA
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
DAJEMY DZIECIOM WIĘŹ WOJEWODA POMORSKI DARIUSZ DRELICH XIII". POLICJA GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Program konferencji:

8:30 - 9:15 Rejestracja uczestników
9:15 - 9:30 Przywitanie i rozpoczęcie konferencji - Urszula Ossowska
MODUŁ 1 DZIECKO
9:30 - 10:10 Psychologiczne uwarunkowania rozpoznawanie sytuacji krzywdzenia dzieci - dr Marcin Szulc
10:10 - 10:20 Diagnoza sytuacji krzywdzenia dzieci na terenie Gminy Miasta Starogard Gdański - Magdalena Wrońska
10:20 - 10:50 Neurobiologiczne konsekwencje wczesnodziecięcych traum relacyjnych - Anna Szczepanik
10:50 - 11:30 Czym jest, a czym nie jest terapia poznawczo - behawioralna dzieci i młodzieży ? - dr Artur Koławkowski
Przerwa kawowa
11:30 - 12:00 Stolik eksperta - możliwość konsultacji z przedstawicielem Sądu Rodzinnego, Centrum Pomocy Dzieciom, Centrum Pastoralno - Psychologicznego "Więź"
MODUŁ 2
12:00 - 12:30 Wychowanie bez przemocy, czyli jak być szczęśliwym rodzicem, szczęśliwych dzieci? - dr Marcin Szulc
12:30 - 12:45 Dlaczego tak trudno być wspaniałym rodzicem ? - Ewa Serocka, Patrycja Rzoska
12:45 - 13:00 Gdzie jest początek szczęśliwego dzieciństwa ? - Anna Bialik
MODUŁ 3 SPECJALIŚCI
13:00 - 13:40 W jaki sposób zadbać o siebie, aby być dobrym "pomagaczem"? - Barbara Liedtke-Kątnik
13:40 - 13:50 SOK - Studium Osobistego Rozwoju - Robert Czerniga
13:50 0 14:00 Zakończenie konferencji
14:00 Lunch

PRELEGENCI:
Urszula Ossowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Współautor projektu „WYSTARczy chcieć - RAZEM przeciwko krzywdzeniu dzieci” oraz „STOP krzywdzeniu - RAZEM można więcej”.

dr Marcin Szulc - psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy
powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania.

Magdalena Wrońska - pracownik socjalny, przewodniczqca Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Anna Szczepanik - psycholog, psychoterapeuta. W Fundacji Dajemy Dzieciom pracuje jako psycholog w programie Dobry Rodzic - Dobry Start. Zajmuje się diagnozq jak i psychoterapiq dzeci i dorosłych

dr n. med. Artur Kołakowski - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor. Pracuje z dziećmi i młodzieżq z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak psychoterapeuta, obecnie w Ośrodku „Poza Schematami”. Specjalłzuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowny'ch u dzieci młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu.

Ewa Serocka, Patrycja Rzoska — asystentki rodziny w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, realizatorki projektów „WYSTARczy chcieć - RAZEM przeciwko krzywdzeniu dzieci” oraz „STOP krzywdzeniu - RAZEM można więcej”.
Ewa Serocka pełni funkcję Ambasadora Dziecka.

Anna Bialik — nauczyciel, mediator rodzinny, doradca psychologiczny i terapeuta, kierownik Ośrodka Rozwoju Osobistego w Gdańsku, zastępca prezesa gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, członek Wojewódzkiej Rady
ds. Rodziny powołanej przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Barbara Liedtke-Kqtnik - psycholog kliniczny, trener biznesu, certyfikowany coach Ericsson Collage. Od wielu lat zajmuje się psychoterapiq indywidualnq, ale również szkoleniami zakresu: radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowej, efektywnej komunikacji i współpracy w zespole oraz rozwiqzy.-vania konfliktów, motywowania, budowania zespołu, sztuki prezentacji, profesjonalnej obsługi klienta.

osp. sztab. Robert Czerniga - kierownik Rewiru Dzielnicoôô'ch Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

STOLIK EKSPERTA:
Agata Gronkiewicz - sędzia Sqdu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
Aurelia Jankowska - pedagog, socjoterapeutka, koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim,
od września 201 7 r. koordynator Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim.
Ks. dr Krzysztof Naczk - doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Centrum Psychologiczno-Past0raInego
„Więź” Diecezji Pelplińskiej.

Dodatkowe informacje:
1. Udział w konferencji jest nieodpłatny.
2. Dojazd uczestników we własnym zakresie.
3. Podczas konferencji będzie można zakupić ksiqżki Wydawnictwa Harmonia.
4. Konferencja będzie dokumentowana fotograficznie (Ustawa z dnia a lutego 1 994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych)
5. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Realizator projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

 

Plakat konferencji, główne hasło "Stop Krzywdzeniu, razem można więcej" - tekst na plakacie jaka w artykule.

Plakat z programem konferenecji

Plakat z wypisanymi ekspertami, którzy wezmą udział w konferencji.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach POPŻ?
pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej:
• 1402 z: w przypadku osoby samotnie gospodarującej
• 1056 Zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
— Ośrodki Pomocy Społecznej (na podstawie skierowań)
— Organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne, na podstawie oświadczeń)
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS wydaje skiercrwanie do otrzymanła pomocy zawierające m ,in. adres organizacji partnerskiej zajmującej słę dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób kowanych do pomocy Żywnościowej z POP2,

Zapytaj o działania towarzyszące!
• Pomożemy Ci uzyskać wsparcie w aktywizacji społecznej
• Uzyskasz informacje o miejscach, gdzie można skorzystać z działań aktywizacyjnych
w ramach projektów ze środków EFS
• Zapytaj o warsztaty w ramach działań towarzyszących realizowane przez Caritas

Co możesz otrzymać?
Zestaw roczny artykułów spożywczych w POPŻ Podprogram 2018:
• Kabanosy wieprzowe 0,36 kg (3 opak.)
• Miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg (1 opak.)
Olej rzepakowy 4,01 (4 opak.)
• Cukier biały 4,0 kg (4 opak.)
• Filet z makreli w oleju 1,7 kg (10 opak.)
• Pasztet wieprzowy 0,64 kg (4 opak.)
• Szynka wieprzowa mielona 2,1 kg ('ppak.)
• Szynka drobiowa kg (10 opak.)
• Gołąbki w sosie pomidorowym kg (2 opak.)
• Ser podpuszczkowy dojrzewający kg (6 opak.)
• Mleko UHT 1,01 (7 opak.)
¯• Herbatniki maślane 0,8 kg (4
• Kasza gryczana 1,5 kg (3 opak.)
• Ryż biały 3,0 kg (3 opak.)
• Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg (1 opak.)
• Makaron jajeczny kg (9 opak.)
• powidła śliwkowe I „8 kg (6 opak.)
• Buraczki wiórki 1,05 kg (3 opak.)
• Koncentrat pomidorowy 1 kg (10 opak.)
• Fasola biała 3,6 kg (9 opak.)
• Groszek z marchewką kg (9 opak,)
Jednorazowa paczka zawiera minimum trzy różne produkty.
Jeśli masz uwagi!
Skargi sposobu realizacji dystrybucji w ramach programu Operacyjnego można składać do:
• Caritas Polska, Okopowa 55, 01-043 Warszawa
• Ministra Rodziny, Pracy polityki Społecznej, ul. 1/3/5, 00-513 Warszawa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.

 

 

popz 18

 

 

 

Chcesz skorzystać z pomocy w Parafialnym Zespole Caritas?
Przyjdź po skierowanie do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
AL. Jana Pawła II 6
83-200 Starogard Gdański

Przypominamy 300+ do 30 listopada 2018 roku.

Informujemy, że do końca listopada br. można jeszcze składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
Dobry Start.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia -
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje dzieciom rozpoczynającym naukę w zerówce oraz młodzieży w szkołach dla dorosłych.
Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
Zachęcamy do składania wniosków!

 

 

Obrazek w formie tekstowej.

logo mops

Pomimo sprzyjających obecnie warunków atmosferycznych nie możemy zapomnieć o zbliżającym się okresie zimowym. Ta pora roku jest bardzo trudna zwłaszcza dla osób bezdomnych, które nie mają własnego dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne oraz ujemne temperatury mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu i zagrażają bezpośrednio życiu.

Mając na względzie konieczność zabezpieczenia osób bezdomnych - praktyką lat ubiegłych - 16 października 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zorganizował spotkanie z udziałem przedstawicieli starogardzkiej Policji, parafialnego Zespołu CARITAS oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W wyniku przeprowadzonych rozmów, które pozwoliły także na wymianę doświadczeń, ustalono plan skoordynowanych działań obecnych służb i osób, które pozwolą na kompleksowe objęcie wsparciem osoby bezdomne.

W okresie zimowym 2018/2019 pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim będą monitorować miejsca niemieszkalne, w których gromadzą się osoby bezdomne.

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych regularnie będą informować Ośrodek, Straż Miejską i Policję o nowych zasiedleniach altan jak również o osobach bezdomnych, które obecnie przebywają na terenach ogrodów działkowych. MOPS na mocy podpisach umów, współpracuje ze schroniskami w Grudziądzu, Smętowie Granicznym, Gdańsku, Nowym Stawie i Borowym Młynie. Ta współpraca gwarantuje zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego. Osoba bezdomna, która wyrazi chęć skierowania do schroniska może zostać skierowana do jednej z wymienionych placówek. Jednak warunkiem otrzymania wsparcia w formie tymczasowego miejsca noclegowego jest bycie trzeźwym i zachowanie trzeźwości podczas pobytu w placówce.

Osoby bezdomne, przebywające zimą na terenie Starogardu Gdańskiego będą mogły otrzymywać gorący posiłek od poniedziałku do piątku oraz suchy prowiant na soboty i niedziele. W okresie niskich temperatur umożliwione będzie również korzystanie z zabiegów higieniczno–sanitarnych oraz uzyskanie niezbędnej odzieży dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych - ta forma wsparcia będzie świadczona przez Zespół CARITAS przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Lubichowskiej 56.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Apelujemy, aby każdą informację o osobach, nawet tych których nie znamy przekazali Państwo odpowiednim służbom.

Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę, a nawet uratować zdrowie i życie osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

1. Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd.
ul. Bohaterów Getta 2
tel. 58 737-02-22 / tel. alarmowy 112 (całodobowo)

2. Straż Miejska w Starogardzie Gd.
ul. Mickiewicza 1
tel. 58 530-60-95 / tel. alarmowy 986

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.
Al. Jana Pawła II 6
tel. 58 562- 44-58

 

Niżej galeria zdjęć ze spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Fotografie przedstawiają uczestników spotkania na sali konferencyjnej siedzących przy stolikach i omawiających bieżący temat.

Uczestnicy siedzący przy połączonych stolikach. W tym dyrektor MOPS, służby straży miejskiej, policja itd.Ujęcie 2 z sali konferencyjnejUjęcie 3 z sali konferencyjnejUjęcie 4 z sali konferencyjnej

 

Bezdomność to nie wyrok. Przyjdź - zobacz - skorzystaj z pomocy:

 1. Wyżywienie w tym zapewnienie gorącego posiłku,
 2. Schronienie skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych,
 3. Zapewnienie kąpieli,
 4. Praca socjalna,
 5. Niezbędny ubiór w tym odzież i obuwie,
 6. Wsparcie na opłacenie wynajętej stancji,
 7. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 8. Dla osób nieubezpieczonych wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Infografika. Drogowskaz dla bezdomnych. Jaka jest pomoc dla osób bezdomnych.

Dzienny Dom "Senior+” w Starogardzie Gdańskim ul. gen. Józefa Hallera 19a (b. KS Agro-Kociewie) zaprasza mieszkańców Starogardu Gdańskiego, w wieku od 60 lat, nieaktywnych zawodowo, na zajęcia w godz. 8.00 — 16.00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).


NABÓR TRWA! MAMY TYLKO 30 MIEJSC! ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY 5 listopada 2018 r.

Dzienny Dom "Senior+":

 1. wzbogaca ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu;
 2. sprzyja integracji społecznej środowiska seniorów (w tym rozwojowi działań samopomocowych);
 3. zapewnia dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc wykwalifikowanych pracowników;
 4. wspiera rozwijanie własnych pasji;
 5. pozwala na wspólną realizację programu obejmującego szeroko
 6. pojętą aktywizację m. in. poprzez warsztaty zajęciowe, gimnastyki ogólnorozwojowe, zajęcia kulinarne, edukację z zakresu nowinek technologicznych, treningi pamięci oraz inne aktywności
  (w zależności od potrzeb, a także chęci uczestników).

Więcej informacji oraz wzór zgłoszenia na stronie www.mops.starogard.pl oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6. Zgłoszenia przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (wejście A) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 — 15.00.

STAROGARDZKI SENIORZE
BĄDŹ AKTYWNY!
Pobyt w Dziennym Domu "Senior+” związany jest z comiesięczną opłatą, której wysokość uzależniona jest od dochodu zainteresowanego Seniora (w 2018 r. może wynieść: od O zł do 96,80 zł miesięcznie) / zgodnie z Uchwałą Nr LIV/574/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 r./
tel: 58-5624458
tel: 58-5612938

Plakat informacyjny naboru do Senior+. Na plakacie większość tekstu oraz logo MOPS, Miasta i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W tle umieszczono front budynku gdzie znajduje się Senior+.Druga część plakatu Senior+. Na plakacie tekst.

KOMUNIKAT MOPS STAROGARD GDAŃSKI

Terminy wypłat świadczeń w kasie spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim ul. Wybickiego 13. Grudzień 2018:

19 i 21.12.2018 - Świadczenia wychowawcze

20.12.2018 - Świadczenia rodzinne, Świadczenia rodzicielskie, Opiekuńcze oraz Fundusz Alimentacyjny.

 

Infogafika - sam tekst .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza mieszkańców Starogardu Gdańskiego do udziału w projekcie socjalnym pod tytułem "Drogowskaz bycia odpowiedzialnym rodzicem/opiekunem małego dziecka”.

Projekt skierowany jest do osób spodziewających się dziecka oraz rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 10 roku życia.

W ramach projektu przekazane zostaną informacje jak mądrze podejmować decyzje dotyczące dzieci, jak utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi, jak spełniać oczekiwania i wprowadzać dziecko w otaczający go świat. Lekarz pediatra oraz położna przedstawią informacje  na temat profilaktyki zdrowia w czasie ciąży, w okresie połogu oraz w okresie poszczególnych faz rozwoju dziecka.

Uczestnicy projektu otrzymają wiedzę jak radzić sobie z problemami wychowawczymi oraz gdzie szukać wsparcia, gdy zajdzie taka potrzeba. Przedstawione zostaną również informacje o prawach i obowiązkach rodzica/ opiekuna i dziecka, a także na temat możliwości uzyskania pomocy w związku z występującą dysfunkcją w rodzinie.

Realizacja projektu wpisuje się w zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2025, która w celu strategicznym 1. WSPIERANIE RODZINY wskazuje cel operacyjny 1.1. Efektywny i sprawny system wspierania rodziny i dziecka, a w nim wspieranie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania, pomoc rodzinom będącym w kryzysie poprzez edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz wspierania rodziny, podnoszenia poziomu ich funkcjonowania i pomocy rodzinom będącym w kryzysie.

Spotkania w ramach projektu odbywać będą się w okresie od 3 października br. do czerwca 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Harmonogram spotkań na rok 2018:
3.10.2018, godz. 17.00    – spotkanie dotyczące świadomego rodzicielstwa;
8.10.2018, godz. 16.00    – spotkanie z lekarzem pediatrą i położną;
22.10.2018, godz. 16.00    – spotkanie ze specjalistą prowadzącym szkołę dla rodziców;
5.11.2018, godz. 16.00    – prelekcja na temat wpływu funkcjonowania rodziców/opiekunów na kształtowanie się postaw życiowych dzieci;
19.11.2018, godz. 16.00    – spotkanie na temat wspierania rozwoju dziecka.


Dodatkowych informacji udzielają realizatorzy projektu:
- Monika Kościelnik–Stypa;
- Maria Gołąbek;
- Janina Matyszczak;
- Joanna Treder;
- Daria Nadolska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
tel. 58 56 244 58.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW od roku szkolnego 2018/2019 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.


Uczeń rozpoczynający lub kontynuujący naukę może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:

 • mieszka w Starogardzie Gdańskim;
 • znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej;
 • dochód w rodzinie nie jest większy niż 514 zł (stan na 1 sierpnia 2018 r., od 1 października 2018 r. – 528 zł) netto na osobę.

Kto może złożyć wniosek:

 • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletni uczeń (do ukończenia 24 roku życia);
 • słuchacz kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych (do ukończenia 24 roku życia);
 • dyrektor szkoły.

Wymagane dokumenty:
wniosek o stypendium  można pobrać:

 • na stronie Ośrodka w zakładce "pomoc materialna dla uczniów”;
 • w punkcie obsługi w Ośrodku - wejście A, al. Jana Pawła II 6.

Wniosek musi być wypełniony, kompletny  - z wymaganymi załącznikami, podpisany.

Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku

Przykład I
Pani E. złożyła wniosek w miesiącu sierpniu. W rodzinie Pani A. nie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, dlatego musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc lipiec.

Przykład II
Pan Z.  złożył wniosek w miesiącu wrześniu, jego żona pracowała do 31 sierpnia. Pan Z. musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc wrzesień oraz świadectwo pracy żony.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  - na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  - opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych.

Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim al. Jana Pawła II 6
sierpień - wrzesień 2018 r.    poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 18.00
październik 2018 r.        poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.30

Forma złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w Ośrodku;
 • przez internet korzystając z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl).

Opłaty
Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia
Wniosek można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  15 września, a słuchacze kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych   w terminie do  15 października.

W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

 1. od września do grudnia 2018 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2018 r., a wypłata do 15 grudnia 2018 r.
 2. od stycznia do czerwca 2019 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2019 r., a wypłata do 30 czerwca 2019 r.


Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł ) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (tj. 248 zł.).

Do rozliczenia będą uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2018 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny - uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Stypendium zostanie wypłacone na wskazane we wniosku konto bankowe lub we kasie Ośrodka po dostarczeniu imiennych dokumentów (faktur, rachunków, innych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnych z określonymi we wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej.

W szczególnych przypadkach gdy niemożliwa jest wypłata stypendium w formie refundacyjnej, można złożyć prośbę o wypłacenie stypendium w formie pieniężnej. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • uchwała Nr XLV/453/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 3659);
 • uchwała Nr LIV/580/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 3112) .


KATALOG WYDATKÓW
w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański


Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

 1. Książek, w tym m. in.: podręczniki i ćwiczenia szkolne odpowiednio do klasy do której uczęszcza uczeń w danym roku szkolnym, lektury szkolne, książki o charakterze edukacyjnym, prasa edukacyjna.
 2. Pomocy dydaktycznych (m. in. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice np. matematyczne, mapy, globusy, mikroskopy itp.).
 3. Artykułów szkolnych – papierniczych (np. zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik) – w dowolnej ilości.
 4. Tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie zamienne (1 sztuka na cały rok szkolny).
 5. Stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego – maksymalnie 2 szt. na rok szkolny (po 1 szt. na semestr), tj.:
  - kostium gimnastyczny lub koszulka sportowa i spodenki sportowe,
  - dres lub spodnie sportowych i bluza sportowa,
  - obuwie sportowe typu adidasy, tenisówki, trampki,
  - halówki lub obuwie zmienne (np. kapcie do chodzenia po szkole)
  Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego.
 6. Stroju galowego na akademie szkolne (biała bluzka wizytowa i spódnica wizytowa, koszula wizytowa i spodnie wizytowe) - 1 szt. na rok szkolny.
 7. Munduru/mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane zaświadczenie ze szkoły),
 8. Stroju wymaganego na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem szkoły lub pracodawcy).
 9. Komputera stacjonarnego (zakupionego w komplecie lub w częściach), laptopa, notebooka, tabletu, oprogramowania systemowego, monitora, drukarki, skanera - 1 szt. na rodzinę na rok szkolny.
 10. Klawiatury, myszy, mikrofonu, słuchawek, głośników, nośników danych.
 11. Tuszy/tonerów do drukarek, papier do drukarek.
 12. Programów multimedialnych i edukacyjnych.
 13. Biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko - 1 szt. na rodzinę na rok szkolny,
 14. Okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze (faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego dziecka dotyczy).
 15. Instrumenty muzyczne w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne (poparte odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na instrumencie).
 16. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego w okresie wrzesień – czerwiec (danego roku szkolnego pod warunkiem, że nie jest odliczony w zestawieniu rocznym PIT).

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, obejmuje pokrycie kosztów:

 • opłaty za czesne;
 • koszt dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne;
 • opłata za zakwaterowanie w bursie lub internacie - za okres, w którym realizowana jest nauka.

INFORMACJA DODATKOWA:

 1. Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.:
  1)   odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki /również sportowe/, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, sandały),
  2)   stroje odświętne (np. strój pierwszo komunijny, na studniówkę),
  3)   meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy, łóżka),
  4)   wkładki ortopedyczne,
  5)   sprzęt rehabilitacyjny,
  6)   obozy i zimowiska rekreacyjne, obozy letnie, kolonie,
  7)   śpiwory, namioty,
  8)   kamery internetowe,
  9)   faktury za Internet z usługą TV (bez możliwości ustalenia opłaty tylko za internet),
  10) opłaty za ubezpieczenie, składkę na radę rodziców lub komitet rodzicielski,
  11) wyżywienie w szkołach, bursach.
 2. Faktury/dokumenty księgowe potwierdzające wydatek muszą być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia.
 3. Przy wystawianiu faktury/dokumentu księgowego należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu zakupów, np. miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury), a także poprawność danych i daty zakupu.
 4. W sytuacji, kiedy wartość faktur/dokumentów księgowych będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktur/dokumentów księgowych.
 5. Faktury/dokumenty księgowe potwierdzające zakup:
  - podręczników lub materiałów szkolnych wymienionych w katalogu uznawane będą od miesiąca lipca danego roku szkolnego,
  - opłaty za abonament internetowy oraz pozostałe wydatki nie wymienione w tym punkcie, uznawane będą za okres od miesiąca września do czerwca danego roku szkolnego.
 6. Dopuszcza się możliwość rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, pod warunkiem, że stanowią one wydatek edukacyjny potwierdzony stosownym zaświadczenie


Starogard Gdański, sierpień 2018 r.

II Zaproszenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie systemowej terapii rodzin w ramach projektu "STOP krzywdzeniu - RAZEM można więcej".

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na  przeprowadzenie terapii systemowej dla 2 rodzin z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański  będących uczestnikami  projektu pt. "STOP krzywdzeniu - RAZEM można więcej" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanego  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 8 spotkań z każdą rodziną.

Usługi systemowej terapii rodzin będą realizowane w okresie od sierpnia do listopada 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6 – harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą.

Wymagania konieczne w stosunku do oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne (wymagane CV),
 2. certyfikat  terapeuty systemowego (potwierdzone odpowiednim dokumentem - kserokopia),
 3. udokumentowane doświadczenie w pracy z rodzinami – referencje, rekomendacje.

Oferty można składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 5, lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański.

do dnia 24.08.2018 do godz. 12.00

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż złożonych ofert, które nie zostaną wybrane, nie odsyła do oferenta.

Nowy okres oświadczeniowy 2018/2019 w MOPS Starogard Gdański dla świadczenia dobry start 300+, świadczenia wychowawczego 500+,
zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 1 lipca 2018 r. –
tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2018 r.  –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA KAŻDE ŚWIADCZENIE
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ,
ponieważ:
można je wysłać z dowolnego miejsca,
bez przychodzenia do Ośrodka,
bez oczekiwania w kolejce,
wniosek będzie sprawniej rozpatrywany,
wypłata nastąpi szybciej niż ustawowe terminy.

Cztery ikony Rodzina 500+, Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dobry Start 300+

Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wnioski przyjmuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6
sierpień – wrzesień 2018 r.    poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 18:00
od października 2018 r.     poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00


ŚWIADCZENIE DOBRY START
Terminy wypłat 300+:

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2018 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2018 r. - do 30 września 2018 r.;
 • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2018 r. - w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start wysyłane są przez tut. Ośrodek z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Wnioski o 500+ złożone:

 • w sierpniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 października 2018 r.;
 • we wrześniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2018 r.;
 • w październiku 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2018 r.;
 • w listopadzie 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 stycznia 2019 r.;
 • w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2019 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 31 października 2018 r.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2017/2018, świadczenie 500+ jest przyznane do 30 września 2018 r.


ZASIŁEK RODZINNY
Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • w sierpniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2018 r.;
 • we wrześniu i w październiku 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2018 r.;
 • w listopadzie i w grudniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2019 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do  30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2017/2018, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2018 r.


ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE
Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • w sierpniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 października 2018 r.;
 • we wrześniu 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2018 r.;
 • w październiku 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2018 r.;
 • w listopadzie 2018 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 stycznia 2019 r.;
 • w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. = wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2019 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2018 r.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2017/2018, świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2018 r.


Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne – z wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start;
 • numer telefonu, który jest niezbędny do przesłania SMS z informacją o odbiorze decyzji na pozostałe świadczenia.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie www.mops.starogard.pl