Komunikat:
Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w styczniu 2020 roku:
 
 1. Świadczenia wychowawcze - 17.01.2020 r.
 2. Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny - 28 - 29.01.2020

Plakat - Telefonu zaufania dla osób starszych

Treść plakatu:

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB STARSZYCH - 22 635 09 54
*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora sieci

mali bracia Ubogich Stowarzyszenie przyjaciele osób starszych

Motto: "Troski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem maleją o połowę..."


JEŻELI POTRZEBUJESZ BRATNIEJ DUSZY, ŻYCZLIWOŚCI, JEST CI SMUTNO, JEŚLI COŚ CIĘ TRAPI, ODCZUWASZ PUSTKĘ I BEZRADNOŚĆ


ZADZWOŃ:

22 635 09 54

WYSŁUCHAMY, POMOŻEMY, UDZIELIMY INFORMACJI, ZAPEWNIAMY DYSKRECJĘ I ANONIMOWOŚĆ


GODZINY DYŻURÓW TELEFONU:
Poniedziałek godz. 17.00 - 20.00
Środa godz. 17.00 - 20.00
Czwartek godz. 17.00 - 20.00
Dyżur na temat choroby Alzheimera
Środa godz. 14.00 – 16.00


Partnerem merytorycznym Telefonu Zaufania dla osób starszych są eksperci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 2 osób w wieku do 18 lat, u których rozpoznano autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwoju.

Usługi obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania (terapia społeczna 3 godz. tygodniowo, trening samoobsługi 2 godz. tygodniowo, terapia behawioralna 1 godz. tygodniowo), świadczone w miejscu zamieszkania od stycznia 2020 r., w wymiarze ok. 24 godzin miesięcznie dla każdej osoby. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tut. Ośrodkiem).


Oferty można składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, I piętro lub mailowo, na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 20.12.2019 r. do godz. 11.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Przeczytaj klauzulę informacyjną - format PDF (86.03 KB)

Komunikat:
Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w grudniu 2019:

Świadczenia wychowawcze - 19-20.12.2019 r.

Świadczenia rodzinne - 20.12.2019 r.

Jubileusz 20-lecia działalności 28 listopada br. świętował Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim. Swoje drzwi dla mieszkańców miasta w tym dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami otworzył dokładnie 20 listopada 1999 roku. Od 20 lat jest przestrzenią rozwoju, autonomii, rehabilitacji, współpracy i integracji dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta.

20 listopada 1999 roku, czyli 20 lat temu otwarto przy Miejskim Ośrodku Pomocy – Środowiskowy Dom Samopomocy. Był jednym z pierwszych działań programu „Starogard Miastem Przestrzeni Wspólnej”, którego autorami byli ludzie i społecznicy odpowiedzialni za realizowanie polityki społecznej w mieście i województwie. Jego inicjatorami byli ówcześni – wiceprezydent Zbigniew Kozłowski i dyrektor MOPS Bernadeta Smuda. Od tamtego czasu do dzisiaj Dom służy wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych do możliwie pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

28 listopada 2019 roku podopieczni ŚDS, byli i obecni pracownicy ŚDS i MOPS oraz Dziennego Domu Senior+, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, dyrektorzy placówek pomocowych, przedszkoli, przychodni oraz ksiądz proboszcz Parafii p.w. Św. Wojciecha spotkali się w Sali Kryształowej, by wspólnie uczcić Jubileusz 20-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Gości przywitali i wprowadzili w radosną atmosferę świętowania mieszkańcy ŚDS znaną i lubianą piosenką z własnym tekstem napisanym specjalnie na jubileusz „20 lat minęło jak jeden dzień”.

- To piękne, że możemy świętować ten Jubileusz wszyscy razem – powiedziała dyrektor MOPS Urszula Ossowska. – W kronice naszego domu 20 listopada 1999 roku ówczesny prezydent Starogardu Stanisław Karbowski napisał: „Gratulując projektu, konsekwencji w realizacji, z życzeniami osiągnięcia tych celów, dla których Ośrodek powstał – likwidacji barier w nas i z nami.” Przez 20 lat służymy tej idei. Likwidacja barier jest zadaniem niełatwym, ale dla Domu, którego 20-lecie świętujemy – wyjątkowym. Dzięki niemu zniknęło w mieście wiele barier i wiele każdego dnia jest pokonywanych. To spotkanie ma jeszcze inny symboliczny wymiar – dodała dyrektor. – Tak naprawdę kończy się dwudziestoletnia historia ŚDS w strukturach MOPS. 20-latek może być już samodzielny i może decydować sam o sobie, dlatego dziękuję prezydentom, że taką decyzję podjęli, bo od 1 stycznia 2020 ŚDS będzie samodzielną jednostką organizacyjną – zakończyła Urszula Ossowska.

W imieniu podopiecznych, ich rodzin, pracowników i własnym podziękowała każdemu, kto przyczynił się do tego, aby Ośrodek powstał i za to, że jest tak wspaniałym Domem. Statuetki w formie skrzydeł, które pozwalają wznosić się ponad przeciętność, odkrywać i zdobywać nowe przestrzenie otrzymali inicjatorzy oraz obecni włodarze, którzy dbają o to, aby Dom mógł dalej funkcjonować.

Statuetki osobiście odebrali były wiceprezydent miasta Zbigniew Kozłowski oraz prezydent miasta Janusz Stankowiak. Wyróżnienia powędrowały również do nieobecnych byłej dyrektor MOPS Bernadety Smudy oraz Ewy Szczypior – przedstawiciela Wojewody Pomorskiego.

- O historii ŚDS można wiele opowiadać. Przypomnę tylko, że program, dzięki któremu powstał ten Ośrodek napisała właśnie pani Urszula Ossowska, która zgodzicie się ze mną jest na właściwym miejscu. Sam program „Starogard Miastem Przestrzeni Wspólnej” powstał przy wsparciu finansowym Państwa Paturalskich, ówczesnych właścicieli firmy PAKMET. Został zrealizowany w 100%, a nie było to łatwe. Niektóre przedsięwzięcia powstawały na tle protestów społecznych, które te działania opóźniały. Udały się dzięki konsekwencji pracujących przy tym programie ludzi. Dziękuję za pamięć o tym i za te skrzydła, które otrzymaliśmy z prezydentem. Wierzę, że one nas jeszcze nie raz poderwą to lotu – powiedział Zbigniew Kozłowski.

Skrzaty, które wykonali mieszkańcy ŚDS dla dobrych aniołów Domu otrzymali:przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, Anna Jabłonowska ( dyrektor SCR) i Maria Kłos ( dyrektor SOSW)- współautorki miejskiego programu „Starogard Miastem przestrzeni wspólnej”, Tadeusz Rompa – długoletni główny księgowy MOPS, Joanna Prabucka – obecna główna księgowa MOPS oraz Elżbieta Lokś – była zastępca dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej i instytucjonalnej.

Dyplomy z podziękowaniami dla podopiecznych Domu, którzy są z nim od początku jego istnienia czyli od 1999 roku, wręczył prezydent miasta Janusz Stankowiak.

- 20 lat pracy ŚDS to wyjątkowa okazja by podziękować panu wiceprezydentowi Zbigniewowi Kozłowskiemu, który zapoczątkował tę wspaniałą przygodą z Domem Samopomocy oraz wszystkim jego współtwórcom. My dzisiaj możemy tylko kontynuować to dzieło z lepszym lub gorszym skutkiem. Mam nadzieję, że lepszym – powiedział Janusz Stankowiak. – Zobaczyliśmy przed chwilą ludzi, którzy swoim życiem, swoją praca angażują się w pomoc słabszym, którzy potrzebują wsparcia. Składam im głęboki ukłon wdzięczności. Państwa praca to misja, a nawet bohaterstwo. W imieniu wszystkich mieszkańców dziękuję wam za to i zachęcam byście dalej z takim poświeceniem angażowali się w niesienie dobra innym. – zakończył prezydent.

Podziękowania złożył też ksiądz proboszcz Janusz Lipski. Przytaczając słowa Jana Pawła II „mądry i roztropny budowniczy to ten, który buduje na skale”, podkreślił że skałą, na której mamy budować jest poszanowanie godności drugiego człowieka i miłość. – W Domu, który tworzycie, nie brakuje jednego i drugiego. Cieszmy się więc, że potrafimy być wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i potrafimy się wzajemnie ubogacać sobą i tym co nas otacza – powiedział.

Specjalne wyróżnienia trafiły również do specjalistów, którzy swoją energią, zapałem, optymizmem, zarażają domowników ŚDS, również od początku istnienia Ośrodka – Beaty Szapkowskiej– terapeuty zajęciowego, Anny Jabłonowskiej – konsultanta lekarza rehabilitanta oraz Marii Kłos – konsultanta logopedy. Kwiaty uznania otrzymał cały zespół ludzi, którzy pod kierownictwem Aleksandry Formeli wspierają i aktywizują mieszkańców Domu.

Jak przystało na urodziny nie obyło się bez wspaniałego tortu i występów artystycznych. Swoje muzyczne talenty zaprezentowała orkiestra składająca się z podopiecznych Domu. Na bum bum rurkach i innych niebanalnych instrumentach zagrali „Deszcz Jesienny” oraz „100 lat”. Inna grupa pokazała gościom jeden dzień z życia mieszkańców Domu. A na zakończenie goście usłyszeli hiphopową piosenkę„Przebij pionę”, do której słowa napisali pracownicy ŚDS Monika Labon oraz Bartosz Stawowy, zarażając swoich podopiecznych miłością do hip hopu. Ten swoisty manifest zaprezentowali w tym roku na scenie Europejskiego Centrum Solidarności, co uważają za swój szczególny i symboliczny wspólny sukces.

Uroczystości towarzyszyła piękna wystawa fotogramów ,,XX lat ŚDS w obiektywie”, którą goście mogli obejrzeć na antresoli restauracji, a chwile pomiędzy wydarzeniami umilał wirtuoz saksofonu Zenon Światczyński. Zaś w roli prowadzących Jubileusz świetnie spisały się Magda Załęska i Teresa Drobińska.

 

Niżej galeria zdjęć:

Kolorowe obrazy podopiecznych ŚDS umieszczone są na sztalugach na korytarzu.

Dyrektor MOPS przemawia do zgromadzonych na sali

Zdjęcie grupowe, prezeydent miasta, dyrektor, kierownik ŚDS oraz pracownicy, którzy otrzymali podziekowanie (trzymają w ręku czerwną różę)

Występ hiphopowy podopiecznych ŚDS, ujęcie w tańcu oraz podczas śpiewania, wiekszość ma niebieski akcent np. koszulki, czapaki

Prezydent podczas wręczania podziękowań dla kierwonika jednostki ŚDS, obok stoi i uśmiecha się dyrektor MOPS

Dyrektor MOPS, Prezydent oraz kierwonik ŚDS na wspólnej fotografii.

 fot. Magdalena Dalecka

Źródło:/www.starogard.pl/

W dniu 21 listopada br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim wraz ze Stowarzyszeniem Można Inaczej, przy wsparciu wielu organizacji, firm i osób prywatnych po raz trzeci zorganizowali konferencję mającą za zadanie wzmocnienie działań służących przeciwdziałaniu przemocy, szczególnie wobec najmłodszych.

Jak każdego roku organizatorzy zaprosili do wystąpienia znakomitych specjalistów, praktyków
z wieloletnim doświadczeniem. Każde z wystąpień, pomimo wspólnego mianownika, poświęcone było innym aspektom wsparcia osób w kryzysie.

Tematyka wystąpień, ekspresja prelegentów oraz waga przekazywanych informacji wzbudziły w słuchaczach wiele emocji.

 

Przedstawiamy Państwu sylwetki prelegentów oraz ich wystąpienia.
Barbara Liedtke-Kątnik

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu negocjacji, rozwiązywania konfliktów, przywództwa, zarządzania zespołem, motywowania, komunikacji, prezentacji biznesowych, sprzedaży i obsługi klienta. Prowadziła wiele projektów szkoleniowych, doradczych i coachingowych w zakresie kompetencji negocjacyjnych, sprzedażowych, zarządczych oraz doskonalących komunikację i współpracę wewnętrzną.

Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Jest certyfikowanym coachem (Erikson College) oraz Certyfikowanym Interpretatorem MBTI (narzędzia diagnozy stylów preferencji poznawczych). Jako trener, doradca i coach pracowała m.in. dla: Bank Pekao S.A., Bank BPH S.A., BPH Leasing S.A., Bank PKO B.P, Poczta Polska, PKP Intercity, PGNiG, Grupa Bumar, Jeronimo Martins Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Volvo-Maszyny Budowlane, Generali, LOTOS Paliwa S.A, LOTOS Petrobaltic, PKN Orlen S.A, Sevenet, Harwig S.A., Volkswagen Bank Polska S.A., SKOK Stefczyka, Prokom Software S.A., Elvia, Vectra, Vortex Energy.

 

Zobacz prezentację w formacie .ppsx do ściągnięcia (5.50 MB)

 

Daniel Mróz

Od 2003 r. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; przez 7 lat członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka  Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie).

 

Zobacz prezentację w formacie .ppsx (202.37 KB)

 

Marcin Szulc

Psycholog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych. Współautor Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy dla Gminy Gdynia oraz programu przeciwdziałania samobójstwom wśród młodzieży pt. „Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych w okresie dorastania” w Gdańsku realizowanego przez Fundację Wspierania Rodzin „Przystań”.

 

Zobacz prezentację w formacie .PDF (1.31 MB)

 

Magdalena Dittmer

Mówi o sobie, że w  pracy mediatora łączy kilka profesji: prawnika, tłumacza i hydraulika... Skończyła prawo, tłumaczem jestem wtedy, gdy pomagam zrozumieć się skonfliktowanym stronom, a hydraulikiem, bo udrażnia komunikację. Bez względu na to, czego dotyczy spór. W ciągu 6 lat praktyki zawodowej przeprowadziło blisko 400 mediacji. Wspierała klientów, którzy szukali rozwiązania swoich sporów z własnej inicjatywy  oraz skierowanych przez sąd. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach z zakresu mediacji i polubownych metod rozwiązywania sporów oraz w superwizjach dla mediatorów. Jest stałym mediatorem sądowym z uprawnieniami do prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych (w tym rodzinnych) przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, mediatorem Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz partnerem europejskiego projektu FOMENTO wspierającego mediacje w sprawach cywilnych i spadkowych. Dodatkowo pracuje jako trener biznesu i przygotowuje menadżerów różnego szczebla do zarządzania konfliktami oraz  prowadzenia negocjacji.  Angażuje się ponadto w przedsięwzięcia wspierające lokalną społeczność, jak choćby bezpłatne mediacje w Społecznym Centrum Wsparcia Rodziny w Starogardzie Gdańskim. Prywatnie spełnia się jako mama dwóch nastoletnich synów.

 

Zobacz prezentację w formacie .ppsx (116.09 MB)

 

Iwona Lewandowska

Wieloletni pedagog i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, aktualnie wicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, wcześniej dyrektor miejskiego przedszkola nr 6 „Modraczek” i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gd. oraz wiceprezydent Starogardu Gdańskiego ds. Społecznych.

O sobie mówi:  „Najbardziej doceniam obdarzanie mnie zaufaniem przez ludzi,  z którymi pracowałam i pracuję. Zdobycie samodzielności, możliwość kształtowania rzeczywistości, spełnianie się we wspólnocie i dbałość o innych. Praca, która wciąż nadaje sens życiu, którą ciągle cenię i lubię. Trwanie w pasji. Widzę potrzebę podejmowania przez kobiety większej ilości działań społecznych i obywatelskich. Myślę głównie o poprawie sytuacji kobiet w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zamierzam im w tym pomagać. Najbardziej cieszy mnie fakt, iż mimo szybkiego tempa życia - nauczyłam się dawać sobie czas wolny. Jest tego niewiele, dlatego też staram się spędzać go najintensywniej jak tylko mogę: spotkania z ludźmi,  na których mi zależy, wycieczki rowerowe i spacery to najczęściej. To  co ważne, to obcowanie ze sztuką. Lubię dobre kino, teatr i muzykę na żywo. Trudno byłoby mi bez tego żyć. Podobnie jak bez spacerów po kociewskich lasach i łapania dystansu nad jeziorem i morzem, bez względu na porę roku.....”

 

Zobacz prezentację w formacie .ppsx (51.62 MB)

 

Anna Maria Wesołowska

Sędzia w stanie spoczynku, współautorka ustawy o świadku koronnym. Była członkiem składów orzekających w procesach łódzkiej „Ośmiornicy” i Gangu Popeliny. Brała udział w wydaniu orzeczenia o nałożeniu na siedemnastoletniego handlarza narkotyków obowiązku ostrzegania młodzieży na lekcjach wychowawczych przed handlem i używaniem narkotyków. Napisała do Dziennika Łódzkiego cykl felietonów skierowanych do młodzieży na temat prawa, których część była przedmiotem zajęć szkolnych w Łodzi na temat korupcji. Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów w wieku 15 - 18 lat jako formę edukacji prawnej. Prowadziła w początkowym etapie jeden z pierwszych w Polsce program pokoju przesłuchań dla dzieci – świadków i ofiar przestępstw (Pokój Przyjazny Dziecku – „błękitny pokój”, „niebieski pokój”).

Członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Współtwórczyni projektu „Dziennikarz w sądzie”, organizowanego przez „Iustitia”, Fundację im. Stefana Batorego i Helsińską Fundację Praw Człowieka, mającego na celu poznanie przez dziennikarzy uwarunkowań pracy sędziów i na odwrót.

Członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pełniła funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Zobacz prezentację w formacie .ppsx (636.53 KB)

 

Konferencja „WySTARczy chcieć – RAZEM przeciwko krzywdzeniu” zgromadziła 234 osoby. Wśród uczestników byli m.in. przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji, organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej.

Organizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Można Inaczej

Patronaty: Wojewoda Pomorski, Starosta Powiatu Starogardzkiego, Prezydent Miasta Starogard Gdański, Wójt Gminy Starogard Gdański

Partnerzy: Polpharma, Hotel REN, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Herold,

 

Galeria zdjęć zamieszczona poniżej:

Dwa duże stoły,a przy nich osoby, które rejestrują uczestników konferencji

Uczestnicy konferencji podczas przerwy, dyskutują ze soba na korytarzu

Grupa osób w tym dyrektor MOPS dyskutujący z prelegentką sędzia Anną Marią Wesołowską

Ujęcie ukazuje grupę osób na auli wpatrujących się w stronę mównicy

Dyrektor Urszula Ossowska przemawia do przybyłych uczestników konferencji obok niej Prezydent miasta.

Prowdząca wraz z prelegentem i dyrektor MOPS uśmiechają się do zdjęcia. Prowadząca wraz z dyrektor MOPS trzymają pluszowe skrzaty przygotowane przez ŚDS MOPS, a prelegent Daniel Mróz trzyma statuetkę

Grupa osób podczas przerwy rozmawiających pod sceną, na mównicy technik wraz z prelegentem zmieniają laptopa.

Grupy osób stojacych przy ścianie wzdłóż korytarza podczas przerwy rozmawiają ze sobą

Cztery pracowników socjalnych stojących przy stole z teczkami (gadżetami na konferencję) spoglądają w stronę aparatu

Grupa osób stojących przy stole pełnym teczek i długopisów gdzie wydawane są przez wolontariuszkę. W tle prelegent Danie Mzór spoglądający na magnetyczne przypinki z pozytywnym przesłaniem

Daniek Mróz stojący między wolontariuszką a osobami zaintereowanymi gadżetami uśmiecha się do osoby robiącej zdjęcie.

Dwie kobiety i jeden meżczyzna stojący przy teczkach z logiem MOPS'u spoglądają na teczki. Obok stoi wolontariuszka

Ujęcie ukazuje ludzi idących do góry po schodach na konferencję. Przed wejściem otrzymują przypinki magnetyczne z pozytywnym hasłem

Kobieta o rudych włosach w ręce trzyma białą teczkę z gadżetami

Czwrótka wolontariuszy w żółtych koszulkach z niebieskim logiem stojąca za stołem, w ręku trzymają teczki, obok Bożena Bielińska główny specjalista w MOPS

Sędzia Anna Maria Wesołowska trzyająca teczkę, spogląda na osobę robiacą zdjęcie, w tle wolontariusze oraz osoba która losuje przypinkę magnetyczną

Dwie kobiety, jedna o ciemnych włosach w okularach, druga blondynka - obie mające na twarzy pełen uśmiech

Wójt Gminy Magdalena Forc-Cherek w ciemnym żakiecie uśmiechająca się, obok niej sędzia prelegent Anna Maria Wesołowska spoglądająca przed siebie

Grupa osób siedząca na auli wpatrująca się w pokaz slajdów. Ujęcie na twarze uczestników

Grupa osób siedząca na auli wpatrująca się w pokaz slajdów. Ujęcie z oddali na twarze uczestników

Uczestnicy, którzy siedzą na auli wpatrują sie w stronę mówinicy

Uczestnicy w tym pierwszy rząd dla dyrektorów, prelegentów, urzędników, wójta

Trener Barbara Liedtke-Kątnik trzymająca statuetkę złote drzewko, które w podziękowaniu otrzymała od prowadzących konferencję

Na scenie Daniel Mróz spacerując z mikrofonem nad nim wielki ekran projekcyjny wyświetlający pokaz slajdów

Ujęcie od dołu ku górze ukazuje ilość osób na auli (większość to kobiety). Wszystkie osoby z uwagą słuchają prowadzącego

Prezydent miasta Janusz Stankowiak, dyrektor PCPR Bartosz Szadokierski oraz inne osoby siedzące na aulii

Na scenie prelegent prowadzi wykład, przed nim aula wypełniona ludzmi, przy scenie skrzaty, zielone tuje oraz drobne upominki dla prelegentów

Stoisko Świąteczne ŚDS Starogard Gdański za stolami podopieczni promujący swoją twórczość, sprzedający różne rękodzieła

Prelegent Marcin Szulc przy mównicy nad nim wyświetlany jest pokaz slajdów

Prelegentka Magdalena Dittmer na scenie podczas wystąpienia

Magdalena Dittmer na scenie podczas wystiąpienia obok rollupy MOPS, Starogardu oraz Stowrzyszenia Można Inaczej

Prelegent Iwona Lewandowska na mówinicy nad nią duży ekran projekcyjny, a na nim "Nadopiekuńczość - co zabiera dziecku".

Prelegent sędzia Anna Maria Wesołowska stoi na scenie, w ręku trzyma mikrofon, spogląda na bok, ubrana w czarny żakiet i białą koszulkę

Na scenie prelegenci oraz zaproszeni goście odpowiadają na pytania prowadzącej

Więcej fotografii pod linkiem: Kliknij aby przejść do podstrony z projektam.

19 listopada br. w tut. Ośrodku odbyły się zajęcia warsztatowe z psychologiem organizowane w ramach projektu socjalnego pt. „Dziecko tu i teraz – inwestycja w przyszłość”. Za nami spotkanie dające rodzicom dużą świadomość własnych działań i reakcji, a co najważniejsze uświadamiające jak trudną sztuką jest rozmowa z dzieckiem.

 

W trakcie wtorkowych zajęć prowadząca Barbara Liedtke-Kątnik, specjalista w dziedzinie komunikacji na linii rodzic-dziecko, podpowiadała rodzicom jak sprawić by dziecko ich słuchało i rozumiało to co się do niego mówi, jak prowadzić rozmowę, jakim tonem mówić, w jaki sposób się wysławiać, a także jak przedstawiać swoje argumenty, prośby, uczucia i przeżycia. Dopełnieniem wskazówek były scenariusze i rady dotyczące prowadzenia rozmów.

„Dzięki praktycznej wiedzy zdobytej w trakcie warsztatów szczera i otwarta rozmowa z dzieckiem nie powinna być już dla rodziców problemem” – podsumowuje Joanna Treder, jedna z autorek projektu.

 „Ponadto w tym dniu mieliśmy okazję gościć Pana Jacka Wołczak – trenera Klubu Sportowego Beniaminek 03, który zachęcał rodziców do zapoznania się i skorzystania z ofert zajęć sportowych dostępnych na terenie naszego miasta. Podczas swojego wystąpienia wskazywał jak wszechstronne korzyści dla rozwoju społecznego i osobistego dziecka ma przynależność do grupy sportowej” - dodaje Monika Kościelnik-Stypa, druga z autorek projektu.

2 grudnia 2019 r. w ramach projektu odbędą się ostatnie zajęcia zatytułowane „Rodzina jako miejsce budowania tożsamości, skuteczności i odporności dziecka.” W trakcie spotkania podsumujemy realizację dotychczasowych działań projektowych i zbierzemy propozycje dotyczące tematyki kolejnych projektów socjalnych.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o godz. 17.00

 

Grupa uczestników spotkania siedzi przy dużym białym stole i wysłuchuje siedzącego trenera.

Tylko do 31 grudnia br. posiadacze tradycyjnej Karty Dużej Rodziny (KDR) bezpłatnie mogą ubiegać się o przyznanie dodatkowej elektronicznej formy Karty.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest również w formie aplikacji na telefon – mKDR. Jej posiadanie ułatwia korzystanie z ulg i zniżek przysługujących rodzinom wielodzietnym oraz pozwala lokalizować miejsca, w których są one udzielane. Osoby, które uzyskały tradycyjną KDR do końca 2017 r. mogą zawnioskować o mKDR bez ponoszenia dodatkowej opłaty tylko do końca 2019 r. Gdy jednak zgłoszą się do gminy po 1 stycznia 2020 r., domówienie kolejnej formy KDR wiązało będzie się z opłatą 9,21 zł.

 

Ogłoszenie o terminach wypłat świadczeń w Listopadzie 2019

Komunikat:

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Listopadzie 2019:


Świadczenia wychowawcze - 19-22.11.2019 r.
Świadczenia rodzinne - 27-29.11.2019 r.
Fundusz alimentacyjny - 27-29.11.2019 r.

Ważny komunikat:

- Informujemy, że wnioski o POMOC SPOŁECZNĄ złożone do dnia 6 grudnia bieżącego roku zostaną rozpatrzone w 2019 r., natomiast wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w styczniu 2020 roku.

- Informujemy, że zasiłki z terminem wypłaty przypadającym na dzień 25 grudnia 2019 r. będą wypłacane w dniu 19 grudnia 2019 r.