Integracyjny Przegląd Kabaretowy ,, Złota jesień humorem się niesie” Środowiskowych  Domów Samopomocy MOPS w Starogardzie Gdańskim odbył się 17 października 2019 roku po raz XIII, co wcale nie oznacza że był  pechowy, wręcz przeciwnie zainteresowanie spotkaniem integracyjnym  nie maleje i z roku na rok cieszy się dużą popularnością - mówi Aleksandra Formela kierownik placówki specjalistycznej MOPS w Starogardzie Gdańskim.

W tym roku na scenie Starogardzkiego Centrum Kultury  zaprezentowało się 16 zespołów teatralnych reprezentujących m. in.  Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz  Środowiskowe Domy Samopomocy z Kalisk, Kleszczewa, Skarszew, Starogardu Gdańskiego, Malborka, ponadto grupa  reprezentująca  Specjalny  Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy  w Starogardzie Gdańskim,    Młodzieżowy Zespół Teatralny ,,Napararawan” działający przy SCK oraz reprezentacja Dziennego Domu Senior + MOPS w Starogardzie Gdańskim - na przeglądzie integracyjnym po raz pierwszy oraz Przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych oddział w Starogardzie Gdańskim. Przegląd  to okazja do zaprezentowania swoich możliwości artystycznych oraz dobrej zabawy. Mimo jesiennej zadumy  w SCK zagościły radość, uśmiech wspólna zabawa. Biletem wstępu na salę był  dobry nastrój i pozytywne myślenie,  innych myśli na tej salę nie dopuściliśmy  do głosu - dodaje pani Formela organizator spotkania.

W tym roku przegląd rozpoczął zespół reprezentujący gospodarza imprezy tj. Blue Mc z utworem ,,Przebij pionę”, który powstał na  potrzeby XIV Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych  POZA POZY Gdańsk 2019. Utwór ten to manifest,  który niebawem bo 22 października 2019 roku  wybrzmi  na scenie Europejskiego Centrum Solidarności. Tekst utworu napisany przez pracowników ŚDS panią Monikę Labon i Bartosza Stawowego mówi o czymś niezwykle ważnym dla osób niepełnosprawnych bo o tolerancji, wolności, o  potrzebie bycia autentycznie  obecnym w społeczności lokalnej i świadomości innych ludzi. Jesteśmy z niego bardzo dumni i utożsamiamy się z nim - podsumowuje pani Formela.

W tym roku imprezie integracyjnej współtowarzyszył konkurs plastyczny ,, Jesienne Pozdrowienia”. Nadesłane licznie, kolorowe pocztówki wypełniły w dniu przeglądu wnętrze SCK. Spośród nadesłanych prac, JURY nagrodziło 5 z nich. Zwycięzcami konkursu zostali: pani Kazimiera Sędziak reprezentująca Dzienny Dom Senior + MOPS w Starogardzie Gdańskim, pani Izabela Ossowska reprezentująca ŚDS MOPS w Starogardzie Gdańskim, słuchacze Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim oraz pani Emilia Czaplewska  i Przemysław Łopatniuk reprezentanci Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Skarszewach.

Przedsięwzięcie swoją obecnością i pomocą wsparli niezawodni słuchacze starogardzkiej szkoły policealnej w Kocborowie - kierunek terapia zajęciowa- przyszli adepci zawodu terapeuta zajęciowy, z którą ośrodki wsparcia organizator spotkania od wielu lat współpracują w ramach m. in. organizowanej praktyki zawodowej. Kolorowe, radosne spotkanie artystyczne sprawiło, że integracja i przesłanie utworu ,, Przebij pionę” stało się faktem.

Sporządziła
Aleksandra Formela
kierownik placówki specjalistycznej
MOPS w Starogardzie Gdańskim

Niżej prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia:

Kolorowe pocztówki wiszące na sznurkach przedstawiają jesień, w tle ciemne płótno.

Na scenie parę osób w tym pani Dykretor MOPS w Starogardzie Gdańskim Urszula Ossowska otwierająca to wydarzenie

Tańczący uczestnicy przeglądu, ubrani na kolorowo, pod sceną oglądające przedstawienie dzieci

Kobieta w zielonej marynarce mówiąca do mikrofonu, a za nią grupa dzieci przygotowująca się do występu.

Kobieta stojąca na scenie ubrana w kolorowy niebieski fartuch, stoi z rozciągniętymi na bok rękoma gdzie trzyma 2 siatki z kolorowym motywem kociewskim

Kobieta ubrana w kolorowy fartuch zmiana ta scenie. W tle dekoracje oraz osoba mówiąca do mikrofonu

Sześć kobiet oraz trzech mężczyzn w staropolskich strojach występuje na scenie (śpiewają)

Kolejna grupa artystów występująca na scenie

Grupa sześciu artystów przebrana występuje na scenie. Na pierwszym planie kobieta przebrana za kurczaka

Grupa uczestników z ŚDS MOPS ze Starogardu Gdańskiego ubrana w kolorowe ubrania z czapkami na głowach oraz ciupagami występują na scenie

 

 

Od  1 października 2019 r. działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat, jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl.

Plakat informacyjny infolinii:

Plakat informacyjny tekstem oraz numerem infolinii.

Test z plakatu poniżej:

800 080 222
Całodobowa bezpłatna linia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli
JESTEŚ DZIECKIEM LUB NASTOLATKIEM? JESTEŚ RODZICEM LUB OPIEKUNEM?

 • masz problemy w szkole lub w domu?
 • potrzebujesz z kimś porozmawiać?
 • czujesz się przygnębiony?
 • jesteś ofiarą przemocy?
 • myślisz, że jest z Tobą coś nie tak?
 • masz problem z dzieckiem, dorastającym nastolatkiem i nie wiesz jak mu pomóc?

Zadzwoń na całodobową, bezpłatną linię dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i skorzystaj z pomocy. Konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, doradzą, co możesz zrobić w swojej sytuacji. Nie musisz się przedstawiać, masz zapewnioną dyskrecję. Nie chcesz rozmawiać przez telefon? Opisz swój problem w wiadomości i wyślij na adres www.liniadzieciom.pl. Możesz też porozmawiać na czacie.


Plakat informacyjny :

Plakat NGO

Tekst z powyższego plakatu poniżej:

Numer telefonu na infolinię: 800 080 222.
Zadzwoń na całodobową, bezpłatną infolinię dla dzieci i młodzieży oraz skorzystaj z pomocy! Konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, doradzą, co możesz zrobić w swojej sytuacji. Nie musisz się przedstawiać, masz zapewnioną dyskrecję. Jeżeli nie chcesz rozmawiać przez telefon - wejdź na stronę telefonu www.liniadzieciom.pl i opisz swój problem w wiadomości. Możesz też porozmawiać na czacie.PAMIETAJ! INFOLINIA JEST BEZPŁATNA I CAŁODOBOWA.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Pomoc rodzin wpierających określona jest w art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).
Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
 • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, pomocy dzieciom w nauce, zarządzania budżetem rodziny oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
 1. złożyć wniosek w tej sprawie w MOPS Starogard Gdański;
 2. umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w Starogardzie Gdańskim;
 3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora MOPS w Starogardzie Gdańskim na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 4. podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd. tel. 58-5612938.

Wzór wniosku w formacie .PDF:
Wniosek rodzin wspierających (686.55 KB)

Przed nami kolejny okres zimowy. Szczególnym zainteresowaniem powinno się obejmować osoby bezdomne. Pomimo aktualnie sprzyjających warunków atmosferycznych ta pora roku jest bardzo trudna dla osób pozostających bez dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne jak również możliwość pojawienia się ujemnych temperatur mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu co bezpośrednio zagraża życiu.


W dniu 11 października 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim po raz kolejny zorganizował spotkanie w którym wzięli udział przedstawiciele Straży Miejskiej oraz starogardzkiej Policji. W trakcie przeprowadzonych rozmów poza wymianą dotychczasowych doświadczeń i wskazaniu miejsc gromadzenia się osób bezdomnych, ustalono plan skoordynowanych działań mających na celu objęcie osób bezdomnych kompleksowym wsparciem.


Zaplanowanym działaniem będzie między innymi regularne monitorowanie miejsc niemieszkalnych, pustostanów oraz altan działkowych w których gromadzą się osoby bezdomne. To działanie realizowane przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pozwoli na dotarcie z pomocą do osób bezdomnych pozostających poza schroniskami. Poza godzinami pracy Ośrodka oraz w dni wolne od pracy funkcjonariusze starogardzkiej Policji również będą monitorowali wskazywane miejsca. Osoby bezdomne, które odmówią przyjęcia skierowania do schroniska dla osób bezdomnych i zimą będą przebywały na terenie Starogardu Gdańskiego będą mogły otrzymywać gorący posiłek od poniedziałku do piątku oraz suchy prowiant na soboty i niedziele.

W okresie niskich temperatur umożliwione będzie również korzystanie z zabiegów higieniczno–sanitarnych oraz uzyskanie niezbędnej odzieży dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych - ta forma wsparcia będzie świadczona przez Zespół CARITAS przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Lubichowskiej 56. Do 30 czerwca 2020 roku MOPS na mocy podpisach umów, współpracuje ze schroniskami w Grudziądzu, Smętowie Granicznym, Gdańsku, Nowym Stawie i Borowym Młynie. Ta współpraca gwarantuje zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego. Osoba bezdomna, która wyrazi chęć skierowania do schroniska może zostać skierowana do jednej z wymienionych placówek. Jednak warunkiem otrzymania wsparcia w formie tymczasowego miejsca noclegowego jest bycie trzeźwym i zachowanie trzeźwości podczas pobytu w placówce. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Apelujemy, aby każdą informację o osobach, których sytuacja w naszej ocenie jest trudna, nietypowa i wymagająca interwencji, przekazali Państwo służbom pomocowym. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę, a nawet uratować zdrowie i życie osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

 

 1. Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd.
  ul. Bohaterów Getta 2
  tel. 58 737-02-22
  tel. alarmowy 112 (całodobowo)
  2. Straż Miejska w Starogardzie Gd.
  ul. Kolejowa 5A
  tel. 58 530-60-95 (poniedziałek – sobota w godz. 6:00 – 22:00; niedziela 14:00-22:00)
  tel. alarmowy 986 (poniedziałek – sobota w godz. 6:00 – 22:00; niedziela 14:00-22:00)
  3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.
  Al. Jana Pawła II 6
  tel. 58 562- 44-58 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:30)
W dniu 17 października 2019 roku o godzinie 11:00 odbędzie się XIII Integracyjny Przegląd Kabaretowy pt. "Złota jesień humorem się niesie". Serdecznie wszystkich zapraszamy na to wydarzenie, które będzie odbywało się w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim.

 

Plakat z tekstem - zaproszenie na trzynasty przegląd kabaretowy

We wtorek 8 października br. w Ośrodku odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe zorganizowane w ramach projektu socjalnego pt. „Dziecko tu i teraz - inwestycja w przyszłość”.

Głównym celem zajęć było przedstawienie rodzicom różnych postaw wobec własnych dzieci: wspierających i destrukcyjnych. Uczestnicy spotkania mieli okazję przedyskutować swoje podejście do wychowywania dzieci, a wspierała ich w tym prowadząca spotkanie Pani Barbara Liedtke-Kątnik - psycholog, świetny specjalista, zaangażowana i kreatywna osoba.

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniach? Zajęcia to wykłady, a także ćwiczenia praktyczne, scenki, projekcje filmów pokazujące jak zachować się w konkretnej sytuacji; to odpowiedzi na konkretne pytania rodziców: jak nauczyć dzieci odpowiedzialności, samodzielności i poczucia własnej wartości, jak być kompetentnym, rozumiejącym, słuchającym, motywującym i wspierającym rodzicem czy też jak świadomie budować relacje z dziećmi.

- W trakcie wtorkowych warsztatów ich uczestnicy zdobyli wiedzę jak budować relacje i więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi. Otrzymali cenne podpowiedzi dotyczące sposobu postępowania z dziećmi tak, by wybierały najlepsze dla nich rozwiązania, nie stosując przy tym presji, groźby i agresji - mówi Joanna Treder, specjalista pracy socjalnej, jedna z autorek projektu.

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu pod tytułem „Jak skutecznie pracować z trudnymi emocjami dziecka w różnych sytuacjach życiowych, a jak z własnymi?”, które odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 22 października br. o godz. 17.00. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z terminami kolejnych spotkań, które zostały przewidziane co 2 tygodnie, aż do 3 grudnia br. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej MOPS-u i profilu na Facebooku Ambasador dziecka - dodaje druga autorka projektu, pracownik socjalny Daria Nadolska.

 

Kliknij aby poznać szczegóły zapisów oraz terminy spotkań dotyczące projektu.

 

Uczestnicy spotkania siedzący na sali konferencyjnej słuchają pani psycholog.

Uczestnicy spotkania oglądają wyświetlaną projekcję na sali konferencyjnej MOPS.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, od 2017 roku rozszerzył ofertę pomocy środowiskowej dla osób samotnych - seniorów, w formie działań Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego.

Wolontariat opiekuńczy jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez Ośrodek potrzeby osób samotnych, starych, niesamodzielnych - mieszkańców miasta Starogard Gdański.

Jakie są to potrzeby?

- Największą jest potrzeba obecności drugiego człowieka. Kogoś, kto bez pośpiechu posiedzi obok i porozmawia o sprawach ważnych i błahych, z kim można wyjść na spacer, przeczytać gazetę lub książkę, pograć w karty czy szachy albo wspólnie obejrzeć TV. Z kim można po prostu spędzić wspólnie czas – mówią Ilona Walendziak i Aleksandra Formela - grupa robocza Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego w starogardzkim Ośrodku Pomocy Społecznej - właśnie to dajemy osobom starszym, samotnym.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma chęci i czas by zaangażować się w działalność na rzecz osób lub instytucji. Istnieje wiele możliwości takiego zaangażowania. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej diagnozując potrzeby środowiskowe stawia na wolontariat opiekuńczy czyli  bezpośrednie towarzyszenie osobom starszym.

- Osoby, które chcą w ten sposób wspierać seniorów, uzyskają w naszym Ośrodku merytoryczne wsparcie. Będą przeszkolone w zakresie udzielania pomocy - dodaje pani Ilona.

W wolontariat opiekuńczy mogą zaangażować się osoby pełnoletnie, jeszcze aktywne zawodowo, ale też emeryci, którzy mają pokłady energii do działania i pragną być aktywni w swojej społeczności lokalnej.

Aby zostać wolontariuszem w ramach Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego należy skontaktować się z w w/wym. osobami pod nr telefonu  (58) 562-09-48 lub 501 309 968.

Szczegółowe formy pomocy i zaangażowania wolontariuszy  ustalane będą  z koordynatorem wolontariatu.

Nabór kandydatów do wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w roku 2019/2020 jest ciągły.

Jeżeli jesteś gotowy: nieść pomoc, rozmawiać z drugim człowiekiem, spędzać czas z innymi, poprawić sytuację osób starszych w naszym mieście, nie zwlekaj czekamy na Ciebie!

 

Plakat, ogłoszenie zachęcające do zostania wolontariuszem

Niżej tekst z plakatu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Ogłasza Nabór Wolontariusz.

Jeżeli jesteś osobą:

 • odpowiedzialną
 • komunikatywną
 • energiczną
 • mającą +18 lat
 • chcącą pomagać innym
 • mającą wolny czas
 • chętną by chodzić na spacery, rozmawiać, czytać

Jeżeli chcesz:

 • pomagać w opiece nad seniorami
 • pracować w zespole ludzi zaangażowanych w pomoc innym
 • zdobywać doświadczenia i umiejętności
 • odczuwać satysfakcję
 • zadbać o swój rozwój osobisty i zawodowy


Przyjdź do nas i zostań wolontariuszem seniorów:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

al. Jana Pawła II 6

Osoby do kontaktu: Walendziak Ilona 501-309-968 oraz Formela Aleksandra 5620948

Termin naboru: W roku 2019 nabór ciągły

Lokalny Wolontariat Opiekuńczy

W miniony piątek 27.09.2019 w Starogardzkim Centrum Kultury odbył się wernisaż malarstwa Aleksandry Szmaglińskiej od kilku lat aktywnej  uczestniczki  zajęć Środowiskowego  Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim. Wszystkie wyeksponowane, niezwykle kolorowe  prace namalowane zostały farbą olejną.

Swoje zdolności przez długi okres Ola rozwijała pod czujnym okiem artystów m. in. Ireny Zagórskiej i Józefa Olszynki. Kilka z wyeksponowanych obrazów powstało właśnie w tym okresie. Obecnie kontynuuje rozwój swoich pasji w ŚDS MOPS podczas zajęć/warsztatów indywidualnych oraz grupowych. - Jest wielką inspiracją dla swoich kolegów i koleżanek. - Poza talentem plastycznym jest bardzo rytmiczna, uwielbiająca taniec i występy na scenie w ramach organizowanych w ośrodku wsparcia działań teatralnych. Aleksandra jest niezwykle życzliwą i koleżeńską osobą. Z całą pewnością można stwierdzić, że jest to indywidualistka z pomysłem na siebie. Jesteśmy bardzo dumni z utalentowanej uczestniczki naszego domu i cieszymy się wspólnie z jej sukcesów. – mówi Aleksandra Formela kierownik placówki specjalistycznej MOPS

Na wernisaż przybyło wielu gości m. in. przedstawiciele Starogardzkiego Centrum Kultury wspólnie z dyrektorem Ewą Roman, przedstawiciele Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS przy al. Jana Pawła II 5 i 6, ul. Pelplińskiej 3, przyjaciół z Dziennego Domu Senior + MOPS przy ul. Hallera 19 z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszulą Ossowską, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji oraz ważni tego dnia członkowie najbliższej rodziny artystki.

Do tej pory prace Oli brały udział w kilku wystawach zbiorczych organizowanych przez ŚDS MOPS w okresie około świątecznym tj. wielkanocnym oraz bożonarodzeniowym. Ola to też kilkakrotna zwyciężczyni konkursów na najciekawszą pracę o tematyce świątecznej oraz zwyciężczyni pierwszego miejsca w konkursie kartek dla hospicjum.

Jesteśmy również bardzo wdzięczni, że współpraca Środowiskowego Domu Samopomocy i Starogardzkiego Centrum Kultury umożliwia promowanie aktywności oraz możliwości osób niepełnosprawnych.

Wystawa będzie dostępna dla osób odwiedzających SCK do 18.10.2019 roku.

Aleksandra Formela kierownik ŚDS oraz Aleksandra Szmaglińska autorka obrazów podczas wręczania kwiatów

Aleskandra Szmaglińska oraz Józef Olszynka oglądający wspólnie pracę Oli podczas wernisażu

Długa kolejka osób chcących pogratulować Oli Szmaglińskiej za wykonane obrazy

Ilona Walendziak kierownik Dziennego Domu Senior+ gratulująca Oli podczas wernisażu. W tle uczesnik ŚDS.

Kierownicy jednostek oraz Aleksandra, Józef Olszynka pozują do zdjęcia. W tle obrazy Oli

Aleksandra Szmaglińska wraz z rodziną pozują do zdjęcia. W tle jej obrazy

Ewa Roman dyrektor SCK w Starogardzie Gdańskim podczas przemówienia. Za nią dyrektor MOPS w Starogardzie Gdańskim Urszula Ossowska.

Dyrektor MOPS Urszula Ossowska podczas przemówienia na wernisażu.

Józef Olszynka podczas przemówienia oraz wręczania kwiatów autorce obrazów. Obok Aleksandry kierownik ŚDS

24 września 2019 roku odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej pierwsze spotkanie zorganizowane w ramach projektu socjalnego „Dziecko tu i teraz – inwestycja w przyszłość”. Rodzice dowiedzieli się jak rozpoznawać i właściwie zaspokajać potrzeby dziecka na różnych etapach jego rozwoju psychospołecznego.

Prowadząca spotkanie psycholog Pani Barbara Liedtke-Kątnik, dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu, charyzmie i poczuciu humoru zaangażowała wszystkich uczestników do aktywnego udziału w spotkaniu, dyskusji, wymianie doświadczeń oraz w otwarciu się i podzieleniu wątpliwościami czy nurtującymi problemami związanymi z wychowywaniem dzieci.Aktywność i frekwencja potwierdziły nam zapotrzebowanie na rozmowy z rodzicami o tym jak wychowywać dzieci, jak też na rozmowy między rodzicami w obecności specjalistów.

Grupa osób zainteresowanych spotkaniem siedząca przy dużych białych stołach, słucha pani psycholog

 

- Bardzo cieszymy się z pozytywnego odbioru projektu i serdecznie zapraszamy rodziców ze Starogardu na kolejne spotkania; terminy podane są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Facebooku Ambasador dziecka - mówi Joanna Treder, specjalista pracy socjalnej MOPS Starogard Gdański, jedna z autorek projektu.

Kliknij aby poznać szczegóły zapisów oraz terminy spotkań dotyczące projektu.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 8 października 2019 r., pt. „Rodzicielski profil kompetencji – wspierające i destrukcyjne postawy wobec dziecka, o niełatwych wyborach rodzicielskich między bliskością a dystansem”.

 

W związku z prowadzonym remontem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wejście numer A będzie nieczynne wraz z numerami telefonów.

Numery do pomocy społecznej: +48 58 562 44 58 zostanie nieczynny do końca października.

Numer do dodatków mieszkaniowych: +48 58 561 29 84 zostanie nieczynny do końca października.

Wszystkich interesantów prosimy o kontakt pod numerem: +48 58 561 29 38.

Informujemy również, że dyżurka pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych zostanie przeniesione do wejścia B, gdzie będziemy przyjmować interesantów.