W związku z koniecznością zakończenia roku budżetowego informujemy, że:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku o pomoc społeczną do dnia 5 grudnia 2023 r. rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczeń nastąpi w grudniu bieżącego roku,
 • ewentualna wypłata świadczeń na wnioski złożone po 5 grudnia 2023 r. nastąpi w styczniu 2024 r.

World Adoption Day od wielu lat obchodzony jest na całym świecie. Jego inicjatorem jest Hank Fortener, który propagowanie adopcji rozpoczął poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji. To właśnie 9 listopad przypada ŚWIATOWY DZIEŃ ADOPCJI będący idealną okazją, by nie tylko uświadamiać, czym jest sam proces adopcyjny ale też obalać mity związane z przysposobieniem.

Symbolem ŚWIATOWEGO DNIA ADOPCJI jest „uśmiechnięta dłoń”, która symbolizuje pomoc i radość.

Światowy Dzień Adopcji 2023


Tego dnia rodziny na całym świecie świętują bycie razem i wspominają pierwsze spotkanie. Wiele osób rezygnuje z pomysłu adopcji ze względu na długi i mozolny proces jaki czeka rodziców adopcyjnych. Należy jednak pamiętać, że cała procedura ma na celu zapewnienie dziecku stabilnego domu i rodziców, którzy są w stanie zapewnić dziecku byt i rozwój.

Z myślą o wydarzeniu, 9 listopada planowany jest Dzień Otwarty Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, który znajduje się przy al. Gen. Józefa Hallera 14 w Gdańsku. Tego dnia będzie możliwość spotkań indywidualnych dla mieszkańców województwa pomorskiego zainteresowanych tematyką przysposobienia.

Więcej informacji dotyczących obchodów wydarzenia można uzyskać ze strony internetowej Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w listopadzie 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.11.2023 r.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osób posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji.

 

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje:

– Fundację Wolność i Demokracja
– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Kto może skorzystać z projektu:

• osoby, które z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy przybyli z Ukrainy na terytorium Polski po 01.01.2023 r. (także te osoby, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022, nie otrzymały pomocy w projekcie w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r.).
• osoby, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022, otrzymały jakąkolwiek pomoc w ramach realizacji projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r. mogą otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnych kursów nauki języka polskiego.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

1. Działalność 3 punktów koordynacyjno-informacyjnych.
Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim i ukraińskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach legalizacji pobytu oraz spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

Fundacja Wolność i Demokracja
tel. +48 519 023 817 ; tel.: +48 518 254 853; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego –
tel. 22 100 14 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
tel.+48 539 537550, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Działalność 6 punktów pomocowo-konsultacyjnych, które oferują:

 • Refundację kosztów transportu
 • Organizację bezpłatnego kursu j. polskiego
 • Bezpłatne podręczniki do nauki j. polskiego
 • Refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
 • Refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu j. polskiego
 • Refundację kosztów ewakuacji z Ukrainy do Polski
 • Konsultacje indywidualne w zakresie:
  legalizacji pobytu,
  spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce(np.: informacje o świadczeniach socjalnych w Polsce dla uchodźców, opiece zdrowotnej, wyrobieniu PESEL, praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informacje o możliwości wsparcia dla osób posiadających Kartę Polaka, również w ramach projektu “Pomoc Polakom z Ukrainy”).

Z każdej formy pomocy w ramach projektu Pomoc Polakom z Ukrainy w 2023 r. można skorzystać jednokrotnie za pośrednictwem tylko jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja lub Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego lub Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023”

Punkty pomocowo-konsultacyjne funkcjonują w:

Warszawie:

– Aleje Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa – punkt zarządzany przez Fundację Wolność i Demokracja, tel.: +48 519 023 817 tel.: +48 518 254 853. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa – punkt zarządzany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, tel. 22 100 14 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – tel. +48 539 537 550,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krakowie

– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, +48 506 006 760, 12 422 43 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
ul. Sławkowska 17, pokój 109, 31-016 Kraków

Poznaniu

– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, +48 508 113 512, 61 8531961, 61 8527121, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań

Wrocławiu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, +48 509 696 253, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Rynek 31/32, 50-102 Wrocław

Informacje na temat projektu dostępne są na stronie Fundacji Wolność i Demokracja.

Pojekt Pomoc Polakom z Ukrainy

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w październiku 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.10.2023 r.

Zapraszamy osoby chętne do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, które posiadają:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna.

1. Zapraszamy również osoby, które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z niżej wymienionych kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie,

2. ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w ppkt 3,

3. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach:

 • pedagogika,
 • psychologia,
 • politologia,
 • politologia i nauki społeczne
 • socjologia,

4. do dnia 1 listopada 2007 r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia – bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność,

5. przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskały dyplom ukończenia tych studiów.

Niżej plakat:

 

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego we wrześniu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.09.2023 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w sierpniu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 29.10.2023 r.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6 zaprasza do nauki osoby posiadające maturę, które chciałyby profesjonalnie pomagać potrzebującym.

Można bezpłatnie zdobyć dyplom w zawodzie pracownika socjalnego, nauka odbywa się weekendowo.

Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo! Informacji o nauce i rekrutacji udziela Pani Justyna Dutkiewicz, tel. 516 059 408

Dlaczego warto wybrać kolegium w Poznaniu?

 • Zawód potwierdzony dyplomem,
 • placówka publiczna,
 • atrakcyjna formy kształcenia,
 • doświadczona kadra (nauczyciele i praktycy),
 • bez ograniczeń wiekowych,
 • bez egzaminów wstępnych,
 • wymagana matura,
 • nauka od października.
 1. Nauka bezpłatna
 2. dziennie i zaocznie
 3. praca gwarantowana

Nabór od maja do września

Plakat w formacie PDF do pobrania niżej:

Plakat kolegium w poznaniu (PDF 691.4 KB)

Asystent osoby niepełnosprawnej.

Dlaczego warto wybrać kolegium w Poznaniu?

 • placówka publiczna z internatem,
 • atrakcyjna formy kształcenia,
 • doświadczona kadra (nauczyciele i praktycy),
 • bez ograniczeń wiekowych,
 • bez egzaminów wstępnych,
 • wymagane wykształcenie średnie.
 • Nauka bezpłatna - 1 rok
 • dziennie lub zaocznie
 • praca gwarantowana

Nabór od maja do sierpnia

Plakat w formacie jpg do pobrania niżej:

Plakat - asystent osoby niepełnosprawnej (PDF 602.3 KB)

Nowy okres świadczeniowy 2023/2024 w MOPS Starogard Gdański dla zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 1 lipca 2023 r. – tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2023 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez portale: EMP@TIA, ePUAP (/MOPSStarogardGd/) oraz poprzez bankowość elektroniczną, ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.

Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wnioski w formie papierowej przyjmuje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6:

 • poniedziałek - czwartek w godz. 8:00 – 15:00
 • piątek w godz. 8:00 - 13:30

ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2023 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2023 r.;
  we wrześniu i w październiku 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2023 r.;
  w listopadzie i w grudniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 29 lutego 2024 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do 30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2023r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2023 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2023 r.;
  we wrześniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2023 r.;
  w październiku 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2023 r.;
  w listopadzie 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2024 r.;
  w grudniu 2022 r. i styczniu 2024 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 29 lutego 2024 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2023 r.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023 świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2023 r.

Ważne!

Od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wyniesie 1209 zł.

 

Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletnez wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia;
 • numer telefonu, który jest pomocny do kontaktu z klientem.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.