Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lutym 2024 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.02.2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

flaga herb Polski

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników (data wpływu dokumentów do tut. Ośrodka), rodzaju niepełnosprawności oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy miejsca zamieszkania i przyznanymi środkami finansowymi.

Więcej informacji:

Pod adresem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

 2 stycznia br. ruszyła akcja „Autobus dla bezdomnych”. Osoby w kryzysie bezdomności codziennie w godzinach od 18.00 do 20.00 otrzymują w autobusie stacjonującym na parkingu przy Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny ciepły posiłek i gorące napoje. W razie potrzeby mogą również skorzystać z pomocy medycznej.

Akcję koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. W autobusie każdego dnia obecny jest pracownik socjalny, który przekazuje informację o dostępnych formach pomocy i motywuje do skorzystania z niej. Akcja potrwa do 29 lutego br.

To bardzo ważne aby w okresie zimowym nie zapominać o osobach bezdomnych, którzy z różnych powodów nie mają możliwości przebywania w warunkach mieszkalnych.

Apelujemy do mieszkańców, by przekazywali odpowiednim służbom informacje o osobach w kryzysie bezdomności i potrzebujących wsparcia. Można telefonować pod numer alarmowy 112 albo numer Straży Miejskiej 58 530-60-95 (alarmowy 986) lub do MOPS w godzinach urzędowania pod nr tel. 58 56 244 58.

Akcja autobus dla bezdomnych 2024

Akcja autobus dla bezdomnych 2024 2

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w styczniu 2024 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 29.01.2024 r.

Od dnia 02 stycznia 2024 (wtorek) do 29 lutego 2024 (czwartek) codziennie w godzinach od 18:00 - 20:00 na parkingu przy Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny zostanie podstawiony autobus MZK w, którym osoby bezdomne będą mogły spożyć gorące napoje oraz zjeść ciepły posiłek.

widok z boku bezdomnego trzymajac kubek

Obraz autorstwa Freepik

 

W dniu 22.12.2023 r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

14.12.23 r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego spotkanie pod nazwą "Hej Kolęda, Kolęda". Była to już 22 edycja spotkania dla osób ubogich, starszych i samotnych.

Spotkanie tradycyjnie odbyło się w holu Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby i było okazją do wręczenia 197 paczek świątecznych z podstawowymi produktami spożywczymi – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Drężek.

W spotkaniu tradycyjnie uczestniczył Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, który wspólnie z pracownikami Ośrodka wręczał paczki i życzył mieszkańcom pomyślności w nadchodzącym Bożonarodzeniowym i Noworoczym czasie – dodaje Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Kamysz.

Jak co roku otrzymaliśmy wsparcie Ośrodka Sportu i Rekreacji, który udostępnił nam obiekt, a także Straży Miejskiej, która zabezpieczała miejsce spotkania – którym jeszcze raz dziękujemy za współpracę.

Sporządził/a:

Joanna Treder – Koordynator asysty rodzinnej

Hej kolęda kolęda 2023 1

Hej kolęda kolęda 2023 2

Hej kolęda kolęda 2023 3

Hej kolęda kolęda 2023 4

Hej kolęda kolęda 2023 5

Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

oraz występowanie przynajmniej jednej z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej zapraszamy od 11 grudnia 2023 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem uzyskania skierowania.

Więcej informacji o Programie dostępne na poniżej podanej stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Okres jesienno - zimowy jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych. Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury osoby, które nie mają własnych domów narażone są na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu.

Pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej w ramach podejmowanych działań w każdą środę monitorują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne i zagrożone wychłodzeniem organizmu.

W trakcie przeprowadzania kontroli pracownicy socjalni oferują pomoc. Pamiętajmy, że wrażliwość ludzka oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać ten czas osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Nie bądźmy obojętni, każda pomoc ma znaczenie.

W dniu 22.12.2023 r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.