Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Godło Urzędu Marszałkowskiego, Flaga Uni Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie konsultacji edukacyjnych dla uczestniczek i uczestników Projektu pn. „Stacja Starogard Gdański, Wejherowo – usługi społeczne wsparcia rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, zwanego dalej „Projektem”.

Zamawiający informuje, że zaproszenie jest podzielone na części przypisane poszczególnym konsultacjom.

Można składać oferty na poszczególne części, bądź na wszystkie konsultacje.

Niżej umieszczono załącznik w formacie .pdf:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty (109.01 KB)
  2. Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty (30.79 KB)
  3. Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty (33.65 KB)
  4. Obowiązek informacyjny (245.72 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (590.63 KB)