Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Godło Urzędu Marszałkowskiego, Flaga Uni Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie konsultacji edukacyjnych dla uczestniczek i uczestników Projektu pn. „Stacja Starogard Gdański, Wejherowo – usługi społeczne wsparcia rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, zwanego dalej „Projektem”.

Zamawiający informuje, że zaproszenie jest podzielone na części przypisane poszczególnym konsultacjom.

Można składać oferty na poszczególne części, bądź na wszystkie konsultacje.

Niżej umieszczono załącznik w formacie .pdf:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (109.01 KB)
 2. Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty (30.79 KB)
 3. Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty (33.65 KB)
 4. Obowiązek informacyjny (245.72 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (590.63 KB)

 

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach realizacji projektu RPPM.06.02.02.22-0075/20-00 pod nazwą „Stacja Starogard Gdański - usługi społeczne wsparcia rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Niżej dokumenty do pobrania w formacie PDF:

 1. Zapytanie ofertowe (3.64 MB)
 2. Załącznik nr 1 (1.42 MB)
 3. Załącznik nr 2 (683.96 KB)
 4. Załącznik nr 3 (2.66 MB)
 5. Załącznik nr 4 (1.57 MB)

Protokół z otwarcia ofert (976.2 KB)

Unieważnienie postępowania w części 3 i części 10 (481.81 KB)

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (646.37 KB)

Listwa EU

ZP.4111.1.6.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia informacji o cenie za przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny” RPPM.06.02.02-22-0075/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański.

 1. Nazwa szkolenia: „BUDOWANIE ZESPOŁU”.
 2. Liczba uczestników: 10.
 3. Program powinien obejmować 16 godzin zegarowych w dniach 20.10.2021 r.
  i 21.10.2021 r.
 4. Harmonogram szkolenia musi być opracowany w taki sposób, aby zajęcia zaczynały się nie wcześniej niż o godz. 8:00, a kończyły się nie później niż o godz. 16:30.
 5. Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Zamawiającego.
 6. W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w formie stacjonarnej
  w zaplanowanym terminie, np. z uwagi na nowe obostrzenia związane z aktualną sytuacją pandemiczną, Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany terminu,
  o czym wybrany Wykonawca zostanie uprzednio poinformowany.
 7. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zapewni: salę szkoleniową, rzutnik, ekran.
 8. Szkolenie musi być zorganizowane z uwzględnieniem aktualnych Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia dotyczących przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2,
 9. Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu świadczącym o ukończeniu szkolenia. Certyfikaty zostaną wydane w języku polskim na papierze z logotypami projektu. Wzór Zamawiający przekaże Wykonawcy. Certyfikat musi zawierać poniższe informacje:

  a) miejsce na wpisanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia;
  b) nazwę organizatora szkolenia;
  c) nazwę szkolenia;
  d) okres realizacji;
  e) miejsce i datę wydania certyfikatu;
  f) tematy i wymiar godzin szkolenia;
  g) podpis osoby upoważnionej przez organizatora szkolenia;
  h) podpis Wykonawcy

 

 1. Wykonawca zapewni minimum jednego trenera, który będzie uczestniczył w realizacji szkolenia, posiadającego wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń odpowiadających tematyce planowanego przedsięwzięcia.
 2. Wykonawca musi dysponować osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, przygotowanie trenerskie (ukończone szkolenie, studia podyplomowe, itp.), a także przygotowanie merytoryczne
  w tematyce szkolenia właściwej dla danego zakresu (ukończone studia, studia podyplomowe, szkolenia, itp.) i posiadających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.
 4. Cena szkolenia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją szkolenia (dojazd do siedziby zamawiającego, przygotowanie szkolenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia takie jak: papier, pisaki, długopisy, etc.)
 5. Wykonawca przedstawi:

         a) cenę (wartość netto, wartość brutto, VAT) za przeprowadzenie 16 godzin zegarowych szkolenia dla 10 osób;
         b)
program tematyczny szkolenia;
         c) Cv;

 

 1. Informację o cenie wraz z programem tematycznym i cv proszę składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.10.2021 r. do godz. 12:00.

 

Załączniki:

 1. Obowiązek informacyjny (1.59 MB)

Niżej dokument w formacie PDF do pobrania:

 1. Złożenie informacji o cenie (1.1 MB)
 2. Obowiązek informacyjny (1.59 MB)

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Godło Urzędu Marszałkowskiego, Flaga Uni Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny)

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach realizacji projektu RPPM.06.02.02.22-0075/20-00 pod nazwą „Stacja Starogard Gdański - usługi społeczne wsparcia rodziny”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Diagnoza i opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju uczestników Projektu.

 1. Wszystkie dokumenty w formacie .PDF do pobrania (PDF 1.4 MB)
 2. Obowiązek informacyjny w formacie PDF do pobrania (249.19 KB)

 

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF 43.53 KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami po zmianie (PDF 1.5 MB)

20.07.2021: Protokół z otwarcia ofert (PDF 657.75 KB)

29.07.2021: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF 45.90 KB)