Dokumenty do pobrania - w formacie PDF:

2019-01-17 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019 .PDF (351.94 KB)
Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

Dokumenty do pobrania - w formacie PDF:

2018-01-19 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018 .PDF (249,07 KB)
Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania - w formacie PDF:

2017-01-17 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2017 .PDF (253,54 KB)
Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)