Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim oraz obsługi przekazów pocztowych.

 

Niżej umieszczono dokumenty do pobrania w formacie PDF, DOC oraz DOCX:

Specyfikacja Warunków Zamówienia Usługi Pocztowe (992.22 KB)

SWZ_usługi pocztowe - DOCX (76.97 KB)

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (280.29 KB)

Załącznik nr 1 OPZ usługi pocztowe - DOC (138 KB)

Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy (429.44 KB)

Załącznik nr 2 wzór umowy - DOC (136 KB)

Załącznik nr 3 Formularz oferty (193.66 KB)

Załącznik nr 3 do SWZ_Formularz oferty - DOCX (32.1 KB)

Formularz cenowy usługi pocztowe na 2023 rok - XLSX (13.98 KB)

Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (43.23 KB)

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy - DOC (57 KB)

Załącznik nr 5 oświadczenie podmiotu o braku podstaw wykluczenia (36.24 KB)

Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby - DOC (55.5 KB)

Załącznik nr 6 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w art. 125 (27.14 KB)

Załącznik nr 6 do SWZ_Oświadczenie o aktualności oświadczenia w zakresie podstaw wykluczenia - DOCX (26.77 KB)

Załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów (52.3 KB)

Załącznik nr 7 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - DOCX (27.76 KB)

Załącznik nr 8 identyfikator postępowania (10.49 KB)

Załącznik nr 8 do SWZ_Nr identyfikacyjny postępowania - DOCX (14.27 KB)

 

Ogłoszenie o zamówieniu 08dae26d-c4f9-dd2d-3b43-790010115fd5 (104.5 KB)

Obowiązek informacyjny - dla osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (61.49 KB)

Pytania część I (294,71 KB) (52.3 KB)

Odpowiedzi do pytań część I (50,88 KB)

Pytania część II (257,58 KB)

Odpowiedzi do pytań część II (16,34 KB)

SWZ po zmianach (980,06 KB)

Załącznik nr 1 po zmianach (262,11 KB)

Załącznik nr 2 po zmianach (452,27 KB)

Załącznik nr 3 po zmianach (197,23 KB)

Formularz cenowy usługi pocztowe na 2023 rok (14,26 KB)

 

Informacja o kwocie (370.59 KB)

Informacja z otwarcia ofert (366.15 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (485.54 KB)