Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim oraz obsługi przekazów pocztowych.

 

Niżej umieszczono dokumenty do pobrania w formacie PDF, DOC oraz DOCX:

Specyfikacja Warunków Zamówienia Usługi Pocztowe (992.22 KB)

SWZ_usługi pocztowe - DOCX (76.97 KB)

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (280.29 KB)

Załącznik nr 1 OPZ usługi pocztowe - DOC (138 KB)

Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy (429.44 KB)

Załącznik nr 2 wzór umowy - DOC (136 KB)

Załącznik nr 3 Formularz oferty (193.66 KB)

Załącznik nr 3 do SWZ_Formularz oferty - DOCX (32.1 KB)

Formularz cenowy usługi pocztowe na 2023 rok - XLSX (13.98 KB)

Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (43.23 KB)

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy - DOC (57 KB)

Załącznik nr 5 oświadczenie podmiotu o braku podstaw wykluczenia (36.24 KB)

Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby - DOC (55.5 KB)

Załącznik nr 6 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w art. 125 (27.14 KB)

Załącznik nr 6 do SWZ_Oświadczenie o aktualności oświadczenia w zakresie podstaw wykluczenia - DOCX (26.77 KB)

Załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów (52.3 KB)

Załącznik nr 7 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - DOCX (27.76 KB)

Załącznik nr 8 identyfikator postępowania (10.49 KB)

Załącznik nr 8 do SWZ_Nr identyfikacyjny postępowania - DOCX (14.27 KB)

 

Ogłoszenie o zamówieniu 08dae26d-c4f9-dd2d-3b43-790010115fd5 (104.5 KB)

Obowiązek informacyjny - dla osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (61.49 KB)

Pytania część I (294,71 KB) (52.3 KB)

Odpowiedzi do pytań część I (50,88 KB)

Pytania część II (257,58 KB)

Odpowiedzi do pytań część II (16,34 KB)

SWZ po zmianach (980,06 KB)

Załącznik nr 1 po zmianach (262,11 KB)

Załącznik nr 2 po zmianach (452,27 KB)

Załącznik nr 3 po zmianach (197,23 KB)

Formularz cenowy usługi pocztowe na 2023 rok (14,26 KB)

 

Informacja o kwocie (370.59 KB)

Informacja z otwarcia ofert (366.15 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (485.54 KB)

Świadczenie dla osób bezdomnych (kobiet, mężczyzn, rodzica z dzieckiem), z terenu miasta Starogard Gdański pomocy społecznej polegające na udzieleniu tymczasowego schronienia i innych usług ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu - .pdf (119.61 KB)

  1. Specyfikacja warunków zamówienia - .pdf (319.34 KB)
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - .pdf (108.4 KB)
  3. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - .pdf (27.36 KB)
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesyłek wykluczenia z postępowania - .pdf (44.17 KB)
  5. Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług - .pdf (17.82 KB)
  6. Załącznik nr 5 - wzór umowy - .pdf (168.04 KB)
  7. Załącznik nr 6 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych - .pdf (498.75 KB)
  8. Obowiązek informacyjny - dla osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - .pdf (89.93 KB)
  9. SWZ_Nr identyfikacyjny postępowania (14.45 KB)

Informacja o zmianie terminu otwarcia oferty (464.53 KB)

Informacja o kwocie którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie postępowania (351.06 KB)

Informacja z otwarcia ofert (521.63 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (473.53 KB)

Dostawa talonów (bonów) żywnościowych oraz podarunkowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

Wszystkie informacje na Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Dostawa talonów (bonów) żywnościowych oraz podarunkowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

Wszystkie informacje na Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

2020-01-03 Starogard Gdański: Dostawa talonów (bonów) żywnościowych oraz podarunkowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Numer ogłoszenia: 500509-N-2020; data zamieszczenia: 2020-01-03

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2020-01-03  Treść ogłoszenia (458KB)
2020-01-03  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (438KB)
2020-01-03  załącznik nr 1 (52KB)
2020-01-03  załącznik nr 2 (21KB)
2020-01-03  załącznik nr 3 (22KB)
2020-01-03  załącznik nr 4 (60KB)
2020-01-03  załącznik nr 5 (91KB)
2020-01-03  załącznik nr 6 (131KB)
2020-01-03  Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. (555KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (423.62 KB)

2018-12-20 Starogard Gdański: Dostawa talonów (bonów) żywnościowych oraz podarunkowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.


Numer ogłoszenia: 663633-N-2018; data zamieszczenia: 2018-12-20

Pliki w formacie .PDF do pobrania:
2018-12-20  Treść ogłoszenia (558KB)
2018-12-20  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5441KB)
2018-12-20  Załącznik nr 1 (576KB)
2018-12-20  Załącznik nr 2 (235KB)
2018-12-20  Załącznik nr 3 (223KB)
2018-12-20  Załącznik nr 4 (538KB)
2018-12-20  Załącznik nr 5 (802KB)
2018-12-20  Załącznik nr 6 (1357KB)
2018-12-31  Informacja z otwarcia ofert (36KB)
2018-12-31  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (32KB)
2019-01-08  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1110KB)