Dostawa 50 sztuk „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta Starogard Gdański w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu” - w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Niżej umieszczono załączniki w formacie .pdf:

  1. Zaproszenie do składania ofert (267.31 KB)
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (101.9 KB)
  3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy (235.24 KB)
  4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna

Pytania i odpowiedzi (1.22 MB)

Pytania i odpowiedzi do zaproszenia do składania ofert - część II i przedłużenie terminu składania ofert (883.28 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (387 KB)

Unieważnienie zaproszenia do złożenia oferty (402.03 KB)

Podkategorie