Pliki do pobrania w formacie .PDF:

2020-01-12 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 (326.7 KB)
Sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 poz.2019)

2020-01-10 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2020 .PDF (367.69 KB)
Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 poz.1843)

 

2022-01-27 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022 . PDF (1,46 MB)

 

Podkategorie