Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

 

Niżej załączono dwa informatory w formacie .PDF dotyczące programu 500+:

  1. Krótki informator programie Rodzina 500+ (179.11 KB)
  2. Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500+ (156.08 KB)