Świadczenie wychowawcze

Od roku świadczeniowego 2022/2023 świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lutego drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków.

Informacje dotyczące Świadczenia Wychowawczego (500+) na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych