Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w wysokości 153 zł, na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Od 1 listopada 2018 r. nastąpi wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 184,42 zł , a począwszy od 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wyniesie 215,84 zł

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:
  • niepełnosprawne dziecko,
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia,
  • osoba, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
  • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.


Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.