Grupa specjalistów podejmująca współpracę w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.


Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 409/09/2019 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 września 2019 r. ze zmianami.

Aktualny skład zespołu:

 1. Maria Langowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim (Sekretarz Zespołu);
 2. Teresa Gilla – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim (Przewodnicząca Zespołu);
 3. Lucyna Kubalak-Wojciechowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
 4. Monika Kościelnik-Stypa - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
 5. Aurelia Chyła – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim;
 6. Izabela Orlikowska - Kawska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 7. Arkadiusz Szarafiński - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim;
 8. Beata Podwojska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim;
 9. Beata Malinowska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim;
 10. Alicja Jakubus – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim;
 11. Iwona Stryjek – przedstawiciel Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim;
 12. Aurelia Jankowska – przedstawiciel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie;
 13. Weronika Chlistowska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej - Płaczek w Starogardzie Gdańskim;
 14. Marzena Prezlata – przedstawiciel „MEDPHARMA” Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Starogardzie Gdańskim
 15. Iwona Lewandowska – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim;
 16. Karolina Przybyłowicz - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim;
 17. Robert Czerniga – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim;
 18. Sebastian Jankowski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim;
 19. Agnieszka Buczyńska - przedstawiciel Prezydenta Miasta Starogard Gdański, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański.
 20. Anna Kochanowska - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.