Grupa specjalistów podejmująca współpracę w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.


Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 535/11/2022 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 18 listopada 2022 r. ze zmianami.

Aktualny skład zespołu:

 1. Maria Langowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim (Sekretarz Zespołu);
 2. Lucyna Kubalak-Wojciechowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim;
 3. Ewa Szynalewska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim;
 4. Magdalena Kanka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim;
 5. Aurelia Chyła – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim;
 6. Izabela Orlikowska - Kawska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 7. Beata Podwojska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim;
 8. Beata Malinowska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim;
 9. Alicja Jakubus – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim;
 10. Aurelia Jankowska – przedstawiciel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie;
 11. Marzena Kraśniewska - przedstawiciel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie;
 12. Weronika Chlistowska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej - Płaczek w Starogardzie Gdańskim;
 13. Karolina Przybyłowicz - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim;
 14. Adam Tempski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim;
 15. Tomasz Rocławski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim;
 16. Agnieszka Buczyńska - przedstawiciel Prezydenta Miasta Starogard Gdański, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański.
 17. Anna Kochanowska - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim (Przewodnicząca Zespołu);

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.