Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  oferuje pomoc dzieciom i ich rodzicom/opiekunom. Pomoc ma formę indywidualnych i grupowych spotkań dla dzieci w trudnych sytuacjach życiowych, dla dzieci krzywdzonych, dla dzieci, wobec których wszczęte zostały procedury prawne lub które są uzależnione od Internetu. Pomoc dla rodziców, opiekunów lub  nauczycieli w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia doświadczania przez dzieci i młodzież agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wykorzystywania seksualnego, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, uzależnień, depresji, myśli samobójczych lub zaburzeń odżywiania.

Telefon zaufania dla dzieci 116 111 (poniedziałek-niedziela w godz. 12.00 – 2.00)

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100 (poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 15.00). więcej informacji i kontakt online przez stronę internetową dla rodziców i dzieci w sprawach bezpieczeństwa dzieci.

 

Więcej informacji na temat wsparcia udzielanego przez Fundację na stronie https://fdds.pl