„Dziecko tu i teraz – inwestycja w przyszłość” to projekt socjalny, którego pierwsza edycja była realizowana przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim od września do grudnia 2019 r.Od września do listopada 2022 r. Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej tut. Ośrodka zrealizował drugą edycję projektu dedykowanego mieszkańcom Starogardu Gdańskiego zainteresowanym lepszą jakością opieki nad dzieckiem i wychowania dziecka.

W ramach projektu zorganizowano cykl 5 spotkań edukacyjno-psychologicznych w formie warsztatowej. Łącznie w zajęciach wzięło udział 29 mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Spotkania były prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa – Panią Barbarę Liedtke-Kątnik, specjalistę z zakresu komunikacji, motywacji, rozwiązywania konfliktów i budowania relacji. Tegoroczne zajęcia, podobnie jak ich pierwsza edycja, spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Realizacja projektu uwidoczniła potrzebę dalszej organizacji tego typu zajęć, które umożliwiają zdobycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń.

Zajęcia miały na celu:

 • wsparcie rodziców w procesie zdobywania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych;
 • podniesienie kompetencji rodzicielskich tak, aby przeciwdziałać problemom wychowawczym;
 • uświadomienie rangi rodziny w życiu dziecka
 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat ich praw i obowiązków;
 • wskazanie jak prawidłowo wypełniać funkcje rodzicielskie;
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego potrzeb;
 • uświadomienie jak zachowanie rodzica i relacje w rodzinie wpływają na dziecko oraz jak mądrze podejmować decyzje, aby utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi;
 • wskazanie jak rozsądnie spełniać oczekiwania dzieci oraz wprowadzać je w otaczający świat, w taki sposób, aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji;
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat: relacji rodzinnych, atmosfery domu rodzinnego, potrzeb dzieci i każdego członka rodziny;
 • wzrost świadomości dot. metod samokontroli w sytuacjach kryzysowych i problemach wychowawczych.

Tematyka spotkań była zgodna z założeniami projektu, tj.

 1. Jak budować satysfakcjonujące relacje pomiędzy nowym partnerem a dzieckiem i pozostałymi członkami rodziny.
 2. O co warto zadbać, by minimalizować skutki rozstania rodziców/partnerów.
 3. Wyzwania i zadania rodziców wobec siebie i dzieci.
 4. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 5. Obraz współczesnej rodziny. Szczęśliwy rodzic, szczęśliwa rodzina, szczęśliwe dziecko. Utopia, marzenie czy realny cel?

Autorami i realizatorami projektu były: Joanna Treder, Izabela Lis, Magdalena Liss-Peplinska, Agnieszka Wujec, Marta Jankowska.
Sporządził/a: Koordynator asysty rodzinnej – Joanna Treder.

Niżej fotografie:

Dziecko tu i teraz inwestycja w przyszlosc 2022

Dziecko tu i teraz inwestycja w przyszlosc 2022