„Drogowskaz bycia odpowiedzialnym rodzicem/opiekunem małego dziecka” to projekt socjalny, który był realizowany przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim od października 2018 r. do czerwca br.

Celem projektu było wsparcie przyszłych rodziców, rodziców i opiekunów w procesie wychowania dziecka, a skierowany był głównie  do osób planujących lub spodziewających się dziecka oraz do opiekunów dzieci w wieku do 10 roku życia.

Łącznie w zajęciach wzięło udział 36 rodzin.

Mieszkańcy Starogardu w ramach organizowanych zajęć mogli zwiększyć swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze oraz poszerzyć wiedzę na temat właściwego sprawowania opieki nad dziećmi. W trakcie zajęć specjaliści z różnych dziedzin, będący pracownikami instytucji wspierających i pomocowych z terenu naszego miasta, przekazali wiedzę na temat sposobów komunikacji z dzieckiem, sposobów wspierania rozwoju dziecka, metod radzenia sobie
z emocjami przeżywanymi w trakcie opieki nad dzieckiem, a także na temat możliwości kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Przekazano informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia dla rodzin, w tym m.in.: dla młodych rodziców/opiekunów, dla dzieci o specjalnych potrzebach czy też w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych.

Z pewnością udział w projekcie wpłynął na uświadomienie rodzicom/opiekunom jak mądrze podejmować decyzje, utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi, rozsądnie spełniać ich oczekiwania, a także jak wprowadzać dziecko w otaczający go świat, w taki sposób, aby zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy:

 • Pani Alicji Czarnej z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8;
 • Pani Henryce Bona z Kociewskiego Centrum Zdrowia;
 • Pani Jolancie Grojs z SP ZOZ Przychodna Lekarska;
 • Pani Dorocie Dorau ze Stowarzyszenia „Można Inaczej”;
 • Pani Marii Kłos ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
 • Pani Aureli Jankowskiej z Centrum Pomocy Dzieciom FDDS;
 • Pani Annie Breska z Centrum Pomocy Dzieciom FDDS;
 • Panu Kajetanowi Golickiemu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Panu Krystianowi Harań z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • asystentom rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Pracownikom ŚDS, a szczególnie Pani Aleksandrze Formela, Adrianie Szulc, Joannie Karapuda, Iwonie Migowskiej;
 • Starogardzkiemu Centrum Kultury;
 • Ognisku Pracy Pozaszkolnej;
 • Ośrodkowi Sportu i Rekreacji;
 • wolontariuszom ze Stowarzyszenia „Można Inaczej”.

Autorami i realizatorami projektu były: Monika Kościelnik-Stypa, Joanna Treder, Daria Nadolska, Janina Matyszczak, Maria Gołąbek.

25 czerwca br. w gościnnych progach Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej, radośnie podsumowaliśmy realizację projektu: 

Zdjęcie przedstawia dziewczynkę w czerwonych okularach z wymalowaną twarzą, która stoi nad stołem gdzie ma zamiar kolorować.

Dwóch chłopców z wymalowanymi twarzami kuca przy ognisku trzymając w ręku kij z nabitą kiełbaską. Dzieci patrzą w stronę fotografia, a w tle stoisko z jedzeniem.

Fotografia przedstawia grupę dzieci, która wraz z opiekunem piecze kiełbaski przy ognisku.

Asystentka rodziny stojąca nad dziewczyna która maluje, w tle dzieci oraz mężczyzna.

Chłopiec i dziewczynka siedzący na trawie, chłopiec trzyma czerwono-białe hulahop a w środku niego siedzi dziewczynka i je kanapkę.

Asystentka rodziny stojąca nad grupą dzieci, które się bawią.

Grupa dzieci siedzacych na zielonej trawie układająca rożne figury geometryczne z kolorowych plastikowych podłużnych rurek.