ALPINIŚCI 2012-2013

Program operacyjny Kapitał Ludzki  ma za cel umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społeczeństwa.

Kapitał Ludzki jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.
W dobie trwającego kryzysu gospodarczego projekt „ALPINIŚCI…” jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Starogardu Gdańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Al. Jana Pawła II 6
83-200 Starogard Gdański,
tel. 058 56 244 58, fax. 058 56 340 14
www.mops.starogard.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

we współpracy z:

Powiatowym Urzędem Pracy
ul. Kanałowa 3
83-200 Starogard Gdański

 

Grupa uczestników:

W kolejnej edycji projektu systemowego „Alpiniści” przewidzianej na okres 2012-2013 zaplanowano udział 140 beneficjentów ostatecznych.
Są to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Beneficjenci ostateczni nie otrzymują za udział środków finansowych, mogą ubiegać się o świadczenia w ramach ustawy o pomocy społecznej.

Cel główny projektu

Podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański.

Cele szczegółowe

 • podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości u objętych wsparciem klientów,

 • zwiększenie motywacji do zmiany trybu życia, nawyków zdrowotnych, podniesienie wiary we własne siły,

 • określenie własnych możliwości – bilans predyspozycji zawodowych,

 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

 • uzyskanie bądź podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Działania projektowe:

 • przygotowanie i zawarcie 140 kontraktów socjalnych,

 • diagnoza preferencji zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim dla 140 osób,

 • zajęcia w Klubie Pracy PUP odbyło 30 bo,

 • staż zawodowy dla 4 bo,

 • zajęcia aktywizujące do otrzymania zatrudnienia dla 40 bo,

 • pokrycie kosztu badań lekarskich w celu ustalenia zdolności do uczestnictwa w wybranym kursie dla 134 bo,

 • szkolenia psychologiczne dla 140 bo,

 • dokończenie nauki szkolnej na poziomie ponadlicealnym dla 1 bo,

 • program korekcyjno-edukacyjny dla stosujących przemoc dla 2 bo,

 • po 5 grup wsparcia w każdym roku,

 • kursy zawodowe zgodnie z diagnozą preferencji zawodowych dla 133 bo:


Lp.


Rodzaj kursu

Liczba bo
w 2012 roku

Liczba bo
w 2013 roku

1.

Profesjonalna pomoc domowa i hotelowa

13

9

2.

Operator wózków jezdniowych z obsługą – wymianą butli gazowej + program magazynowo handlowy

5

6

3.

Pielęgnacja terenów zielonych

6

4

4.

Kafelkarz – glazurnik

5

-

5.

Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (fakturowanie)

16

13

6.

Podstawy obsługi komputera

4

-

7.

Pomoc kuchenna

9

5

8.

Opiekunka dziecięca /opieka nad dziećmi

3

3

9.

Fryzjerstwo

3

8

10.

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

3

12

11.

Florysta

-

4

12.

Pracownik ogólnobudowlany + elementy kafelkarstwa

-

3

Razem

67

67

 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i mój wizerunek moją wizytówką dla 71 bo,

 • pomoc w zorganizowaniu i opłaceniu opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w zajęciach projektowych,

 • 4 spotkania integracyjne pn. „Dobre sąsiedztwo”,

 • poradnictwo specjalistyczne,

 • promocja projektu poprzez informacje w mediach, stronę internetową, oznaczenie miejsc prowadzenia zajęć projektowych, spotkanie podsumowujące działania projektowe.