Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim jest realizatorem projektu dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt pt:

WYSTARczy Chcieć
RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka.


Ambasador dziecka,
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna,
Wsparcie dla dziecka i rodziny, specjalistów,
Standaryzacja pracy socjalnej,
Warsztaty terapeutyczne dla rodzin,
Doradztwo,
Konferencja,

Kontakt*
• Ambasador dziecka 510 623 051
• Punkt Interwencji Kryzysowej 58 562 22 26
• Stowarzyszenie Można Inaczej 58 560 04 59

 

Plakat Projektu pt.: Wystarczy chcieć. Treść jak wyżej na kolorowym tle.