Wewnętrzne numery telefonów do Sekcji Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny:

Pracownicy Socjalni:

Chmielińska Joanna

58 56 244 58
/wew. 13/

Mazur Beata
Zgoda Adam
Rucińska Alicja

58 56 244 58
/wew. 25 i 26/

Kościelnik-Stypa  Monika
Treder Joanna
Dąbrowska Katarzyna
Mindak Bożena

58 56 244 58
/wew. 27/

Rogaczewski Robert
Matyszczak Janina

58 56 244 58
/wew. 24/

Pałkowska Aleksandra
Michalska Danuta
Biesik Barbara
Ossowska Marta
Rambowska Beata

58 56 244 58
/wew. 23/

Asystenci rodziny

Ossowska Marzena
Serocka Ewa
Rzoska Patrycja

58 56 244 58
/wew. 40/

Procedura Niebieskiej Karty


Kubalak-Wojciechowska Lucyna

Langowska Maria

58 56 244 58
/wew. 16/