Niżej umieszczono plakat informacyjny dotyczący programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Plakat informacyjny 2023

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Solidarnościowy, Opieka wytchnieniowa - edycja 2023, dofinansowanie 112.554,14 zł, całkowita wartość 112.554,14 zł.