Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 1. Dyrektor
  - Zespół Interdyscyplinarny
  1. Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej (ZPS)
   1. Dział Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej (DPS)
    1. Kierownik sekcji (KSPS)
     1. Sekcja pracy socjalnej, wspierania rodziny i usług opiekuńczych (SPS)
      1. Mieszkanie Chronione (MCh)
    2. Kierownik sekcji (KSŚS)
     1. Sekcja świadczeń pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych (SŚS)
   2. Dzienny Dom Senior+ (DDS+)
  2. Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych, Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów i Świadczeń Wychowawczych (ZŚR)
   1. Dział Świadczeń Rodzinnych, Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów i Świadczeń Wychowawczych (DŚR)
  3. Główny Księgowy (GK)
   1. Dział Finansowo-Księgowy (DFK)
  4. Dział Administracyjno-Gospodarczy (DAG)
   1. Administrator ds. administracyjno - gospodarczych (ASAG)
    1. Sekcja administracyjno-gospodarcza (SAG)
   2. Samodzielne stanowiska
    1. Stanowisko ds. kadr (KA)
    2. Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
    3. Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
    4. Obsługa informatyczna (OI), Administrator Systemów Informatycznych (ASI)
    5. Obsługa prawna (OP)
    6. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Niżej plik w formacie .pdf bo pobrania (95.76 KB):

 1. Schemat Organizacyjny