Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
 1. Dyrektor
  - Zespół Interdyscyplinarny
  1. Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej (ZPS)
   1. Dział Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej (DPS)
    1. Kierownik sekcji (KSPS)
     1. Sekcja pracy socjalnej i wspierania rodziny (SPS)
      1. Mieszkanie Chronione (MCh)
    2. Kierownik sekcji (KSŚS)
     1. Sekcja świadczeń pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych (SŚS)
    3. Kierownik sekcji (KSUO)
     1. Sekcja usług opiekuńczych (SUO)
      1. Dzienny Dom Senior+ (DDS+)
  2. Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych, Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów i Świadczeń Wychowawczych (ZŚR)
   1. Dział Świadczeń Rodzinnych, Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów i Świadczeń Wychowawczych (DŚR)
  3. Główny Księgowy (GK)
   1. Dział Finansowo-Księgowy (DFK)
  4. Dział Administracyjno-Gospodarczy (DAG)
   1. Sekcja administracyjno-gospodarcza (SAG)
  5. Samodzielne stanowiska
   1. Stanowisko ds. kadr (KA)
   2. Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
   3. Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
   4. Obsługa informatyczna (OI), Administrator Systemów Informatycznych (ASI)
   5. Obsługa prawna (OP)
   6. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 Niżej grafika:

Schemat Organizacyjny MOPS Starogard Gdański