Mieszkanie chronione

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwić integrację społeczną.

Umieszczanie osoby w mieszkaniu chronionym to rodzaj wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców.

Przyznanie świadczenia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym ma charakter indywidualnej sprawy administracyjnej. Jest ona załatwiana w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. W nim zaś pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o mieszkanie chronione oraz przeanalizowaniu jej sytuacji życiowej.

Decyzja dotyczyć może jedynie osób pełnoletnich, a pobyt w mieszkaniu będzie czasowy. Jedynie w określonych w rozporządzeniu wypadkach możliwe jest skierowanie na pobyt stały.

Osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym otrzymuje wsparcie w zależności od jej potrzeb. Pracownicy MOPS nadzorują funkcjonowanie osoby skierowanej do mieszkania chronionego.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Mieszkanie chronione w Starogardzie Gdańskim powstało w ramach rządowego programu „Za życiem”. Jego remont i urządzenie kosztowało Miasto ponad 290 tys. zł. Niecałe 50 % tej kwoty (125 tys. zł) dofinansowało Ministerstwo Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej. Poza czterema sypialniami, lokal posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię połączoną z jadalnią i wspólnym pokojem dziennym oraz łazienkę. Mieszkanie o pow. ponad 84 m2 znajduje się na parterze i jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu mieszkania jest także sprzęt RTV i komputer, a każdy mieszkaniec oprócz łóżka i szafy ma do dyspozycji swoje własne biurko.