Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia godzin pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Na podstawie § 30 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w związku z § 13 ust. 3 i § 19 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (D. U. z 2020 r. poz. 697), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, zwanego dalej Ośrodkiem, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, wprowadzam nowe godziny pracy Ośrodka i ustalam je w godz. od 800 do godz. 1500.

 1. Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne lub przewlekle chore lub inne wymagające pomocy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 mogą zgłaszać swoje potrzeby do Ośrodka telefonicznie pod nr 58 562 44 58 do godz. 1500, a w godz. od 1500 do 1900 pod telefonem dyżurnym 501 309 968.
 2. Zmianie ulegają także godziny przyjęć interesantów Ośrodka, które ustalam w godz. od 1000 do godz. 1300 z zastrzeżeniem, że Kasa Ośrodka pozostaje czynna wyłącznie w uzgodnionych wcześniej dniach wypłat tj. 10, 20 i 25 dnia miesiąca, chyba że dzień wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy to świadczenie wypłaca się w poprzedzającym dniu roboczym.
 3. Zobowiązuję pracowników do informowania i zachęcania interesantów do ograniczenia kontaktów bezpośrednich w Ośrodku i załatwiania spraw telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 § 2. 1. Jednocześnie postanawiam o skróceniu czasu pracy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których miejscem świadczenia pracy jest Ośrodek, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych polecam zorganizowanie czasu pracy podległym pracownikom w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania Ośrodka a załatwianie spraw bieżących odbywało się bez uszczerbku dla interesantów.

§ 3. Wprowadzenie nowych godzin pracy Ośrodka oraz skrócenie czasu pracy obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania.

§ 4. Zobowiązuję pracownika ds. kadr do przekazania treści niniejszego zarządzenia kierownikom komórek organizacyjnych, a kierowników do zaznajomienia z zarządzeniem podległych pracowników.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka, na stronie internetowej Ośrodka, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia godzin pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

 

Dokument do ściągnięcia w formacie PDF:

 1. Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim z dnia 20 kwietnia 2020 r. PDF (108.33 KB)
"Zagrożenie epidemią w Polsce stało się dla niektórych okazją do oszukiwania osób, które boją się koronawirusa. W sieci pojawiły się oferty oszustów, którzy deklarują, że mają lekarstwo na koronawirusa – od naparów ziołowych po amulety. Krążą także fałszywe wiadomości, których celem jest kradzież pieniędzy z konta bankowego. Dodatkowo spotykani są domokrążcy przebrani za służby medyczne lub wojsko, którzy wykorzystując naszą nieuwagę i kradną nasze oszczędności i kosztowności.


Przestrzegamy Was przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wykorzystując epidemię koronawirusa. Nie dajmy się zwieść nieprawdziwym informacją.


Niemniej jednak jeżeli stałeś się ofiarę takiego oszustwa zadzwoń do Punktu Pokrzywdzonym Przestępstwem 537 506 066 (infolinia czynna 24/7).

Pomożemy w odzyskaniu skradzionych środków finansowych lub danych. Wesprzemy finansowo, jeżeli straciliście swoje oszczędności. "

 

W obliczu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, możesz pomóc: osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub innym wymagających pomocy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

1. Porozumienie o wykonywaniu Świadczeń Wolontarystycznych (127.99 KB)

2. Wzór umowy powierzenia (89.59 KB)

3. Klauzula informacyjna (74.3 KB)

 

Koronawirus to nowy, bardzo zaraźliwy wirus wywołujący chorobę o nazwie COVID-19. Choroba ta atakuje płuca i drogi oddechowe.

Koronawirus ma objawy podobne do grypy, jednak jest znacznie bardziej groźny. W większości przypadków nie jest śmiertelny, jednak osoby starsze, osoby cierpiące na inne choroby oraz osoby o obniżonej odporności są narażone na znacznie poważniejszy przebieg choroby, w tym śmierć. Oznacza to, że możesz być w grupie wysokiego ryzyka!

Objawami na które należy zwrócić uwagę są:
 • wysoka temperatura – twoje ciało, a w szczególności czoło i klatka piersiowa, wydają się gorące w dotyku, jednocześnie jest ci zimno
  i masz dreszcze
 • ciągły kaszel i duszności – nieustępujący kaszel, którego wcześniej nie miałeś/aś, odczucie trudności ze złapaniem oddechu
 • ból w klatce piersiowej

U niektórych osób choroba może przebiegać lekko lub zupełnie bezobjawowo (nie będziesz wtedy odczuwać powyższych objawów), bardzo ważne jest jednak aby nie zarażać innych osób i nie ryzykować zarażeniem się od innych.

Koronawirus jest szczególnie groźny dla:
 • osób powyżej 70 roku życia
 • osób z innymi przewlekłymi chorobami
 • osób z osłabionym systemem odporności
  (np. przeziębionych)
 • kobiet w ciąży

 Środki ostrożności

Koronawirus jest wysoce zaraźliwy i przenosi się drogą kropelkową. Oznacza to że możesz się zarazić (lub samemu zarazić innych) przez:

 • przebywanie blisko osoby zarażonej (poniżej 1-1,5 metra)
 • wydzieliny ciała (w szczególności ślinę i śluz podczas kichania lub kaszlenia)
 • dotknięcie własnych ust, nosa lub oka ręką, którą wcześniej dotykałeś/aś osoby zarażonej lub dotkniętych przez nią przedmiotów
 • palenie po kimś papierosa
 • picie z butelki/szklanki, z której ktoś wcześniej pił
 • jedzenie żywności, która wcześniej miała kontakt z ustami innej osoby
 • używanie po kimś nieumytych naczyń i sztućców
Jak chronić siebie i innych?
 • jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem
 • nie dotykaj własnych ust, nosa i oczu
 • nie zasłaniaj ust i nosa dłonią kiedy kichasz i kaszlesz; zamiast tego zasłaniaj się zgięciem łokcia lub chusteczką jednorazową
 • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób (co najmniej 1-1,5 metra), w szczególności od osób z objawami przeziębienia lub grypy
 • nie używaj papierosów, żywności i napojów po innych osobach
 • ogranicz przemieszczanie się po mieście
 • unikaj dużych skupisk ludzi
 • unikaj autobusów, tramwajów i metra
 • informuj innych o środkach ostrożności
Co zrobić jeśli czujesz się źle?
 • Jeśli masz objawy koronawirusa (wysoka temperatura, nieustający kaszel, duszności, ból w klatce piersiowej) poinformuj personel placówki, w której mieszkasz lub streetworkera, który cię odwiedza
  w miejscu, w którym nocujesz (ewentualnie patrol policji lub straży miejskiej)
 • Przede wszystkim pamiętaj o środkach ostrożności – jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa, szczególnie ważne jest abyś starał/a się nie zarazić innych; informując o swoim stanie zachowaj bezpieczny odstęp od osoby, z którą rozmawiasz (minimum 1,5 metra)
 • Nie zgłaszaj się osobiście do lekarza, placówki dla bezdomnych, ośrodka pomocy społecznej lub innych służb pracujących w pomieszczeniach – w tej sytuacji jesteś dla nich zagrożeniem
 • Nie wzywaj pogotowia ratunkowego jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia
 • Zadzwoń na infolinię NFZ (800 190 590) jeśli nie możesz nikogo poinformować o swoim stanie
 • W innych przypadkach (np. przeziębienie bez gorączki) postępuj tak jak zwykle; jeśli mieszkasz
  w placówce, poinformuj personel, staraj się pozostawać w pokoju i ograniczyć do minimum kontakty z innymi ludźmi
Jeśli mieszkasz w placówce:

• Pamiętaj o środkach ostrożności!
• Ogranicz wychodzenie poza placówkę do niezbędnego minimum lub (jeśli możesz) całkowicie
• Poinformuj rodzinę i znajomych aby cię nie odwiedzali – kontaktuj się z nimi telefonicznie lub przez internet
• Przestrzegaj zaleceń personelu placówki
• Unikaj przebywania w większych grupach, jeśli to możliwe staraj się przebywać jak najwięcej w swoim pokoju
• Używaj chusteczek higienicznych (może być również papier toaletowy lub ręcznik papierowy); zużyte chusteczki wyrzucaj od razu do kosza, często opróżniaj kosz
• Ubrania przeznaczone do prania pakuj do worków foliowych; nie potrząsaj ubraniami (możesz rozprzestrzeniać w ten sposób wirusa); podobnie postępuj z koszem, do którego wyrzucasz chusteczki
• Jeśli w łazience brakuje mydła, poinformuj o tym natychmiast personel placówki
• Jeśli masz dyżur na kuchni lub zmywaku – myj naczynia i sztućce detergentem i szczególnie dokładnie; myj jak najczęściej ręce wodą i mydłem; nie kichaj i nie kaszl w pobliżu żywności i naczyń
• Informuj personel placówki jeśli czujesz się źle lub jeśli zauważysz objawy u współmieszkańców
• Jeśli potrzebujesz leków, poinformuj o tym personel placówki
• Jeśli odczuwasz niepokój związany z epidemią, nie wiesz czym jest koronawirus i jak unikać zarażenia lub masz inne wątpliwości – porozmawiaj z personelem placówki

Jeśli żyjesz poza placówką:
 • Pamiętaj o środkach ostrożności!
 • Ogranicz poruszanie się po mieście do niezbędnego minimum
 • Unikaj skupisk ludzi i komunikacji miejskiej
 • Poinformuj patrol policji lub straży miejskiej o miejscu pobytu; staraj się jak najwięcej przebywać w tym miejscu
 • Pamiętaj, że zasady wydawania żywności mogą się zmienić – sprawdzaj jak obecnie działają; podczas wydawania żywności zachowaj odległość od innych (minimum 1-1,5 metra); po otrzymaniu żywności oddal się jak najszybciej, nie wdawaj się w rozmowy
 • Patrole służb również mogą zachowywać się inaczej niż zwykle – przede wszystkim będą starali się zachować bezpieczną odległość i skrócić czas kontaktu do minimum
 • Jeśli masz objawy koronawirusa, poinformuj o tym patrol policji lub straży miejskiej na początku rozmowy; jeśli nie masz kogo poinformować – zadzwoń na infolinię 800 190 590
 • Jeśli masz tylko częściowe objawy (np. kaszel
  i
  gorączkę), poinformuj telefonicznie tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z prośbą o codzienny kontakt na wypadek pogorszenia się twojego stanu zdrowia i ogranicz do minimum kontakty z innymi ludźmi; tel. 58 5624458 w godz. 8:00 – 15:00
 • Jeśli potrzebujesz leków, poinformuj o tym telefonicznie tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; tel. 58 5624458 w godz. 8:00 – 15:00
 • Nie używaj papierosów, żywności i napojów po innych osobach

 
Informacja dla osób bezdomnych
Infolinia NFZ ds. koronawirusa: 800 190 590

Wydawanie żywności:
Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego,
ul. Okrężna, Starogard Gdański,
od poniedziałku do piątku
godz. 13:00 – 13:30

Pomoc osobom z podejrzeniem koronawirusa:
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Kanałowa 5, Starogard Gdański
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05
tel. 58 5624011 Tel. alarmowy – całą dobę: 699-679-418

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Jana Pawła II 6, Starogard Gdański
tel. 58 5624458
od poniedziałku do piątku godz. 8:00 – 15:00

Komenda Powiatowa Policji
Boh. Getta 2, Starogard Gdański
tel 997 lub 112 – całodobowo

Straż Miejska
ul. Kolejowa 5A, Starogard Gdański
tel 986

 

Ulotka do pobrania w formacie PDF: Ulotka informacyjna dla osób bezdomnych (199.28 KB)

 

Materiał opracowany przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia

Więcej informacji:

Strona internetowa gov.pl

 

W TYM SZCZEGÓLNYM CZASIE BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI, SOLIDARNI, STOSUJMY SIĘ DO ZALECEŃ, DBAJMY O ZDROWIE NASZE, NAJBLIŻSZYCH OSÓB, OSÓB PRACUJĄCYCH I POMAGAJĄCYCH.

Od 19 marca 2020 r.  dla interesantów Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie czynny od godziny 10:00 do 13:00.

 

Drogi kliencie, kontrahencie, pomyśl i zadbaj o siebie i o nas, jeżeli nie musisz nie przychodź.

 

 Prosimy wszelkie niezbędne sprawy załatwiać:

 

Telefonicznie:

Pomoc społeczna: +48 58 562 44 58

Dodatek mieszkaniowy, energetyczny: +48 58 561 29 84

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny: +48 58 561 29 32

Sekretariat, Administracja: +48 58 561 29 38

 

lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.