W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wrażliwi na potrzeby osób wymagających szczególnej troski: starszych, samotnych
czy niepełnosprawnych, informujemy że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim podejmuje następujące działania:
  1. W przypadku uzyskania informacji od SANEPID-u dotyczącej w szczególności osoby samotnej, starszej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną domową, rozeznawać będziemy sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem; pracownik socjalny Ośrodka nawiąże kontakt z osobą w kwarantannie domowej telefonicznie.
  2. Osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym lub innym wymagającym wsparcia poddanym kwarantannie domowej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Można Inaczej, udzielać będziemy pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej; zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 pod tel. Ośrodka nr 58 5624458 i nr 501309968; zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w Stowarzyszeniu Można Inaczej pod tel. nr 668355093 i nr 606998370.
  3. W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem, i np. przy pomocy dalszej rodziny, sąsiadów czy znajomych, zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, może zgłosić swoją sytuację telefoniczne, od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 pod nr tel. 58 5624458 lub 501309968; sprawy rozpatrywać będziemy indywidualnie.
  4. W stosunku do osób, które wskutek przejścia choroby, po leczeniu w szpitalu wymagają chociażby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, mogą być przyznane tego typu świadczenia. W tym celu można zgłosić swoją sytuację telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 pod tel. Ośrodka nr 58 5624458; sprawy rozpatrywać będziemy indywidualnie.

W działaniach pomocowych niezwykle ważny jest wspólny wysiłek dostępnych służb na terenie naszego miasta oraz udział wszystkich ludzi dobrej woli.

BądźMY RAZEM.

Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie.


+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.

lub na e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz do naszej skrzynki ESP na platformie ePuap przeznaczony do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych: /MOPSStarogardGd/domyslna

Zachęcamy również do składania wniosków drogą elektroniczną.

 


 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w STAROGARDZIE GDAŃSKIM

ul. Kanałowa 5

83-200 Starogard Gdański

tel./fax. 58 562-40-11

tel. alarmowy 699-670-418

Telefon alarmowy funkcjonuje po godzinach pracy Stacji oraz w dni wolne od pracy.

Na alarmowy telefon Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim prosimy dzwonić jedynie w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji, w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej takich jak: zagrożenia biologiczne (bioterroryzm), wystąpienia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zaraźliwą, masowych zatruć pokarmowych, podejrzenia zanieczyszczenia ujęć wodnych zaopatrujących mieszkańców w wodę do spożycia.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

GODZINY OTWARCIA:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

w godzinach:  7:30 - 15:05

 

Niżej Poradnik Rzecznika Praw Pacjenta (ulotka):

Ulotka dotycząca Koronawirusa - opis zasad bezpieczeństwa strona 1.jpg

KORONAWIRUS A PRAWA PACJENTA (Poradnik Rzecznika Praw Pacjenta)

Pacjencie, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa oraz Twoimi prawami i obowiązkami, które odnoszą się i są zalecane w obecnej sytuacji.


PAMIĘTAJ! NAWET JEDEN CHORY MOŻE BYĆ ŹRÓDŁEM ZAKAŻENIA INNYCH OSÓB


W przypadku rozpoznania u Ciebie koronawirusa masz prawo być otoczony opieką lekarską. Niezwłocznie TELEFONICZNIE powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub oddział zakaźny szpitala.

  • UNIKAJ KONTAKTU z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
  • NIE ZGŁASZAJ się osobiście do swojego lekarza rodzinnego, przychodni lub stacji sanitarno-epidemiologicznej.Wszelkie wątpliwości dotyczące Twojego stanu zdrowia konsultuj TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet.


Jeżeli NIE miałeś kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem a masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – ZAPYTAJ FARMACEUTĘ osobiście lub TELEFONICZNIE o zalecane środki zapobiegania infekcji.


Jeżeli NIE miałeś kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, a chorujesz przewlekle i skończyły Ci się leki nie musisz osobiście zgłaszać się do przychodni – SKONTAKTUJ się TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet i poproś o wystawienie e-recepty.

 

  • Jeżeli posiadasz Internetowe Konto Pacjenta receptę odbierzesz SMS-em lub e-mailem.
  • Jeżeli nie posiadasz Internetowego Konta Pacjenta, poproś aby kod e-recepty został Ci podany TELEFONICZNIE, sms-em lub e-mailem.

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę.
E-receptę zrealizujesz na podstawie czterocyfrowego kodu i swojego nr PESEL.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne innychosób:
mogą zostać wstrzymane lub ograniczone odwiedziny w szpitalach. Nadal możesz kontaktować się z bliskimi telefonicznie lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet
może zostać ograniczone prawo rodziców (opiekunów) do przebywania w szpitalu razem z dziećmi lub do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Jeżeli jesteś chory na chorobę zakaźną możesz zostać poddany obowiązkowej hospitalizacji. Masz obowiązek poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, izolacji oraz zażycia wskazanych przez lekarza leków.

 

Niżej Poradnik Rzecznika Praw Pacjenta (ulotka str 2):

Ulotka dotycząca Koronawirusa - opis zasad bezpieczeństwa strona 2.jpg

 

W celu jak najszybszego powrotu do zdrowia i nie zarażania innych osób stosuj się do zaleceń personelu medycznego.

Jeżeli jesteś osobą zdrową, która pozostawała w kontakcie z osobami chorymi prawdopodobnie zostaniesz poddany kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Kwarantanna może być zastosowana kilka razy, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.


Twoja rodzina, osoba bliska lub twój opiekun faktyczny powinni być niezwłocznie poinformowani o twojej hospitalizacji lub kwarantannie.

PACJENCIE! PAMIĘTAJ MASZ PRAWO DO:
• informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach leczenia i czasu ich trwania;
• leczenia,
• leczenia innych chorób niż choroba zakaźna;
• zachowania w TAJEMNICY wszelkich informacji z Tobą związanych, w tym o Twoim stanie zdrowia;
• poszanowania intymności i godności;
• zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych;
• dostępu do Twojej dokumentacji medycznej, która może być Ci udostępniona do wglądu, w formie kopii,
wydruku lub odpisu;
• zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium. Twoje żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne.

Podczas kwarantanny mogą zostać wstrzymane odwiedziny osób Ci bliskich. Jeżeli kwarantannie podlega dziecko, rodzicom również może zostać ograniczony kontakt osobisty z dzieckiem. Pacjenci nadal będą mieli możliwość kontaktu z bliskimi TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet.


Jeżeli jesteś w pracy masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem NIE zgłaszaj się osobiście do przychodni, poproś swojego lekarza o konsultację TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych
środków komunikacji elektronicznej przez internet.


Obowiązujące przepisy dają możliwość wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy (L4) również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

W celu przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem Twój pracodawca może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy zdalnie. Jeżeli obawiasz się o swoje zdrowie zapytaj swojego pracodawcę o taką możliwość.
W celu przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem mogą zostać zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola lub szkoły. Jeżeli w tym czasie będziesz opiekować się dzieckiem do lat 8, przysługuje Ci zasiłek
opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.


W sytuacji wątpliwości lub podejrzenia koronawirusa więcej informacji uzyskasz na Telefonicznej Informacji Pacjenta.
Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.