Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił specjalny telefon, gdzie seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc czy informacje. Codziennie od 8:00 do 22:00 pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej czekają pod numerem telefonu 58 326-87-34.

Koszt połączenia zależy od taryfy operatora. Numer telefonu działa do odwołania.

Telefon dla seniora

Numer jest czynny codzienne od 8 rano do 22. Oferują rozmowę, wsparcie, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Nawet krótki kontakt może pomóc w przełamaniu osamotnienia. Pracownicy ROPS zachęcają seniorów do zgłaszania problemów. Skoordynują pomoc, powiadomią lokalne służby czy organizacje pozarządowe pomagające seniorom. Słowem zrobią wszystko, aby w tym trudnym czasie seniorzy nie czuli się samotni i zdani tylko na siebie.

POMORSKI TELEFON DLA SENIORA 58 326 87 34

 

Niżej część z informacyjna z magazynu pomorskiego.

 

Artykuł z Magazynu Pomorskiego - Wydanie na czas Pandemii

Niżej zamieszczono tekst z powyższego artykułu:

- Starsi czują się zagubieni i przetłoczeni negatywnymi informacjami z mediów i rosnącą liczbą oszustw dotyczących seniorów. Chcemy pomóc im ogarnąć sytuację, wyjaśnić wątpliwości i po prostu wesprzeć na duchu - mówi Barbarka Bałka pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. polityki senioralnej. Pracownicy na infolinii oferują rozmowę, pomogą przełamać osamotnienie i wzmocnią poczucie bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że czas pandemii może być trudny dla wielu osób.

- Zależy nam, by wesprzeć seniorów w każdym aspekcie - tłumaczy Barbara Bałka. - Mamy przygotowane listy i numery telefon ów do organizacji opiekujących się osobami starszymi w każdej pomorskiej gminie. Pokierujemy, gdzie uzyskać pomoc, kto może przynieść zakupy, wynieść  śmieci lub gdzie szukać wsparcia materialnego. A przede wszystkim służymy rozmową - opowiada Bałka. - Często osoby te mieszkają same i w związku z izolacją potrzebują pomocy obcych osób. Chcemy organizować dla nich taką pomoc, by czuy się bezpieczne i nie wpuszczały do domu oszustów udających sąsiadów - wyjaśnia Bałka.

Numer telefonu działa do odwołania. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą osoby wykonującej połączenie. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.