W obliczu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, możesz pomóc: osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub innym wymagających pomocy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

1. Porozumienie o wykonywaniu Świadczeń Wolontarystycznych (127.99 KB)

2. Wzór umowy powierzenia (89.59 KB)

3. Klauzula informacyjna (74.3 KB)